Wat is ZorgSaamWonen?

Over ons

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein.

Vanuit onze bestaande titels, Stedebouw & Architectuur, MedischOndernemen en Biind (platform voor de fysieke leefomgeving) weten de professionals al dat samenwerken de manier is om de grote opgaven waar we voor staan met succes aan te pakken.

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. We moeten echt aan de slag met elkaar! 

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Wat doet ZorgSaamWonen?

congres 2022

 

Landelijk Congres

Elk jaar ontmoeten leden, experts en partners elkaar op het ZorgSaamWonen congres. Om (nieuwe) mensen uit het netwerk te ontmoeten, inspiratie op te doen en vol energie en ideeën weer naar huis te gaan. Samen moeten we het doen!

Lees meer >

excursie

Excursies

Wat is er leuker dan over jouw plan, project, living lab, visie of innovatie te praten op de plek waar het allemaal gebeurt? Elk jaar we een aantal keren op werkbezoek bij één van de leden en krijgen uit de eerste hand de nieuwste inzichten aangereikt.

Bekijk de agenda >

expertmeeting 3 april

 

Masterclasses

Onder leiding van deskundige sprekers een halve dag nieuwe kennis opdoen. Interactief, kleinschalig, relevant, praktisch toepasbaar en met inspirerende deelnemers.

Bekijk de agenda >

foto congres 22

 

Seminars

Door het jaar heen bespreken we een aantal belangrijke thema's waaronder Vitaal Ouder Worden, Wonen & Woonomgeving en Omzien Naar Elkaar. Tijdens de seminars gaan we, onder leiding van ZorgSaamWonen-experts, aan de slag met vakgenoten. Mouwen opstropen en echt samen een stap verder komen!

Bekijk de agenda >

magazine

 

Digitaal Magazine

Drie keer per jaar ontvangen ongeveer 25.000 leden het ZorgSaamWonen magazine. Dit digitale magazine staat vol met interessante achtergrondverhalen, blogs, vlogs, visies en actuele kennis. 

Lees meer >

expertmeeting 3 april

De Community

ZorgSaamWonen bespreekt wat er leeft. Bij wie gaan we op werkbezoek? Welke projecten gaan we actief volgen? Welke thema's zijn actueel? Welke factoren staan echte samenwerking in de weg? Samen met onze community werken aan de zorgopgaven van vandaag.

Lees meer >