NNCZ

Profiel


 

NNCZ wil het mogelijk maken dat mensen zelfstandig kunnen leven en participeren in hun vertrouwde omgeving. We vinden het belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en gekozen leefwijzen voortzetten, thuis of in onze woonzorgcentra. Waarbij iedereen, ongeacht levensfase, mogelijkheden of beperkingen, een waardevol bestaan leidt. Daarvoor leveren we diensten voor wonen, welzijn en zorg en verbinden we ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en organisaties.