ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen.

Vanuit onze bestaande titels, Stedebouw & Architectuur, Duurzaamgebouwd, MedischOndernemen, en Biind (platform voor de fysieke leefomgeving) weten de professionals al dat samenwerken de manier is om de grote opgaven waar we voor staan met succes aan te pakken.

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. We moeten echt aan de slag met elkaar!

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Digitaal Magazine

Drie keer per jaar ontvangen zo’n 25.000 leden het ZorgSaamWonen Magazine boordevol achtergrondverhalen, blogs, vlogs, visies en actuele kennis. Digitaal, dus eenvoudig te delen.

Website

De website vormt de basis van de ZorgSaamWonen-community met actualiteiten, een overzicht van leden en partners, achtergrondartikelen en meer.

Nieuwbrief

De nieuwsbrief komt wekelijks uit op de dinsdag.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief >>

Thema Buurtroutes - plekken voor ontmoeting. 

Het eerste magazine van dit jaar, met het thema doorstroming, is verschenen. Wat lees je in deze uitgave? We gaan bijvoorbeeld in op wat nodig is om doorstroming op gang te brengen. 'Het draait niet alleen om de stenen', stelt Petra Verhagen, wooncoach 65-plussers van Stichting Welzijn Lingewaard, in het magazine. Daar is Henk Geene het mee eens. Hij heeft in samenwerking met de ouderenorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties is het concept voorzorgcirkels ontwikkeld. Voorzorgcirkels zijn netwerken van ongeveer tien tot dertien personen. Dat kunnen ouderen zijn, familieleden, vrijwilligers en buren.

Volgens Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, Wouter Veldhuis, zijn er vooral meer goede wijken nodig waar mensen oud kunnen worden. Het gaat om wijken waar generaties met elkaar samenleven, zorg hebben voor hun leefomgeving en naar elkaar omkijken.

In dit magazine besteden we uitgebreid aandacht aan het Rondje Nederland dat onze eigen Yvonne Witter dit jaar heeft gemaakt. Elke maand deed zij een andere provincie in ons land aan om daar inspiratie en mooie praktijkvoorbeelden op te halen op het gebied van bijzondere woonvormen. Hiervan heeft ze mooie portretten opgesteld, die je in dit magazine kunt lezen. Van mantelzorgwoning tot Knarrenhofje en van meergeneratieproject naar woongemeenschap. Je leest er meer over in het magazine! 

Thema Eenzaamheid en Wonen. In dit magazine blikken we terug op het seminar Eenzaamheid en Wonen, dat plaatsvond op 4 oktober in het Kloosterkwartier in Veghel. Hoogtepunt van dit seminar was natuurlijk de uitreiking van de eerste ZorgSaamWonen Award. Inclusief Wonen - Buitenweg in Arnhem is de winnaar geworden van de juryprijs. Hart van Vathorst heeft de publiekprijs veroverd. 

Het is tijd voor verandering. Dat zegt Francien van de Ven, manager op Ouderenlandgoed Grootenhout en naar eigen zeggen ‘Alzheimer-enthousiasteling’ in een interview in dit digitale magazine. Zij wil graag de mooie kanten van dementie naar voren brengen en zorgen dat mensen met dementie zo gewoon mogelijk kunnen leven. Dit is de boodschap die we als ZorgSaamWonen ook willen afgeven: in de fysieke en sociale omgeving kunnen we meer doen om mensen met dementie zo gewoon mogelijk te laten leven. Ook lees je in dit magazine over het Amadeushuis in Bergambacht. Dit is een wooncomplex voor mensen met dementie waar muziek de boventoon voert. Verder kan architectuur het leven met dementie draaglijker maken. Hoe? Je leest het in het magazine. 

Het eerste magazine van dit jaar is een feit. In het magazine lees je onder andere hoe vastgoed een bijdrage kan leveren aan welzijn en gezondheid, lees je een terugblik van de rondetafel ontwerpen na corona en over het bejaardenhuis van de toekomst.

Het derde magazine van ZorgSaamWonen staat vooral in het teken van het 1-jarig jubileum van ZorgSaamWonen en het aanstaande ZorgSaamWonen Congres op 7 december. In dit magazine lees je onder andere een interview met de gastheer van ons congres vorig jaar, gemeente Rotterdam en geven we je een inkijkje in de sessies die voorbij komen op het congres, zoals de Omgevingswalkshop, een sessie over erfdelen en de empatische woning.

In dit nummer spreken we onder meer met expert Jarno Nillesen, hebben we het over de toegankelijkheid voor ouderen en kwetsbaren in de openbare ruimte en lezen we hoe groen bijdraagt aan de algemene gezondheid en aan vitaal ouder worden.

Het eerste digitale magazine van platform ZorgSaamWonen. In dit nummer maakt de lezer kennis met de experts en partners van ZorgSaamWonen en gaan we in gesprek met initiatiefneemsters van het platform, Daniëlle Harkes en Yvonne Witter. Ook komen tal van interessante projecten op het gebied van wonen en zorg aan bod. 

Thema Gezond Samenleven