Danielle
Harkes
Functie
Adviseur, initiatiefnemer ZorgSaamWonen
Organisatie
ZorgSaamWonen

Profiel


Daniëlle Harkes is expert op het gebied van wonen, zorg en ouderen. Ze is een gewaardeerde partner voor woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten, ontwikkelaars en bouwondernemingen bij het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen. Ze wordt veel gevraagd als meedenker, inspirator, adviseur en aanjager.
Daniëlle is lid van het ondersteuningsteam Wonen & Zorg, onderdeel van het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS.

Daniëlle Harkes was oprichter, adviseur en manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: jarenlang het landelijk informatiepunt voor professionals in wonen, welzijn en zorg. Ze werkt nu vanuit haar bureau Begonia Advies: een knipoog naar ‘niet achter de geraniums’. Haar ervaring als wijkverpleegkundige en sociaal gerontoloog maakt dat haar adviezen altijd gestoeld zijn op praktische toepasbaarheid en verbinding met ouderen zelf.