Wat is Zorgsaamwonen

Over ons

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen.

Vanuit onze bestaande titels, Stedebouw & Architectuur, Duurzaamgebouwd, MedischOndernemen, en Biind (platform voor de fysieke leefomgeving) weten de professionals al dat samenwerken de manier is om de grote opgaven waar we voor staan met succes aan te pakken.

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. We moeten echt aan de slag met elkaar! 

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Wat gaat Zorgsaamwonen doen?


 

landelijk congres zorgsaamwonen

Landelijk Congres

Elk jaar ontmoeten leden, experts en partners elkaar op het ZorgSaamWonen congres. Om (nieuwe) mensen uit het netwerk te ontmoeten, inspiratie op te doen en vol energie en ideeën weer naar huis te gaan.


Werkbezoek

Werkbezoek

Wat is er leuker dan over uw plan, project, living lab, visie of innovatie te praten op de plek waar het allemaal gebeurt? Elk jaar gaan we een aantal keren op werkbezoek bij één van de leden en krijgen uit de eerste hand de nieuwste inzichten aangereikt.


rondetafelgesprekken

Rondetafelgesprekken

Met tien specialisten écht op zoek naar antwoorden op prangende vragen. Geen genoegen nemen met halve antwoorden, maar elkaar uitdagen om net dat stapje extra te zetten. Dat zijn de rondetafelgesprekken van ZorgSaamWonen die we een aantal keren per jaar met leden, experts en partners organiseren. En uiteraard delen we de resultaten én pakken we de open eindjes verder op.


masterclass

Masterclass

Onder leiding van deskundige sprekers een halve dag kennis en vaardigheden updaten. Interactief, kleinschalig, relevant, praktisch toepasbaar en met inspirerende deelnemers.


Seminars

Seminars

ZorgSaamWonen bespreekt door het jaar heen een aantal (top)thema’s zoals Vitaal Ouder Worden, Wonen en Woonomgeving en Omzien Naar Elkaar. Seminars waarin we met de belangrijkste onderwerpen aan de slag gaan. Onder leiding van ZorgSaamWonen-experts ga je met vakgenoten echt aan de slag, mouwen opstropen en echt samen een stap verder komen!


digitaal magazine

Digitaal Magazine

Twee keer per jaar ontvangen zo’n 25.000 leden het ZorgSaamWonen Magazine boordevol achtergrondverhalen, blogs, vlogs, visies en actuele kennis. Digitaal, dus eenvoudig te delen.


Website

Website

De website vormt de basis van de ZorgSaamWonen-community met actualiteiten, een overzicht van leden en partners, achtergrondartikelen en meer.


leden en partners

Leden en Partners

ZorgSaamWonen bespreekt wat er bij je leeft. Bij wie gaan we op werkbezoek? Welke projecten gaan we actief volgen? Welke thema’s zijn nu actueel? Welke factoren staan echte samenwerking in de weg? Laat het ons weten via de periodieke ZorgSaamWonen Monitor (of mail ons gewoon). En wij programmeren de ZorgSaamWonen podia met onderwerpen die voor jezelf, voor jouw organisatie en/of in Nederland spelen.


Heb je interesse in een partnership, of wil je je aanmelden als persoonlijk lid of bedrijfslid? Stuur dan een mail naar harald@zorgsaamwonen.nl.