Partner aan het woord: EarthY

5656
Visual van de transformatie en herontwikkeling van voormalige jeugdgevangenis Eikenstein Zeist

EarthY is onlangs aangesloten als partner bij het platform ZorgSaamWonen. ZorgSaamWonen ging in gesprek met Marnix Uri en Robert van Ieperen, beide werkzaam bij EarthY. Zij vertellen in dit interview meer over de organisatie, wat ze doen en waarom ze bij het platform zijn aangehaakt.

Marnix Uri: “EarthY is een investeringsplatform. Dit houdt in dat we met eigen kapitaal en het kapitaal van onze partners investeren in grond en gebieden, om deze vervolgens te ontwikkelen tot actieve en prettige leefomgevingen. We richten ons soms op gebouwniveau, maar meestal op gebiedsniveau. Vastgoed leent zich uitstekend voor de verbinding van allerlei maatschappelijke opgaven. Waar de meeste ontwikkelaars vooral een visie hebben op zaken als duurzaamheid en mobiliteit, zaken die traditioneel bij het ruimtelijke domein horen, hanteren we bij EarthY vaak een breder perspectief.  Onderwerpen zoals jeugdzorg, ouderenzorg en seniorenhuisvesting dragen vaak inherent ook een vastgoedvraagstuk bij zich. Door vastgoed te verbinden met maatschappelijke opgaven, zoals doorstroming en gemeenschapszin, lukt het ons vaak om samen met onze partners een doorbraak te forceren op lastige dossiers. Om die reden zagen we het als een logische stap om aan te sluiten bij het platform van ZorgSaamWonen.  De meeste mensen bij EarthY hebben een publieke achtergrond. Hierdoor weten we goed hoe processen bij gemeentes lopen en wat daar de belangen en afwegingen zijn. Met die achtergrond zijn we in staat om gemeenten te helpen bij hun maatschappelijke opgaven. In die zin stappen we in de ruimte die ontstaat doordat gemeenten een steeds minder actieve rol innemen op de grond‑ en vastgoedmarkt.”

Robert van Ieperen: Bij EarthY vinden we het fijn als we een soort casus hebben waarbij we het zorgzame wonen kunnen laten landen en tegelijkertijd testen, stelt Robert van Ieperen, partner bij EarthY. “De gedachte die we er bij onze projecten op na willen houden is ‘People first, building second’. Het concreet invullen van die ‘People first’-gedachte is voor ons een uitdaging. Als je dat goed doet, komen die gebouwen en herontwikkelingen er uiteindelijk ook wel, maar de mens staat hierin zeker centraal.”

Goed om te vermelden is ook dat we vanuit EarthY samenwerken met een zusteronderneming, Capital FIT, dat financiën en transacties structureert voor projectontwikkelaars en investeerders. EarthY fungeert in deze als het investeringsplatform en de expertise van Capital FIT helpt ons het kapitaal te organiseren dat nodig is voor onze investeringen. Dit doen we vanuit ons kantoor in Amsterdam, maar ook vanuit ons kantoor in het Eemklooster in Amersfoort. 

We geloven heel erg in een netwerksamenleving. We hebben dan ook heel veel partners in de keten, zoals zorgvastgoedinvesteerders, exploitanten, ontwikkelaars en bouwers. Vanuit deze samenwerking zorgen we ervoor dat er nieuwe betekenisvolle plekken tot stand komen. We proberen bij deze gebiedsontwikkelingen altijd goed te kijken naar inclusiviteit. Eigenlijk is iedere ontwikkeling en investering die we doen ook antwoord op een maatschappelijke vraag. Mensen willen niet alleen een voordeur, maar willen ook onderdeel zijn van een groter geheel. En dat noemen we dan met een mooi woord community.”

De grootste uitdaging

Er zijn verschillende uitdagingen waar EarthY zich dagelijks mee bezig houdt.  Marnix neemt ons mee in de grootste uitdagingen van dit moment: “De investerings- en ontwikkelkant van onze projecten is nu zeer actueel. Je ziet dat de business case onder druk komt te staan. Dat komt door de snel stijgende bouwkosten, maar ook doordat de opbrengstenkant niet evenredig meebeweegt. Dit komt doordat de betaalbaarheid vanuit de eindgebruiker afneemt, als gevolg van de ontwikkelingen op de rente- en energiemarkt. Dit heeft tot gevolg dat de financiële haalbaarheid onder druk komt te staan en we niet altijd de snelheid en productie kunnen realiseren die we zouden willen. Dat geldt niet alleen voor seniorenhuisvesting, maar eigenlijk is dit voor onze hele portefeuille het geval.”

Robert vult aan: “Wat je ook op dit moment ziet is dat leiderschap, visie en vasthoudendheid op dit moment een beetje zoek is, terwijl er wel een enorm vraagstuk ligt. De grootste uitdaging is om die lange lijn met elkaar terug te vinden, zodat we weer duurzaam kunnen investeren. Mijn dagelijkse zoektocht is dan ook vooral om duurzame partners te vinden in de publieke en private sector.”

Marnix: “Er zijn veel beleid overstijgende opgaven, waar ook publieke partners mee te maken hebben. Gezien de opgaven die er in Nederland en de rest van de wereld liggen, vraagt dit om keuzes. Onze ervaring is dat vanuit de publieke kant soms de durf ontbreekt om over die opgaven heen te kijken en keuzes te maken die voor de lange termijn het beste zijn. We proberen altijd heel vroeg bij een proces met de gemeente in dialoog te gaan en samen te kijken wat de afwegingen zijn. Daarnaast vragen we wat zij van ons nodig hebben qua private middelen en organisatiekracht om een project en een keuze een stap verder te brengen. Dat vraagt ook vanuit onze partners soms wat lef.”

