Lunchlezing

lunchlezing

Op woensdag 1 juni vindt tussen 12 en 13 uur een online lunchlezing plaats over Thuis voelen door Hetti Willemse. 

 

Tien jaar geleden trokken Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse de stoute schoenen aan en gingen als de dames THe onverwacht op visite in de ouderenzorg om zelf het thuis voelen te ervaren. Immers je thuis voelen is een belangrijke dimensie voor je welbevinden in een verpleeg- of verzorgingshuis of in je eigen buurt. De zorg dient in goede balans en dienstverlenend hieraan te zijn. In november 2019 legden Tineke en Hetti de 200e Zorgvisite af. De dames THe (naar de voorletters van  Tineke en Hetti) hebben Thuis Voelen op de agenda gezet.

zorgvisite

De Dames THe kijken door de ogen van bewoners en hun naasten. Als zogenaamde familieleden nemen zij een kijkje ter plaatse en schrijven hier recensies met tips als ware  Johanna’s van Dam. De online gedeelde ervaringen zijn vriendelijk en vasthoudend, met een knipoog, wat zelfspot en soms wat vilein, maar altijd verbindend en concreet hoe het anders kan. De 200 afgelegde, gedocumenteerde en digitaal verspreide zorgvisites hebben vooral tot doel goede voorbeelden te delen. Met dit pionierswerk om het thuis voelen centraal te stellen, gaat de stichting Thuis Voelen, die de website www.zorgvisite.nl onder haar hoede heeft, door. De opgedane kennis en werkmethodes (Houd de naaste vast en Thuis Voelen agenda, Zorgschouwen in de wijk en buurt, Cliënten Vertegenwoordigen) bieden handvatten om het gesprek met elkaar aan te gaan en met elkaar zorgvisites en thuis voelen agenda’s in de organisatie of de wijk te realiseren. Hiervoor is een basistraining, coaching en een train-de-trainer methodiek beschikbaar alsook het zelf met elkaar een levensloopbestendige wijkschouw of zorgvisite te doen.

In 2022 wordt de opbrengst van in totaal 200 Zorgvisites geïntegreerd in het gedachtegoed van het Jo Visser fonds om zo de krachten te bundelen. In opdracht van voorganger Vereniging Het Zonnehuis hebben Hetti en Tineke destijds samen een drieluik geschreven, Thuis Voelen, Thuis Wezen en Thuis Zijn, over het realiseren van waardige zorg en hoe dat kan voor bewoners, naasten, medewerkers en directies en bestuurders.  Maar ook voor hen die in het systeem zitten, zoals zorgverzekeraars, gemeenten en ministeries.

Deze lunchlezing, die plaatsvindt op 1 juni tussen 12.00 uur en 13.00 uur is bedoeld om met andere ogen te kijken en praktische inzichten en  handvatten te krijgen om anders te doen. Daarbij zal geput worden uit de ervaringen van zorgvisites en van wijk- en buurtvisites. Je krijgt tips om de sociale, culturele en de fysieke dimensie van wonen en (be)leven met de zorg die nodig kan zijn, goed met elkaar te verbinden en zo vanuit de kracht van elk domein het geheel meer dan de som van de onderdelen te laten zijn. Laat je inspireren en ga met ons in gesprek over het belang van thuis voelen en hoe dat in wijk en instelling zijn volwaardige plek kan hebben en/of hoe een wijk- of zorgvisite hierbij behulpzaam kan zijn.