Impressie expertmeeting ZorgSaamWonen

alexander
Bij de digithon die ouderen moet motiveren om te verhuizen, is de wijk Prins Alexander in Rotterdam als uitgangspunt genomen. Foto: gemeente Rotterdam

Op woensdag 30 september was het tijd om als experts weer (digitaal) bij elkaar te komen. Tijdens de eerste expertmeeting op 11 december 2019 hebben we thema’s voor de Versnellingsagenda’s met elkaar hebben geformuleerd: ontmoeting, inrichting van de wijk, inclusieve wijk, financiering, technologie en woonvormen. Sinds de expertmeeting is er een hoop gebeurd rondom het platform ZorgSaamWonen.

Flitsende start
We hebben een flitsende start gemaakt op het ZorgSaamWonen Congres in november 2019 met de gemeente Rotterdam als host, waarna we door zijn gegaan met het organiseren van ronde tafels en digitafels, masterclasses, digithons, seminars, webinars aan de hand van de thema’s. Ook hebben we digitale magazines en (thema)nieuwsbrieven uitgebracht en onze serie mini-masterclasses. Ondanks de beperkingen die de corona maatregelen ons opleggen, zijn we dit jaar veel in verbinding geweest met partners en experts van het platform ZorgSaamWonen. Het aantal organisaties dat zich bij het platform aansluit groeit gestaag.

Digithons
Na een kort intro kregen de experts de gelegenheid om in de digitale congrestool te netwerken met andere experts. Dit leverde veel goede gesprekken op. De experts vinden het erg inspirerend om met anderen, afkomstig uit hele andere organisaties, maar die ook bezig zijn met wonen, zorg en welzijn nader kennis te maken. Hierna was het tijd voor de presentatie van de vier digithons die tussen april en september hebben plaatsgevonden. In de digithons is gedurende de zomer gewerkt aan de concretisering van de thema’s uit de Versnellingsagenda ZorgSaamWonen. In kleine groepen is in digitale sessies gewerkt aan prototypes als antwoord op gesignaleerde knelpunten. Dat leverde verrassende gesprekken en inzichten op. Wat kun je toch veel doen in drie uur!

Hop on hop off
Het eerste groepje van de digithon over het maken van een poster over woonvormen heeft een  ‘Hop on hop off bus’ ontwikkeld met als hoofdvraag: hoe zetten we ouderen aan het denken over hun eigen woonsituatie? Het tweede groepje heeft tijdens deze digithon gewerkt aan een poster, gericht op het motiveren tot verhuizen. De wijk Prins Alexander in Rotterdam is hierin als uitgangspunt genomen. Het derde groepje heeft de ZorgSaamWoonwijzer ontwikkeld en een vervolgvraag bij studenten neergelegd.

Van praatkaart tot app
Bij de digithon over Inrichting van de wijk zijn twee groepen aan de slag gegaan met een checklist. Het ene groepje heeft een praatkaart ontwikkeld dat een middel is om met bewoners in gesprek te gaan over wensen voor voorzieningen en openbare ruimte. Op basis van een kaart kunnen bewoners aangeven wat er mist en mis is in de wijk. Een buurt in Gemert wordt hierin als uitgangspunt gebruikt. Het tweede groepje heeft het idee uitgewerkt om te komen tot een app ‘Ik en mijn wijk, de persoonlijke wijkgids’ waarmee het concept van een inclusieve wijk bespreekbaar en “gewoon”  wordt gemaakt. Met het gebruik van de app draag je bij aan een wijk waar iedereen die dat wil ertoe doet en mee kan doen. 

Bloemcool-wijk
Bij de digithon over de Wijk als Huiskamer zijn diverse Padlets gemaakt die nader uitgewerkt kunnen worden tot bijvoorbeeld inspiratieplaten. De digithon over financiering had een heel eigen karakter. Er is gesproken over de Bloemkool-wijk, die misschien wel een Bloemcool-wijk genoemd moet worden. Wat is er in deze wijken nodig om prettig oud te kunnen worden? Een projectvoorstel is in de maak om de vraag te beantwoorden. De voorzitters van de verschillende groepjes hebben tijdens de expertmeeting een oproep gedaan voor een mogelijk vervolg, een nadere uitwerking.


Vooruitblik
De experts hebben vervolgens meegedacht over de thema’s van 2021. Op basis van deze ideeën werken we de thema’s en werkwijze voor 2021 verder uit.

