Lex
Van Delden
Lex Van Delden
Functie
Onderzoeker
Organisatie
Leyden Academy

Profiel


Lex van Delden (1972) maakt sinds 2014 deel uit van de wetenschappelijke staf van Leyden Academy on Vitality and Ageing en werkt aan diverse projecten. Hij onderzoekt de wensen en behoeften van ouderen op het gebied van wonen. Lex richt zich daarbij op woonplezier en de relatie tussen woonplezier enerzijds en technologie en ontwerp anderzijds. Ook leidt hij onderzoeks- en implementatieprojecten met betrekking tot een gezonde omgeving en hij adviseert over omgevingsaanpassingen die verleiden tot een gezondere leefstijl en sociale interactie. Dat doet hij voor jong en oud, zoals met het experiment Jong Geleerd met zit-/statafeltjes op de basisschool en de onderzoeken naar bewegen in het verpleeghuis. Daarnaast verzorgt Lex onderwijs, trainingen, lezingen en workshops over thema’s als gezond ouder worden, cognitie en veroudering, vitaliteit, woonplezier en de invloed van de omgeving op gedrag.

Het brede werkveld van Lex komt logischerwijs voort uit zijn interesses, opleidingen en ervaringen. Lex heeft na zijn dienstplicht als blauwhelm in voormalig Joegoslavië vier jaar als fysiotherapeut en teamleider bij het HMC Westeinde in Den Haag gewerkt. Daar begeleidde hij voornamelijk patiënten met neurologische problemen. Vanwege zijn toenemende interesse in het functioneren van het brein, is hij vervolgens Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Leiden gaan studeren en heeft hij de research master Cognitieve Neurowetenschappen voltooid. Aansluitend heeft Lex promotieonderzoek verricht naar armfunctieherstel bij mensen met een beroerte aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vervolgens is hij docent en cursuscoördinator geweest bij het Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen in Haarlem, alvorens hij in 2014 bij Leyden Academy ging werken.

Thema’s: woonplezier, de invloed van de omgeving op een gezonde leefstijl en sociale interactie, veroudering en cognitie, vitaliteit, woonplezier