Programmamanager Wijkontwikkelingsproces

wonen limburg

Wonen Limburg, gemeente Roermond, Wonen Zuid, en de Provincie Limburg zijn op zoek naar een enthousiaste Programmamanager Wijkontwikkelingsproces Donderberg (deeltijd m/v).

In juni 2012 is het Wijkontwikkelingsproces (WOP) Donderberg vastgesteld en zijn de samenwerkende partners, Gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en de Provincie Limburg, gestart met de uitvoering van de plannen.  De doelstelling van het WOP is de wijk Donderberg duurzaam te herontwikkelen en te transformeren, zodanig dat de leefbaarheid en veiligheid door de fysieke, sociale en economische structuur versterkt en verbeterd wordt. De samenwerking door de bovengenoemde partners en de gemaakte afspraken zijn verankerd in een samenwerkingsovereenkomst. Partijen hebben onder meer afgesproken langjarig (3 maal 4 jaar) met elkaar aan de slag te gaan, omdat de problematiek dat vergt.

Het WOP legt de basis om samen stevig te investeren in een wijk die op allerlei punten alles behalve doorsnee is. Een basis om er samen voor te zorgen dat de Donderberg weer een wijk wordt waar de vraag ‘Wil je er wonen?’ beantwoord wordt met ‘Graag!”. De participatie van wijkbewoners, ondernemers en in de wijk aanwezige organisaties en instellingen is van groot belang.

Programmamanager gezocht

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige programmamanager zijn de partners in het WOP op zoek naar een nieuwe programmamanager om de voortgang in de uitvoering van het WOP en de realisatie van de daarin omschreven doelstellingen te continueren.

Fases

Het wijkontwikkelingsplan bestaat uit een aanpak in drie fasen. Elke fase wordt geëvalueerd en er vindt besluitvorming plaats over het ingaan naar een volgende fase. Fase 1 (2012 t/m 2016) is afgerond, fase 2 (2017 t/m 2020) is met één jaar verlengd tot en met 2021 in verband met de Covid-pandemie. Fase 3 start hierdoor in 2022 tot en met 2025. 2021 wordt gebruikt om fase 2 af te ronden en te evalueren. Tevens wordt (mede op basis van de evaluatie) in dit jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld voor fase 3.

Taken PM

De programmamanager (PM) speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het WOP en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma 2017-2020 verlengd tot en met 2021, de evaluatie van fase 2 en het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor fase 3. Maar ook staat hij of zij steeds in directe verbinding met de mensen en organisaties in de wijk.

Op hoofdlijnen zal de PM verantwoordelijk zijn voor:

 • Het overall programmamanagement;
 • het aansturen van het programmabureau;
 • het onderhouden van contacten met mensen en organisaties in de wijk, en met betrokken partners, externe stakeholders en met de interne betrokkenen bij de gemeente Roermond;
 • het coördineren van de uitvoeringsprojecten;
 • de coördinatie tussen de diverse planonderdelen;
 • het bewaken van de tijdslijnen tussen de diverse projecten;
 • het toetsen van de projectuitkomsten aan de uitgangspunten c.q. afspraken;
 • de voorbereiding van de regie- en stuurgroepvergaderingen;
 • het maken van tussentijdse rapportages ten behoeve van het bestuurlijk overleg en verantwoording op resultaatgebieden;
 • het opstellen van de evaluatie van de verlengde fase 2 ;
 • het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor fase 3.

Profiel PM

Wij zijn op zoek naar een persoon met een HBO of academische opleiding of iemand met daarmee vergelijkbare ervaring. De PM heeft ervaring met wijkaanpak op fysiek, sociaal en economisch gebied in vergelijkbare wijken als De Donderberg. Daarnaast heeft de PM ervaring op het gebied van het managen van complexe projecten in een politiek-bestuurlijke omgeving. Het aantal te werken uren is variabel en ligt tussen 16-24 uur per week. Van de PM wordt een flexibele instelling verwacht.

Competenties:

De PM is een verbinder en heeft politieke/bestuurlijke sensitiviteit, beschikt over tactisch/strategisch inzicht, werkt proactief, is een teamspeler, communicator en resultaatgericht. Daarnaast heeft de PM een helicopterview en een coachend vermogen. Van de PM verwachten wij dat hij/ zij de verbindende factor is tussen de samenwerkende partijen zodat de projecten voortvarend van A naar B gebracht worden. De PM weet de mensen en de organisaties in de wijk te inspireren en te binden aan het WOP Donderberg.

Werving en selectie

Voor de werving en selectie van de PM is een selectiecommissie samengesteld. Zij voeren de eerste selectiegesprekken en dragen geschikte kandidaten voor aan de leden van de Stuurgroep Wijkontwikkelingsproces Donderberg, onder voorzitterschap van de heer Ferdinand Pleyte, projectwethouder Donderberg.

Wij bieden

De functie is in principe voor de periode tot en met 31-12-2021 en kan bij gebleken geschiktheid verlengd worden om het programma in fase 3 uit te voeren. Het salarisniveau wordt vastgesteld aan de hand van het huidige salarisniveau en de aanwezige expertise.

Interesse?