Ook interessant / voor u geselecteerd

rere
Call for papers: Wonen en zorg verbinden voor kwetsbaren met zorgvraag
27 juli 2021

Een inclusieve samenleving vraagt een (woon)omgeving die inspeelt op de behoeften van kwetsbare mensen of…

Lees Verder »
foto hart van vathorst
Vijf jaar ontmoeting in Hart van Vathorst
27 juli 2021

Hart van Vathorst vierde in maart 2021 haar vijfjarig bestaan. Op een zonnige vrijdag bezoeken we, als…

Lees Verder »
ere
Ruimte maken voor ontmoeting: buurt als sociale leefomgeving
21 juli 2021

Betekenisvolle ontmoetingen komen niet zomaar tot stand. Om ervoor open te staan moet je je ergens ‘thuis’…

Lees Verder »
ere
Wonen en zorg als je wereld onvoorspelbaar is
20 juli 2021

Triade is een zorgorganisatie voor Flevoland en omgeving met voorzieningen voor gehandicaptenzorg en…

Lees Verder »
rtrt
Mooiste woonzorgcentrum van Nederland in monumentaal klooster
15 juli 2021

Het transformeren van een monumentaal pand vraagt om een precieze en specialistische aanpak. Want hoe maak je…

Lees Verder »
rtr
Buurtterras in Amersfoort verbindt bewoners en professionals
14 juli 2021

Toen stadsgeograaf en zelfstandig onderzoeker Erik van Marissing in Amersfoort kwam wonen, kende hij niemand.…

Lees Verder »
Foto: Peter van Beek
Samen oud worden in een Thuishuis
12 juli 2021

‘Dat is toch niets voor mij’, dacht Enny (59) toen haar dochter haar wees op het Thuishuis in Woerden. De…

Lees Verder »
ere
Turkse en Marokkaanse migrantenouderen kampen met eenzaamheid
9 juli 2021

Eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse migrantenouderen is veel hoger dan onder Nederlandse ouderen. Eerder…

Lees Verder »
rtr
Passende zorg voor ouderen thuis
8 juli 2021

Een groeiende groep (ruim 1,2 miljoen) 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Onder hen zijn ouderen die…

Lees Verder »
rtrt
Gestippeld wonen: de ideale woonvorm?
1 juli 2021

‘Dit is de ideale woonvorm voor ouderen’, zegt Bep van der Lit (83). Zij woont al 13 jaar in woongroep Terwijde…

Lees Verder »
tyt
Hoe architectuur het leven met dementie draaglijker kan maken
29 juni 2021

Zelfstandig wonen met dementie. Het is zelfs met alle geavanceerde technieken nog steeds een lastige opgave.…

Lees Verder »
rere
Pionier in hart en nieren
29 juni 2021

‘Hoe lang kan ik hier blijven wonen?’ Dat vraagt de 84-jarige Johanna Liese zich regelmatig af. Ze woont in een…

Lees Verder »
rtrt
Kleinschalig wonen met zorg in Flevoland
28 juni 2021

Amado is een Spaans en Portugees woord dat onder meer ‘geliefd’ en ‘dierbaar’ betekent. Dat vindt Marga…

Lees Verder »
rere
ZorgSaamWonen #1 2021
24 juni 2021

Het eerste magazine van dit jaar is een feit. In het magazine lees je onder andere hoe vastgoed een bijdrage…

Lees Verder »
fdfd
ZorgSaamWonen lanceert magazine Wonen met dementie
21 juni 2021

Het is tijd voor verandering. Dat zegt Francien van de Ven, manager op Ouderenlandgoed Grootenhout en naar…

Lees Verder »
rtr
Verbinden om welzijn te vergroten
14 juni 2021

Verbindingen leggen binnen en buiten de organisatie, dat is wat Pauline van der Zee, coördinator Welzijn …

Lees Verder »
we
Hoe samenwerking bijdraagt aan de leefbaarheid in wijken
10 juni 2021

Samenwerking tussen lokale partijen kan bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Hoe? Dat…

Lees Verder »
r3re
Amadeushuis: wonen in je eigen ritme
7 juni 2021

In het Amadeushuis in Bergambacht maken medewerkers en bewoners gebruik van de kracht van muziek. Eric van der…

Lees Verder »
rtrt
ActiZ en Dutch Design Foundation gaan samenwerking aan
4 juni 2021

ActiZ en Dutch Design Foundation roepen ontwerpers op om samen actief aan de slag te gaan met het…

Lees Verder »
ere
Buurtcirkel nu ook over de grens én in de ouderenzorg actief
3 juni 2021

Het sociale netwerk Buurtcirkel verbindt mensen met een hulpvraag uit dezelfde buurt of wijk met elkaar. De…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.