Excursie ORKZ Groningen: Grootste woon- en werkgemeenschap van Nederland

ORKZ Groningen

Het “Oude RKZ” in Groningen is met 250 bewoners misschien wel de grootste woongemeenschap van Nederland. En al sinds 1979 een bruisend geheel van woonruimten, ateliers, horeca en cultuur. 

Deze ‘beheercoöperatie avant la lettre’ huurt het enorme voormalige ziekenhuis van woningcorporatie Nijestee en regelt het beheer en onderhoud helemaal zelf. En zij zorgt tegelijkertijd voor fijne en betaalbare woonruimte waarin bewoners, jong en oud, samenwonen, samenwerken en samen allerlei activiteiten organiseren. Zorg en aandacht voor elkaar is vanzelfsprekend.

Al meer dan veertig jaar lang staan zelfregie, zelfbestuur en zelfbeheer bij het ORKZ hoog in het vaandel. Hiermee bouwden de bewoners een ongekende schat aan ervaring op waar nieuw te ontwikkelen woonvormen veel van kunnen leren.

Wat deze vorm van beheer in de praktijk betekent, gaan we ontdekken tijdens onze excursie op 12 oktober, georganiseerd door ZorgSaamWonen en Cooplink, Kennisnetwerk Wooncoörperaties, in samenwerking met het ORKZ.


Drie prangende thema’s komen aan de orde:

•    Hoe hou je de betrokkenheid in stand van de bewoners en optimaliseer je het zelfbeheer?
•    Hoe hou je de relatie met de woningcorporatie gezond en duurzaam?
•    Hoe verduurzaam/moderniseer je je pand in een veranderende wereld, en hou je de betaalbaarheid overeind?

Het programma voor deze middag:
13.00 uur: ontvangst met broodje
13.30 uur: welkom door Bernard Smits (Cooplink) en Yvonne Witter (ZorgSaamWonen)
13.40 uur: introductie door Everto, bewoner van het ORKZ
13.50 uur: rondleiding
14.30 uur: gesprek in groepen over betrokkenheid en zelfbeheer; relatie corporatie en verduurzaming
15.30 uur: plenaire uitwisseling
16.00 uur: afsluiting met borrel
 

Let op: er kunnen maximaal 15 personen deelnemen aan deze excursie. Meld je gratis aan!