Robert: “In ons vak ben je vaak met processen bezig die decennialang duren. Het gaat dus eigenlijk om de combinatie van eigenaarschap en aandacht door de hele keten heen. We geloven dat we door te investeren en voor de lange termijn eigenaar te zijn, op die manier de samenwerking kunnen opbouwen. Je moet elkaar langdurig vasthouden en allianties aangaan. Het vertrekpunt hierin is de lange termijn investering, het gebruik en het ontwikkelen. Dit zijn middelen die je nodig hebt om de lange termijn duurzaamheid te kunnen faciliteren.”

EarthY en ZorgSaamWonen

EarthY is een klein bedrijf, dat graag aansluiting zoekt bij partners uit de keten, het liefst ook nog vanuit verschillende disciplines. “De integrale blik vinden we ook erg belangrijk”, stelt Marnix. “Wat we als heel waardevol zien bij ZorgSaamWonen is dat er vanuit de hele keten partijen betrokken zijn. We denken ook zeker dat we met de verschillende partners van ZorgSaamWonen in gesprek kunnen gaan om hen te helpen met de opgaven die voor hen liggen. Daarnaast zien we ons partnership bij ZorgSaamWonen als een mooi middel om onszelf en onze visie iets meer aan het bredere publiek kenbaar te maken.”

Robert vult aan: “Platforms waarbij meer wordt gedaan dan enkel kennisuitwisseling, wat dus ook bij ZorgSaamWonen het geval is, zijn enorm waardevol. Het mooie van dit soort platforms is dat je ook bondgenootschappen en allianties aan kunt gaan om op die manier concreet dingen in de praktijk voor elkaar te boksen. De diversiteit van de achterban bij ZorgSaamWonen vind ik daarin zeker een pluspunt.”

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
30 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Stoere huisjes in community-wijk
5 december 2022

Veel inspraak bij een woningbouwproject hebben toekomstige bewoners meestal niet, maar in Roermond deden ze dat…

Lees Verder »
Groene Hof Gouda: een mooi initiatief waarvan er meer mogen volgen
5 december 2022

Zelfstandig wonen met een eigen voordeur, maar tegelijkertijd een beetje omzien naar elkaar, het kan in de…

Lees Verder »
Alleen met nieuwe stenen heb je nog geen leeftijdsvriendelijke wijk
2 december 2022

Hetti Willemse en Ad van Elzakker leggen buurtvisies af. Voor deze derde buurtvisite reist het duo naar West…

Lees Verder »
Partner aan het woord - Fiveth
30 november 2022

Fiveth is partner van ZorgSaamWonen. In dit artikel maak je kennis met Fiveth, wat zij doen en waarom ze bij…

Lees Verder »
Toolkit voor de wensen en behoeften van ouderen
30 november 2022

Hoe kunnen ouderen op een fijne manier oud worden in hun eigen omgeving? Daarvoor is het belangrijk om goed te…

Lees Verder »
Voor altijd mijn liefje
28 november 2022

Over mantelzorg, maar vooral over liefde en geduld bij het zorgen voor mensen met dementie

Lees Verder »
Nieuwbouwproject Casa Vita: “Subsidies ‘key’ voor realisatie ontmoetingsruimten”
25 november 2022

Een gezonde woon- en leefgemeenschap, dat is het uitgangspunt van nieuwbouwproject Casa Vita in Pijnacker. Met…

Lees Verder »
Projectleider Nieuwe Diensten en Concepten
25 november 2022

Amstelring heeft een vacature beschikbaar voor een projectleider nieuwe diensten en concepten. Het gaat om een…

Lees Verder »
Onbeperkt meedoen
23 november 2022

Gemeenschapszin, ontmoeting en verbinding zijn de smaakmakers van de inclusieve wijk. Hoe voegen we die toe aan…

Lees Verder »
Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen
23 november 2022

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te…

Lees Verder »
Samen Buurten: een dag vol inspiratie om de netwerkbeweging 2023 in gang te zetten
21 november 2022

Hoe creëer je en behoud je fijne buurten om in te wonen, te werken en te leven? Deze vraag stond op maandag 14…

Lees Verder »
Zorgzame buurten; model voor de zorg van de toekomst
18 november 2022

Liesbeth De Donder is professor Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Samen met haar team…

Lees Verder »
Een huiskamer voor Akkrum en Nes
16 november 2022

Een onverwacht maar welkom uitvloeisel van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018 (LF2018), dat is de…

Lees Verder »
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg gaat door
15 november 2022

Is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) ook in 2023 aan te vragen? Lees het antwoord op deze vraag,…

Lees Verder »
'Een lonkend perspectief zo sterk als een vuurtoren' - 12 verhalen over gemeenschapsgericht leiderschap
11 november 2022

Wat gebeurt er in een organisatie die meer ruimte wil maken voor communities in buurten en wijken?

Hoe…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Bernard Smits
10 november 2022

Voor deze editie van de rubriek Geef me de Vijf is gesproken met Bernard Smits, bestuurder van de WBVG,…

Lees Verder »
Maak zorg onderdeel van vastgoedontwikkelingen
9 november 2022

De zorgvraag gaat omhoog. Nederland vergrijst en groeit. Dit vraagt om meer geld en ruimte voor de zorg.…

Lees Verder »
Podcastserie 'Mijn leven daar en hier' toont veerkracht oudere migranten
7 november 2022

Ons leven is samengesteld uit vele verschillende en deels overlappende verhalen. Verhalen van vallen en opstaan…

Lees Verder »
Stijgende aandacht voor inclusiviteit
7 november 2022

Is het toeval dat de gemeente Hardenberg lange tijd de meest toegankelijke gemeente van Nederland is en…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.