Excursie Zorgzaam dorp Austerlitz

excursie

In 2012 is in Austerlitz, een dorp in de gemeente Zeist, door een aantal inwoners de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt opgericht. De coöperatie heeft als doel het voor oudere inwoners van Austerlitz mogelijk te maken zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk in het dorp te blijven wonen. De coöperatie fungeert als Wmo-loket voor de gemeente en regelt welzijn, het sociale domein en gezondheidzorg met twee mensen in dienst; een dorpsondersteuner voor het sociale domein en een wijkverpleegkundige. Verder is er nauwe samenwerking met de praktijkondersteuner van de huisarts en is er een grote groep vrijwilligers en mantelzorgers aan de coöperatie verbonden. Van de inwoners van Austerlitz is inmiddels 45% lid van de coöperatie. 'De tevredenheid onder de leden is hoog en de sociale cohesie versterkt. We hebben de laagst eenzaamheid onder ouderen in de gemeente Zeist', aldus Jan Smelik voorzitter van Austerlitz Zorgt. 

Jan Smelik is naast voorzitter van de lokale zorgcoöperatie, ook coördinator van Nederland Zorgt voor Elkaar, één van de partners van ZorgSaamWonen, Tijdens het webinar 'Kleinschalige woonvormen realiseren met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg' dat we samen met de RVO op 7 juli 2020 organiseerden, heeft Jan Smelik ons uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in Austerlitz. De WoonStichting NuVoorStraks, gelieerd aan de zorgcoöperatie, heeft onlangs zorgwoningen gerealiseerd in het dorp. De zorgwoningen maken deel uit van een ingrijpende vernieuwing van het dorpshart met een brede school, dorpshuis en nieuwe appartementen en zorgwoningen. Op de excursie op 31 augustus gaan we met een kleine groep - coronaproof - een kijkje nemen in het Hart van Austerlitz.

Programma

14.00 Ontvangst in het Dorpshuis Schoolweg 2 3711 BP Austerlitz

14.15 Het verhaal van Austerlitz - presentatie door Jan Smelik

14.45 Toelichting op de realisatie van de zorgwoningen door bestuurslid NuVoorStraks

15.00 Rondleiding door het nieuwe dorpshart

15.30 Werken en leven in een zorgzaam dorp; ervaringen van bewoners, vrijwilligers en medewerkers

16.00 Afsluiting