Excursie Inclusief Zuiderpark

Foto: Freekje Groenemans
Foto: Freekje Groenemans

We gaan op bezoek bij zorgorganisatie Archipel en wel bij hun locatie Zuiderpark. Archipel nam het initiatief om centraal op Zuiderpark een multifunctionele plek te openen, het Ontmoet & Groetpleyn. ‘Het Pleyn’ doet waarvoor het bedoeld is, namelijk mensen samenbrengen en verbinden. Archipel zet met deze plek, én soortgelijke initiatieven in de stad, een beweging in gang: van zorgen voor cliënten van de eigen woonzorglocaties, naar een naar buitengerichte organisatie voor álle bewoners in de wijk. Een beweging die Archipel maakt met, én in aansluiting op wijkinitiatieven. De zorgorganisatie wil wijkbewoners vanuit hun eigen regie ondersteunen en bijdragen aan inclusieve wijken waar mensen elkaar zien en er voor elkaar zijn. Wijken waar mensen in kwetsbare situaties prettig kunnen blijven wonen op de plek die het beste bij hen past. Zo ook in Woonzorgzone Zuiderpark waar het Ontmoet & Groetpleyn onderdeel van is.

Saskia Kluin, kwartiermaker bij Archipel: “Iedereen is welkom op het Ontmoet & Groetpleyn. Wij faciliteren het Pleyn, vrijwilligers en gasten runnen het met ondersteuning van een van onze medewerkers.” Zo organiseren ze samen activiteiten, zoals ‘de lunchtafel’; een broodmaaltijd met iets warms die door vrijwilligers en gasten zelf wordt klaargemaakt. “Lunchen draait immers veel meer om ontmoeten en gezellig samen zijn, dan om het eten”, benadrukt Saskia.
Ook de activiteiten op het Pleyn zijn op initiatief van bewoners, en georganiseerd met bewoners. Frank Hendriks, programmaleider Wijken en Buurten bij Archipel: ”Wij zetten hen centraal en ondersteunen waar ze behoefte aan hebben. We geloven erin dat we op deze manier samen bouwen aan een vitale en inclusieve gemeenschap in deze wijk. Door als zorgorganisatie - wanneer nodig - het initiatief te nemen, maar ook door een stapje opzij te durven zetten in het belang van zelfregie en gemeenschapsvorming. Zo dragen we ook bij aan de verduurzaming van de zorg. We maken immers gebruik van de kracht van de community en zijn ervan overtuigd dat we zo met hetzelfde aantal zorgmedewerkers meer zorgvragers kunnen helpen.”

Programma

14.15 – 14.30    Inloop
14.30 – 14.35    opening door Frank Hendriks van Archipel en Sabine Verkroost van ZorgSaamWonen
14.35 – 15.00    Strategie Archipel door Frank Hendriks en Saskia Kluin
15.00 – 15.25    1e ronde
15.25 – 15.30    Wissel
15.30 – 15.55    2e ronde
15.55 – 16.05    Pauze
16.05 – 16.30    3e ronde
16.30 – 17.15    Aan de slag met het Kijk op de Wijk Spel
17.15                 Afronding en napraten

Tijdens de rondes vertellen Frank, Saskia, Annemarie en betrokken vrijwilligers graag meer over de volgende onderwerpen:  

  1. Zuiderpark weer een park door Annemarie Tebak, projectleider Buitenruimte en Bewegen in het park
    Toelichting: Tussen de locaties van Archipel en de appartementen ligt een mooi buitenterrein. De herinrichting van het terrein is erop gericht dat het bijdraagt aan een gezonde, fysieke leefomgeving die rond ouderen, maar ook jongeren, uitnodigt tot meer bewegen en ontmoeten in een groene omgeving waarbij aandacht is voor veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid. Op deze manier kunnen ouderen zo gezond mogelijk oud worden.
  2. Voorzorgcirkels door Saskia Kluin en bewoner Zuiderpark
    Toelichting: Voorzorgcirkels, naar het idee van Henk Geene, zijn kleine groepen bewoners op loopafstand van elkaar, die afspreken naar elkaar om te kijken en bereid zijn elkaar te helpen met hand en spandiensten. Hierdoor kan men langer zelfstandig thuis blijven wonen in de eigen buurt.
  3. Ontmoet & GroetPleyn door Frank Hendriks en vrijwilliger
    Toelichting: Het Ontmoet & Groetpleyn is een ontmoetingspunt voor de wijk. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten, een kopje koffie drinken, deelnemen aan een activiteit of binnenlopen voor informatie. Het Pleyn draagt bij aan het opbouwen van een sociaal netwerk en het verminderen van eenzaamheid.

En we gaan met elkaar het Kijk op de Wijk Spel spelen.
Toelichting: Stel je voor: je woont in een nieuwe wijk waar je nog niemand kent. Ieder bij jou in de straat heeft zijn eigen verhaal. Wat als iemand hulp nodig heeft in jouw buurt? Wat zou je eventueel bij willen dragen? Bewustwording, persoonlijke inzichten, het samen doorleven van de essentie van communities, uitdagingen, kansen EN urgentie naar de toekomst. Dit gaat niet alleen over de cliënt, de inwoner, de oudere: Dit gaat over ons allemaal!

Wil jij erbij zijn? Meld je dan snel aan via onderstaand formulier. Vol = vol!