Mini-masterclasses langer thuis wonen in eigen buurt

langer thuis
Bronvermelding hoofdfoto: Guiding Environment, Lectoraat Architecture in Health

Ook in deze tijd wil ZorgSaamWonen werken aan kennisdelen en  ontmoeting. Kan het niet face-to-face dan doen we het via het scherm. Schrijf u in voor deze serie mini-masterclasses over de uitdagingen van het Langer Thuis wonen in eigen huis en buurt. De mini-masterclasses zijn op elk voor jou gewenst moment te bekijken. 

Om langer thuis te kunnen wonen is het belangrijk dat de woning prettig en passend is. Technologie kan oplossingen bieden maar er is meer nodig. Het belang van een veilige, sociale en toegankelijke buurt wordt nog onderschat. In deze corona-crisis worden we daar nog extra mee geconfronteerd. Zijn er mensen in de buurt die hulp kunnen bieden aan ouderen? Zijn er voorzieningen nabij ? Zijn deze toegankelijk?  

In deze serie mini-masterclasses maak je kennis met 10 deskundigen op terreinen die allemaal van betekenis zijn om langer thuis wonen mogelijk te maken. We schakelen van individu naar gemeenschap, van woning naar de woonomgeving en de Age Friendly City. Als u alle masterclasses gevolg hebt kun je meedoen met een chatsessie met Yvonne Witter en Danielle Harkes.

De eerste mini-masterclass van Lex van Delden kunt u gratis bekijken.

Bestel de mini-masterclasses hier >>

Bronvermelding hoofdfoto: Guiding Environment, Lectoraat Architecture in Health


1.    Langer thuis wonen; uitdaging voor de hele samenleving
Daniëlle Harkes, sociaal gerontoloog en initiatiefnemer van het platform ZorgSaamWonen schetst de uitdagingen van de vergrijzing en de opgave om langer thuis wonen van ouderen mogelijk te maken. Het piepte en kraakte al in de zorg voor ouderen en de corona-crisis legt feilloos de huidige zwakte in het systeem bloot. Wat komt er op ons af? Waar moeten we extra rekening mee houden en hoe bouwen we aan veerkrachtige woonzorg-oplossingen. Danielle schetst de contouren en leidt de serie masterclasses in.

2.    Levensloopbestendig wonen? Daar word je vroeg oud van! 
Lex van Delden, Onderzoeker bij de Leyden Academy begint bij het begin. Hoe blijven we vitaal? Want een vitale leefstijl draagt enorm bij aan langer en met plezier thuis kunnen blijven wonen. Maar hoe doe je dat? In zijn betoog benadrukt Lex dat het vooral de omgeving is, die van invloed is op onze leefstijl. Dat zijn de zowel de fysieke als sociale omgevingen, zowel binnenshuis als buitenshuis. En die omgevingen kunnen we grotendeels zelf inrichten. Bovendien zorgt het zelf inrichten van de omgeving voor woonplezier. Lex gaat in zijn betoog in op vitaal ouder worden en woonplezier, en schuwt niet om soms tegen het zere been te schoppen. Want is het wel zo verstandig om tijdig naar een seniorenwoning te verhuizen?

Lees ook: Van levensloopbestendige woningen word je snel oud

3. Slimme wijken en empathische  woningen 
Nienke Moor is senior onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ze maakt deel uit van het team van hoogleraar en lector Masi Mohammadi, bekend van het concept van de empathische woning. Een woning die je past als een warme jas en ondersteunt bij zaken die bij het ouder worden wat lastiger gaan. Een mooie droom maar hoe realiseer je dat in de praktijk? In diverse praktijklabs werken Nienke en haar collega’s samen met zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. In deze mini-masterclass zet ze een aantal mooie en relevante resultaten op een rij die laten zien hoe de woonomgeving kan voorzien in niet alleen de fysieke, maar ook in de sociale behoeften van haar bewoners. Deze inzichten hebben o.a. betrekking op het zelfstandig blijven wonen in kleine kernen, en het vorm geven aan gemeenschappelijke woonvormen voor senioren.

4.   Sleutels voor veilig wonen 
Moustafa Turky en Peter van Veen zijn werkzaam bij Comelit een grote wereldwijde fabrikant van toegangssystemen. In hun experiencelab demonstreren zij de mogelijkheden die er al zijn aan slimme oplossingen voor veilige toegang tot seniorenwoningen, ook als er zorg nodig is. Geen sleutelkastjes aan de deur maar intelligente en veilige oplossingen. Ook geven de heren een kijkje in de toekomst van de technische ontwikkelingen voor ouderen. 

