Word onderdeel van het netwerk van ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen is het landelijk kennisplatform over wonen, welzijn en zorg, die het fysieke- en het sociale domein (de stenen en de mensen) met elkaar verbindt. Het platform richt zich onder andere op kwetsbare mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen op een manier die bij hen past. Alleen samen zorgen we voor prettige en inclusieve buurten waar zij ertoe doen en kunnen meedoen, ontmoeten, werken en bewegen.

De missie van ZorgSaamWonen is het in één community verbinden van professionals en organisaties vanuit het fysieke en sociale domein. Het platform brengt mensen bij elkaar op basis van de eigen professie en deskundigheid en uit belangstelling voor het onderwerp. Door samen te werken, spelen we sneller in op de maatschappelijke opgave: de samenleving zo inrichten, dat ook mensen die een combinatie van wonen, welzijn en zorg nodig behoeven, een fijn thuis hebben. 

  Wat kunnen wij bewerkstelligen?

  Het creëren van impact voor onze partners en leden is het meest succesvol als er op basis van regelmatig contact en input vanuit de partner slim gebruik wordt gemaakt van het bereik, de titels, de mediamix van ZorgSaamWonen en de andere titels van Acquire Publishing.

  De werkwijze is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Communicatiebehoefte van de partner op maat invullen op basis van de expertise van ZorgSaamWonen.
  • Op basis van een plan van aanpak en concrete communicatiedoelen, wordt de voortgang voortdurend besproken tussen de partner, de community adviseur, projectmanager en redactie van ZorgSaamWonen.

   

  Bereik ZorgSaamWonen

  Bereik ZorgSaamWonen

  Partnership ZorgSaamWonen

   

  Bedrijfslid ZorgSaamWonen

   

  Persoonlijk lid ZorgSaamWonen