Lunchlezing: 'Een blik op de toekomst: uitdagingen, dromen en kansen!'

Shutterstock

Op dinsdag 10 oktober organiseert ZorgSaamWonen in samenwerking met Lithos bouw & ontwikkeling een online lunchdialoog van één uur met de titel: “Een blik op de toekomst: uitdagingen, dromen en kansen!”. Het doel is om een open gesprek te voeren tussen verschillende partijen die, nu en in de toekomst, een belangrijke rol spelen bij de inrichting van wonen en zorg in Nederland. Aan tafel schuift:

  • Een woningcorporatie: Jan van Barneveld - directeur van de Alliantie
  • Een investeerder: Erwin Drenth - Country Manager Nederland bij Aedifica
  • Een zorginstelling: Hester Hulsbos -  Programmamanager Vastgoed bij Triade Vitree

Lithos werkt dagelijks samen met deze partijen en ziet dat samen nadenken over- en het ontwikkelen van een lange termijn visie belangrijk is om te anticiperen op de grote vraagstukken en veranderingen waar Nederland voor staat. Lilian Grootswagers van Lithos zal het gesprek leiden.

Er wordt een kijkje genomen in elkaars keuken om inzicht te krijgen in elkaars uitdagingen, dromen en/of kansen op de lange termijn. Focus van de lunchdiscussie ligt op facetten als: hoe realiseren we de dromen van de toekomst én welke creatieve oplossingen bieden samenwerking en inzicht in elkaars uitdagingen als er domeinoverstijgend wordt gewerkt. Door samen te werken en te kijken naar elkaars uitdagingen en talenten, kunnen er wellicht concrete oplossingen gevonden worden en kan er gewerkt worden aan de houdbaarheid van wonen en zorg in Nederland.

De lunchdialoog biedt inzicht in de toekomst van wonen en zorg in Nederland. Kijken geeft toegang tot diverse expertperspectieven. Het belicht strategieën voor de toekomst en betrekt mensen bij belangrijke discussies. Het kan inspireren tot nieuwe ideeën en samenwerking. Een waardevolle kans om geïnformeerd te worden en bij te dragen aan de toekomst van wonen, zorg en welzijn.

Lees het verslag van deze lunchlezing.