Inspiratiemarkt 'Collectief wonen, iets voor jou?'

collectief wonen
Bron: Gelderland.nl

Collectieve woonvormen zijn er in alle soorten en maten. In koop en huur en tussenvormen, in nieuwbouw en verbouw, van kleinschalige wooninitiatieven tot grotere gemeenschappen. Collectieve woonvormen zorgen voor meer betaalbare en duurzame woningen, lagere woonlasten en meer sociale betrokkenheid tussen mensen.

Wil je meer weten over hoe je een collectief wooninitiatief start, hoe je een groep vormt en over de zoektocht naar een locatie en financiering? Zet dan vrijdagochtend 17 mei in je agenda. Op die dag laat je je inspireren door pitches van vragers en aanbieders, diverse workshops en een markt met informatie rondom collectief wonen. Deze ochtend vindt plaats op het Huis der Provincie in Arnhem.

Voor wie
De inspiratiemarkt is voor geïnteresseerden, initiatiefnemers en organisaties die willen bijdragen aan samen bouwen en wonen in Gelderland.

Aanmelden kan als het programma en de workshops meer definitief zijn. Wil jij een uitnodiging ontvangen? Geef dan je emailadres door aan actieplanwonen@gelderland.nl en ontvang op een later tijdstip de link naar de uitnodiging om je aan te melden.

Deze inspiratiemarkt wordt georganiseerd door: Provincie Gelderland, Leefbaarheidsalliantie, Cooplink, De Collectieve Huisvesters en het Platform ZorgSaamWonen.

En bezoek op zaterdag 18 mei een woongemeenschap tijdens de jaarlijkse www.gemeenschappelijkwonendag.nl. Een dag om gemeenschappelijk wonen beter te leren kennen door bij een of meer woongemeenschappen op bezoek te gaan. Om te kijken en te horen hoe bewoners hun idealen proberen te verwezenlijken.

Kijk ook op gelderland.nl of meld je aan voor de inspiratiemarkt.