Excursie naar Dekkerswald

Dekkerswald

Van instellingsterrein naar zorgzame buurt. Dat is waar HevoFame en ZZG zorggroep samen met anderen mee bezig zijn. Ben je benieuwd hoe we dat doen? Kom dan naar onze bijeenkomst op donderdag 12 september aanstaande op Dekkerswald in Groesbeek. Dan vertellen wij over onze ervaringen tot nu toe. 

Het thema van de bijeenkomst is ‘van verblijf naar wonen … en samen leven, zorg weer onderdeel van de gemeenschap’.

In het afgelopen decennium heeft ZZG zorggroep samen met vele partners en met een afvaardiging van de huidige bewoners stap voor stap een zorgzame buurt ontwikkeld, zodat ook mensen die vanwege een zorgvraag op Dekkerswald wonen weer onderdeel uit kunnen maken van de samenleving. In de gebiedsgerichte visie wordt een transformatie gemaakt van verblijf op een zorgterrein naar wonen in een zorgzame buurt, waar mensen naar elkaar omkijken en samen wonen in een natuurrijke omgeving. In een eerdere fase zijn er onder het motto ‘van verblijf naar wonen’ al nieuwe woonconcepten gerealiseerd voor mensen die wonen met 24-uurs zorg. Vanuit die visie worden bewoners ondersteund in hun persoonlijke manier van leven en kunnen mensen er op basis van een nieuw concept terecht voor herstel en revalidatie.

Dat is nog niet alles. Er komen ook 400 woningen in het park. De bewoners zullen een actieve bijdrage leveren aan de gemeenschap en aan de groene omgeving van Dekkerswald. Samen met lokale organisaties bouwen we aan deze gemeenschap.
De reeds opgedane ervaringen en een andere kijk op wonen met zorg levert veel inspiratie op voor een brede ontwikkeling in Nederland, zodat ook mensen met een zorgvraag onderdeel uit kunnen blijven maken van de samenleving. 

We willen in deze bijeenkomst kennis delen, inzichten van alle deelnemers ophalen en zo samen een stap verder komen.
Tijdens de presentatie in de prachtige Kapel Onder de Bogen op Dekkerswald nemen de verschillende sprekers je mee in de aanleiding van dit initiatief, de integrale visie, het ontwikkelproces en de ruimtelijke vertaling van de visie voor de inrichting van het gebied en de beoogde woonconcepten. Een wandeling op Dekkerswald maakt uiteraard ook deel uit van de middag.

Lees meer in de uitnodiging voor Excursie Dekkerswald.

Wil jij erbij zijn? Meld je dan aan via het formulier.