Lunchlezing 'Naar verantwoorde rebellie'

nog een poging

Het platform ZorgSaamWonen organiseert in oktober de derde lunchlezing van 2022. 

Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten en waar diensten en zorg naar behoefte beschikbaar zijn. Deze woonvormen zijn bedoeld voor ouderen die ‘nog te goed’ zijn voor het verpleeghuis, maar niet langer zelfstandig thuis kunnen of willen wonen. Deze ouderen dreigen, onder andere door de sluiting van verzorgingshuizen, tussen wal en schip te belanden.

De roep om tussenvormen vanuit het veld wordt dan ook steeds groter. Ondernemers, burgerinitiatieven en woningcorporaties spelen hierop in en bieden woonruimte aan waarin ouderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven, maar die toch veiligheid en gezamenlijkheid bieden en waar zorgdiensten beschikbaar zijn. De governance van (nieuwe) woonvormen voor ouderen kan echter uitdagingen en belemmeringen opleveren, vooral wat betreft besluitvorming en inspraak. Hierbij speelt externe en interne regelgeving een rol, alsmede de samenwerking met verschillende partijen, waaronder (toekomstige) bewoners. Dit dynamische domein van besluitvorming en inspraak is niet eerder in de breedte verkend.

De Haagse Hogeschool werkte de afgelopen 3 jaar aan het project “Naar verantwoorde rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen” (https://www.verantwoorderebellie.nl). Het onderzoek richtte zich op welke (bevorderende en belemmerende) factoren in de governance van nieuwe collectieve woonvormen voor (kwetsbare) ouderen er van invloed zijn op het succes van dergelijke initiatieven? Verantwoorde rebellie is hierbij het uitgangspunt: ruimte voor ondernemende partijen om het binnen de geldende wet- en regelgeving weloverwogen anders te doen, onder de voorwaarde van het leveren van kwalitatief goede woonruimte waar welzijnsdiensten en zorg mogelijk zijn, met aandacht voor empowerment en stimuleren van zelfstandigheid.

In deze lunchlezing willen Joost van Hoof en collegae u meenemen in de uitkomsten van dit onderzoek en hoe deze ondernemers en bestuurders praktische tools bieden bij het opzetten van nieuwe woonvormen voor ouderen. Wij willen stilstaan bij het onderzoek onder bestuurders enerzijds, en onder ouderen anderszijds, en de hoe de resultaten zijn vervat in een tweetal pamfletten voor de praktijk. Actie!

Bekijk ook de doorklikbare pdf 'Hoe zet je samen een nieuw wooninitiatief op: 2 pamfletten met lessen uit de praktijk
drer

We organiseren de lunchlezing in onze digitale netwerktool. In deze tool is het mogelijk om te netwerken met andere bezoekers die op dat moment aanwezig zijn. De tool maakt een willekeurige koppeling in tweetallen voor een korte kennismaking. Smaakt de ontmoeting naar meer dan wissel je met één druk op de knop contactgegevens uit. Dit werkt superleuk en biedt in coronatijden een prachtige gelegenheid om de community van ZorgSaamWonen beter te leren kennen.