Henrike
Klok
henrike
Functie
Roerganger
Organisatie
Rochdale

Profiel


Henrike Klok is Roerganger bij woningstichting Rochdale. Rochdale biedt zo’n 80.000 mensen een thuis. Steeds vaker zijn dit huurders die op een bepaald vlak kwetsbaar zijn. Rochdale zet zich in om deze mensen goed te huisvesten. En dat is meer dan het bieden van een dak boven hun hoofd. Daarom wordt intensief samengewerkt met aanbieders uit het sociaal domein, zorg, onderwijs, werk en veiligheid. Als roerganger jaagt Henrike de opgave die dat met zich meebrengt zowel binnen als buiten Rochdale aan. Henrike heeft ruime ervaring vanuit diverse rollen op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. Ze bepaalt koers, verbindt en brengt mensen en organisaties in beweging.