13e Editie Duurzaam Gebouwd Congres

Duurzaam gebouwd congres

7 Nederlandse Gemeenten behoren tot de 100 Europese steden die zijn aangewezen door de Europese Unie (EU) om in 2030 klimaatneutraal te zijn, als onderdeel van de EU-missie 'Climate-neutral and smart cities'. Naast de G4-steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn Eindhoven, Groningen en Helmond geselecteerd.

Het Duurzaam Gebouwd Congres laat zien hoe verschillende gemeenten aan de slag zijn met deze verduurzamingsopgave, onder andere op het vlak van het toekomstbestendig maken van sportaccommodaties, zorginstellingen en woningen. Je krijgt de ins en outs te horen over hoe de diversiteit aan opgaves worden ingevuld en gaat zelf aan de slag om de doelstellingen versneld dichterbij te brengen.

Gemeentes laten zien hoe ze aan de slag zijn met de opgave om klimaatneutraal te worden en belichten daarbij verschillende thema’s. Vanzelfsprekend laten ze zien hoe hun routekaart er de komende jaren uitziet, hoe ze voor draagvlak onder bewoners en bedrijven zorgen en op welke gebieden ze zich eerst richten.

We bekijken de opgave integraal en we dagen onze sprekers en partners uit om over hun inzet op aantal actualiteiten te vertellen. Zoals Circulair en Biobased Bouwen.  Want circulariteit en klimaatneutraliteit kunnen elkaar versterken en moeten als gezamenlijke opgave worden beetgepakt. Staren we ons blind op energieneutraliteit, dan hebben we over minder dan 10 jaar energieleverende gebieden met gebouwen die niet demontabel zijn en waarvan je de materialen niet terug de keten in kunt brengen.

Ga naar de website www.duurzaamgebouwdcongres.nl voor de actuele informatie.