Heeft u belangstelling voor deze functie, zorg dan dat we vóór 1 maart a.s. een sollicitatiebrief met CV hebben ontvangen. Deze brief kunt u sturen aan de gemeente Roermond via info@donderbergroermond.nl. Vermeld in het onderwerp van uw mail het kenmerk “vacature Programmamanager Donderberg”. De start van de werkzaamheden vindt in onderling overleg plaats, maar bij voorkeur op korte termijn.

Wilt u nog verdere informatie over deze functie, dan kunt u contact opnemen met Ger Verstegen van Wonen Limburg via telefoonnummer 088 385 92 71 en Dominique Spierings van Wonen Zuid via telefoonnummer 088 665 37 08

Ook interessant / voor u geselecteerd

routekaart
(On)gewoon goed wonen: hoe ontwerp je een GGZ-vriendelijke wijk?
1 maart 2021

De manier waarop de GGZ traditioneel is ingericht, sluit niet altijd aan bij de behoeften en de belevingswereld…

Lees Verder »
wrew
Wonen met aandacht voor elkaar in Heerenveen
26 februari 2021

Wonen met aandacht voor elkaar, dat is wat Tiny Oosterman (73) en Theo Horsten (71) uit Heerenveen graag willen…

Lees Verder »
jan en alie
Drie generaties op een Friese Boerderij
25 februari 2021

Foto: Peter van Beek

Lees Verder »
hoofdfoto
Programma Inspiratiedag Wooninitiatieven compleet!
23 februari 2021

Het programma van de Inspiratiedag Wooninitiatieven, die ZorgSaamWonen op 18 maart samen met de RVO organiseert…

Lees Verder »
wrere
Jonge ouderen willen regie over eigen woonsituatie
23 februari 2021

Studente Hélène Middelbrink, vierdejaars bij de opleiding Management in de Zorg, heeft namens het Zorg…

Lees Verder »
wilbert
Een goede buur
19 februari 2021

Vroeger woonden wij op een boerderij, een groot gezin met alle ruimte. Toen de kinderen uitvlogen naar een…

Lees Verder »
tr
Woonvarianten voor senioren; stappenplan voor het toetsen van financiële haalbaarheid
17 februari 2021

Op de woningmarkt verschijnen steeds meer nieuwe woonvarianten voor senioren waarin een combinatie van wonen,…

Lees Verder »
vf
Voorbereiding Verbindingsfestival #3 in volle gang
16 februari 2021

Op 22 april vindt het derde Verbindingsfestival plaats. Na de twee succesvolle edities van 2020 gaat Acquire in…

Lees Verder »
diversiteit groter
Thuiskomen en thuis zijn: over diversiteit en cultuursensitiviteit
15 februari 2021

‘Zelfs de Hollandse stamppot is niet meer hetzelfde als 50 jaar geleden. Ook deze is pittiger geworden’. De…

Lees Verder »
omslag thuiskomst
ZSW-publicatie Thuiskomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond
11 februari 2021

‘Er gebeurt veel, maar we zijn er nog lang niet’, zegt Sevilay Luiken-Dalli, bestuurder van IMEAN Care in de…

Lees Verder »
langer thuis hoe dan
Ouderen langer thuis, maar hoe dan?!
10 februari 2021

Mensen worden steeds ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen…

Lees Verder »
tilleman
Hoe zorggebouwen veranderen als gevolg van Covid-19
9 februari 2021

In zorgwoongebouwen verblijven de meest kwetsbare mensen in grote eenzaamheid. Enerzijds is er de…

Lees Verder »
ontwerp voor ontmoeten
Ontwerp voor ontmoeten: vormgeven van de buurt met het oog op de toekomst
8 februari 2021

We staan voor een flinke opgave in onze buurten en dorpen: het aantal mensen in de wijk dat ondersteuning en/of…

Lees Verder »
logo
Blog: samen zelfstandig wonen als biculturele uitkomst
8 februari 2021

In maar weinig inzendingen voor de prijsvraag WHO CARES is aandacht gegeven aan onze diverse…

Lees Verder »
hofje wendakker
Wat wordt het straks? Kangoeroewoning of knarrenhofje?
4 februari 2021

Gijsbert van Es schreef in het NRC een mooi artikel over woonvormen voor ouderen en heeft Yvonne Witter van…

Lees Verder »
companen logo nieuw
Companen kijkt vooruit
3 februari 2021

Op het gebied van Wonen met Zorg is Companen een van de koplopers in Nederland bij het opstellen van…

Lees Verder »
bewoners
Bewoners Maartenshuis leven toe naar hun toekomstige woon- en leefplek Kuyperhof
3 februari 2021

In maart 2020 is de eerste schop de grond in gegaan voor de bouw van het nieuwe woonbegeleidingscentrum van…

Lees Verder »
initiatief
F.A.S.T: MKBA tool voor collectieve initiatieven
2 februari 2021

Studenten van de minor Stad&Land aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben een tool ontwikkeld die…

Lees Verder »
joost
Haagse ouderen tevreden over hun stad
2 februari 2021

Den Haag is in 2015 als eerste Nederlandse stad toegetreden tot het netwerk van 'age-friendly cities' van de…

Lees Verder »
zuidoever
Een nieuw thuis in Amsterdam
28 januari 2021

Zuidoever is het eerste woonzorgcomplex van De Oevers. Dit bijzondere gebouw werd in opdracht van de…

Lees Verder »