Excursie naar wooncomplex Bienvenido Rotterdam

Wooncomplex Bienvenido

Bienvenido is een nieuw woonzorgcentrum dat persoonsgerichte en cultuur passende zorg biedt aan ouderen met een Kaapverdiaanse en/of Surinaamse achtergrond. Het centrum heeft 29 appartementenwaar mensen met een ZZP5 of hoger zelfstandig kunnen wonen met 24 uurszorg. Ismail Meral, bestuurder van zorgorganisatie MOB vertelt meer over dit complex, over cultuursensitieve en cultuurspecifieke zorg, woonwensen en het bereiken van ouderen met een migratieachtergrond.

Meer informatie over deze excursie volgt zo snel mogelijk op deze pagina. 

Zie ook: https://mob.nu/bienvenido/