BOUF Legal

Bezoekadres
Nooitgedacht 2
3701 AN
Zeist
Telefoon

Profiel


 

Vanuit de juridische wortels van BOUF Legal hebben we ons ontwikkeld tot een bureau dat juridische en bestuurlijke vraagstukken in de zorg en het sociaal domein in de volle breedte en diepte overziet. Daarnaast hebben we ruime kennis van de processen en actoren in het politieke- en beïnvloedingsveld.

We begrijpen dat vraagstukken in de zorg meerdimensionaal zijn, maar ook dat het erom gaat om ondernemend te zijn, besluiten te nemen en in actie te komen om resultaten te bereiken. Onze expertise bestaat met name daaruit dat wij in staat zijn om snel en doelgericht to the point te komen en concrete handvatten te bieden om die resultaten te bereiken. We delen onze kennis graag, bijvoorbeeld door het aanbieden van Masterclasses over onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn.

We hebben in ons team ervaring van bestuurstafel tot werkvloer, van bestuurder tot professional. Zo zetten wij deze brede ervaring gericht in om alle invalshoeken van een vraagstuk te blijven overzien, De kern van BOUF Legal is een hecht, betrokken team professionals met hart voor de zorg en voor het sociaal domein. We zijn nieuwsgierig naar waar onze cliënten wakker van liggen, we voelen ons verantwoordelijk voor de beantwoording van hun vragen. We zijn betrouwbaar in het nakomen van onze afspraken. Bovenal zijn we open en eerlijk: als we een mening hebben zullen we die delen. Practice what you preach, ofwel: het moet deugen.

Vanuit dat kompas, en met onze expertise willen wij met hart en ziel bijdragen aan een toekomst waarin wonen, zorg en welzijn duurzaam met elkaar verbonden zijn.