5.    Van technologiehuisjes tot een slimotheek 
Mieke Koot en Josephine Dries van GeneratieThuis zijn meer van de huis- tuin- en keuken aanpassingen in huis. Met hun bedrijf GeneratieThuis geven ze veel voorlichting aan ouderen over het aanpassen van de woning met slimmigheidjes die gewoon bij de bouwmarkt verkrijgbaar zijn. U krijgt in sneltreinvaart een scala van makkelijke oplossingen aangereikt. Ook ze delen graag hun ervaringen met het ‘sensibiliseren’ van ouderen om zelf aan de slag te gaan.

6.    Ontwerp voor ontmoeting 
Birgit Jurgenhake, architect en assistent-professor aan de TU Delft daagt haar masterstudenten uit om te ontwerpen voor ontmoeting. Na een verblijf in een woonzorgcentrum of een vergrijzende wijk waar de jonge studenten veel contact maken met ouderen komen ze tot nieuwe oplossingen voor fijn wonen als je ouder bent. Zo plaatst een van haar studenten de gymzaal van de basisschool midden in het ouderencomplex en ontwerpt een Zuid-Koreaanse student een woonvorm om samen met je ’nieuwe familie’ te wonen als het traditionele familie-model voor ouderenzorg niet meer werkt.

7.   Inclusief ontwerpen 
Ron Bouwman, project en procesmanager van abcnova pleit voor het ‘vertragen van buiten’. Als we streven naar een inclusieve woonomgeving - een omgeving waarin iedereen mee kan doen -  dan zal het tempo omlaag moeten. Minder snel rijden, langer groen voor voetgangers, duidelijke looproutes. Ook pleit hij voor een andere kijk op ouderen. Vitale tachtigers willen niet afhankelijk zijn. Ontwerpen voor ouderen betekent dan ook inspelen op een actieve leefstijl, meerwaarde bieden, ontmoeten en plezier mogelijk maken. Ron laat voorbeelden zijn van recente projecten waar abcnova bij betrokken is.

8.    Pak eenzaamheid aan
Hugo van den Beld is expert op het gebied van eenzaamheid en initiatiefnemer van het landelijke platform Aanpakeenzaamheid.nl. Langer thuis wonen kan als neveneffect hebben dat mensen meer eenzaamheid ervaren dan als zij naar een geclusterde setting verhuizen. Vanuit basiskennis en de zes bouwstenen voor de aanpak van eenzaamheid, schetst Hugo de mogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen of te verzachten, ook in tijden van Corona. https://www.zorgsaamwonen.nl/expertpost/blijvende-aandacht-voor-eenzaamheid-nodig-ook-na-corona

9.    Zorg voor later; netwerk voor langer thuis
Don van Sambeek, initiatiefnemer van Zorg voor Later schetst hoe een burgerinitiatief ouderen helpt om langer thuis te kunnen wonen. In de dorpskernen van Laarbeek is hij begonnen met het project. Het doel is om ouderen bewust te maken van het belang van het hebben van een netwerk. En ouderen te leren hoe ze in een vroeg stadium hun netwerk kunnen uitbreiden zodat door onderlinge contacten wederzijds hulp geboden kan worden.  De netwerkkaart is daar een handig hulpmiddel voor. 

Lees ook: Zorg voor later, wie zorgt er voor mij? 

10.   Zorg voor nu!
Yvonne Witter, sociaal gerontoloog en initiatiefnemer van het platform ZorgSaamWonen, zet de meest recente inzichten over woonwensen en verhuizen van ouderen op een rijtje. Dé oudere bestaat niet. Dus dé woonwensen ook niet. Toch is er wel bekend wat de meeste ouderen willen wat betreft hun woning en woonomgeving. Zo neemt de belangstelling voor collectief wonen en meergeneratiewonen toe. En ouderen zijn minder honkvast dan gedacht. Ook passeren enkele voorbeelden van alternatieve woonvormen en geeft Yvonne tips voor zowel ouderen als professionals. 

Bestel de online mini-masterclasses hier >>

Partners en bedrijfsleden ontvangen één gratis kaart voor de minimasterclasses ter waarde van 95 euro. Voor persoonlijke leden geldt een korting van 50%. Sluit je ook aan >>