Rudiger
de Belie
Rudiger de Belie
Functie
Consulent woonzorg
Organisatie
DeBeCo

Profiel


Hij was directeur  (1982-2014)  van  het P.G. woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven . Rudiger was pionier in het bouwen van kleinschalige woningen voor 8 dementerenden. Hij heeft zich hierbij ook laten inspireren door veelvuldige bezoeken aan innovatieve projecten in Nederland.  In Vlaanderen was hij lid van  meerdere  adviescommissies  van  de oveheid.

Opleiding

  • Bachelor Sociaal Beleid
  • Lerarenopleiding

Relevante ervaring

  • Directeur P.G. woonzorgcentrum  De Wngerd in Leuven,
  • Extern lid Zorgstrategische commissie agentschap Volksgezondheid, Welzijn en gezin,
  • Extern lid Zorgvernieuwingsplatform Flanders Care
  • Plaatsvervangend lid adviescommissie voorzieningen Vlaams Agentschap Welzijn en Gezondheid
  • Lid van diverse stuurgroepen en werkgroepen beleid en kwaliteit

Actuele situatie

-       Zaakvoerder DeBeCo www. DeBeco.info  (2014-tot nu) ism Aranth

o   Organisatie van tweedaagse studiedagen

o   Organisatie van studireizen naar Zweden, Finland, Nederland

o    Advisering  zorgorganisaties

o   zorgpartner bij aanbestedingen

-       Actief bestuurder bij zorgorganisatie  ‘Triamant’