Pro Senectute

Profiel


 

Bij Pro Senectute wordt u gezien en gehoord: dat is wat ons drijft. Pro Senectute biedt op persoonlijke en gastvrije wijze huisvesting en activiteiten gericht op welzijn en zorg aan gelijkgestemde senioren. Mensen die ervoor kiezen om bij Pro Senectute te wonen, kiezen voor verbinding met gelijkgestemden en vinden het (laten) voeren van de eigen regie belangrijk. Zijzelf of hun naasten nemen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en welbevinden. Kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy zijn belangrijk voor onze bewoners. Aandacht voor achtergrond, leefstijl en interesses zorgt ervoor dat de bewoners zich snel thuis voelen, contacten leggen en zich in de nieuwe omgeving kunnen verbinden.