Biind Bites - Gezonde leefomgeving

Biind Bites

Groen. Beweegvriendelijk. Sociaal. Schoon. Duurzaam. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Terwijl de definitie van de WHO zelfs zegt dat je al niet gezond bent met een spleetje tussen je tanden. De inrichting van onze leefomgeving kan eraan bijdragen dat mensen zich gelukkiger voelen en gezonder zijn. Wanneer iemand uitgedaagd wordt naar buiten te gaan omdat de directe leefomgeving uitnodigend is en de kans groot dat je een praatje kunt maken, heeft dit een positieve invloed op iemands welzijn. Gezonde buurten en wijken kun je derhalve zien als preventie. En daar kan een dokter weinig aan doen. Kortom, een gezonde leefomgeving is een combinatie van factoren die allemaal in elkaar moeten grijpen. Dat vergt nogal wat samenwerking. 

Tijdens deze editie van Biind Bites gaan we in gesprek over hoe je een gezonde leefomgeving in de praktijk brengt. 

Samen met Inge Janssen van Over Morgen bespreken we wat een plek, dorp of stad gezond maakt. Aan welke knoppen moet je draaien om dit te realiseren? Wat zijn de huidige knelpunten waarom dit vaak niet lukt? Wat zijn de kansen om dit te laten slagen? En hoe pak je dat binnen je organisatie aan?

Daarna vertelt Sjef Staps, onderzoeker van het Louis Bolk Instituut, over het model Positieve Gezondheid en Leefomgeving. Het Louis Bolk Instituut heeft het concept Positieve Gezondheid, dat als individueel gespreksinstrument gebruikt wordt voor zorgverleners, doorontwikkeld naar een model voor Positieve Gezondheid én Leefomgeving. Hoe ziet het model eruit, wat kun je ermee en hoe gebruik je het in de praktijk?

Tot slot zal Christine Groen van woningcorporatie Woontij op Texel, vertellen over de ervaringen met Positieve Gezondheid. In Den Burg hebben toekomstige bewoners van het Hoekerf van de wijk De Tuunen in het voorjaar 2020 samen in kaart gebracht hoe zij gemeenschappelijke ruimtes in de wijk willen invullen. Tijdens de workshops met betrokkenen is het Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving ingezet. Wat zijn, drie jaar later, de eerste resultaten?

Het webinar vindt plaats op 16 maart van 12:30 - 13:30.