Adverteren

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen.

Communiceren

ZorgSaamWonen biedt een podium om 24/7 nieuws, achtergrondverhalen, visies, kennis, ervaringen en vragen te delen. Onze onafhankelijke positie en het grote bereik zorgen voor maximale impact. De website vormt de basis voor de Zorgsaamwonen community en biedt actualiteiten, een overzicht van leden en partners en meer. 

Meer weten?

Voor informatie over een partnership, aanmelding als bedrijfs- of persoonlijk lid, mail naar harald@zorgsaamwonen.nl of vraag hier de partnerinformatie aan.