Excursie Stadsveteraan 020: 'Een alibi tot ontmoeten'

Bron: Heren 5 Architecten
Bron: Heren 5 Architecten

ZorgSaamWonen organiseert samen met AM en Woonzorg Nederland op 30 november een excursie naar Stadsveteraan 020. Stadsveteraan 020, gelegen in het Amstelkwartier is een wooncomplex met 145 sociale huurwoningen voor vitale senioren in het Amsterdamse Amstelkwartier. Het complex is de eerste gezamenlijke realisatie van de door Woonzorg, AM en Heren5 ontwikkelde nieuwe woonvorm Stadsveteraan, en een direct resultaat van de intentieovereenkomst Geclusterd Wonen voor Ouderen in Amsterdam.
 
In Stadsveteraan 020 wonen huurders zelfstandig of delen een woning met een of twee anderen, en beschikken over collectieve ruimten en gedeelde faciliteiten, zoals de kookstudio, tuinkamer en schitterende binnentuin. Sjuul Cluitmans van Heren 5 architecten: “Stadsveteranen kiezen bewust voor stads wonen: een compacte woning, delen van faciliteiten en elkaar een handje helpen waar het uitkomt. Die opzet komt terug in het ontwerp van het gebouw, dat met gemeenschappelijke ruimtes en slimme looproutes ‘een alibi tot ontmoeten’ biedt. Dat gaat eenzaamheid tegen en zorgt dat huurders langer zelfstandig kunnen wonen.”

Woonzorg Nederland, de verhuurder, heeft als ambitie de seniorenhuisvesting naar een hoger plan te tillen. Dit doet zij graag samen met haar huurders. Woonzorg Nederland gelooft dat wanneer mensen betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving dit de zorgvraag uitstelt en eenzaamheid tegengaat. Wanneer huurders een hechte gemeenschap vormen, versterkt dit ook de samenredzaamheid. Deze samenredzaamheid zorgt ervoor dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen omdat zij kunnen bouwen op hun gemeenschap. Om samen een hechte gemeenschap te vormen is ervoor gekozen om deze te verenigen in een beheercoöperatie waar alle huurders lid van zijn. Binnen de coöperatie beheren de leden gezamenlijk de collectieve ruimtes en hebben zij een actieve rol bij de selectieprocedure van nieuwe bewoners. Op deze manier hebben huurders invloed op hun eigen woon en leefomgeving.
 
Bij de ontwikkeling van Stadsveteraan 020 in Amsterdam hebben AM en Woonzorg Nederland besloten friendswoningen te integreren in het wooncomplex. Het ‘vriendschappelijk samenwonen’, was in eerste instantie bedoeld voor jongeren en starters op de woningmarkt. AM ontdekte bij een nieuwbouwcomplex met friendswoningen dat ook senioren interesse hebben in deze woonvorm. Er zijn daarom in Stadsveteraan 020 15 friendswoningen voor 2 personen en 8 friendswoningen voor 3 personen in het complex.

Schoenen uit en laarzen aan!

We ontvangen jullie graag in de bouwkeet van Stadsveteraan 020. Lars Drijvers van AM en Monique Woltering van Woonzorg Nederland vertellen jullie het eerste half uur over het concept van Stadsveteraan 020 en de beheercoöperatie. Daarna neemt Lars Drijvers jullie mee de bouwplaats op voor een rondleiding.

Let op: deze excursie is exclusief bedoeld voor partners en bedrijfsleden van ZorgSaamWonen.