Masterclass - Van mantelzorgwoning tot modern hofje

masterclass

Tekorten aan geschikte woningen voor ouderen, te weinig geclusterde woonvormen, overbelasting van mantelzorgers, toenemende eenzaamheid, personeelstekorten. De kranten staan er vol van en organisaties zijn er druk mee. Maar we zien ook: meer aandacht voor vitale/zorgzame wijken en een toename van het aantal bewonersinitiatieven, meer samenwerking tussen organisaties en aandacht voor community building. Er is veel in beweging momenteel.

Nieuwe landelijke programma’s

Recent hebben minister Helder en minister de Jonge beiden programma’s gelanceerd voor toekomstbestendige ouderenzorg en wonen voor ouderen. Ze stimuleren gemeenten om lokaal samen met hun inwoners en partners in wonen, welzijn en zorg plannen te maken voor de uitvoering; woonzorgvisies en uitvoeringsplannen. Lokaal moet het gebeuren. Maar hoe dat dan precies moet, is vaak nog niet duidelijk.

Lokaal vernieuwing realiseren

In de Masterclass ‘Van Mantelzorgwoning tot modern hofje’ gaan we in op de trends in wonen, welzijn en zorg en vertalen die naar de lokale praktijk. Ben je bezig met inclusieve wijken? Met woonvormen voor ouderen? Innovatieve concepten voor zorg in de buurt? Of met het maken van een woonzorgvisie? Wil je andere mensen ontmoeten die met dezelfde vraagstukken bezig zijn bij een gemeente, woningcorporatie, zorgorganisatie of  als actieve bewoner? Doe dan mee aan de masterclass!

Praktijkvoorbeeld en rondleiding

Yvonne Witter en Danielle Harkes, initiatiefnemers van platform ZorgSaamWonen praten je in deze masterclass bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Met in het programma het verhaal van Barbara Bastiaanssen, bewoonster en initiatiefneemster van cpo-project woongemeenschap Het Boekhuis te Amersfoort. En een rondleiding door Hart van Vathorst; één van de mooiste voorbeelden van een inclusief woon- werk- en zorgproject.

Voor wie

De masterclass is bestemd voor bestuurders, managers en projectleiders van woningcorporaties en zorgorganisaties, gemeenten, welzijnsorganisaties, patiënten- en consumentenorganisaties, actieve bewoners, makelaars, ondernemers, banken en fondsen.

Daarnaast is de masterclass ook zeer geschikt voor architecten, stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars; zij bepalen mede wat er in de toekomst gebouwd gaat worden voor de toenemende groep ouderen.

 

Lees je alvast in met de catalogus Woonvormen voor senioren, speciaal ontwikkeld door ZorgSaamWonen.

 

                          Bezoekers over de masterclass

"De masterclass was praktijkgericht en gebaseerd op vele jaren onderzoek. Deze koppeling spreekt mij erg aan omdat het een goede fundering geeft voor het maken van keuzes waar wij als organisatie de komende periode voor staan. De diversiteit van het werkterrein van de deelnemers maakte deze masterclass extra interessant omdat elk topic zo vanuit meerdere invalshoeken benaderd werd. De locatie als samenwerkingsvorm werkte ook inspirerend".

"De masterclass is een mooie aanvulling op het boek. De persoonlijke ervaringen en kennisdeling door de schrijfsters leiden tot waardevolle interactie met de groep. Het concept van de inclusieve samenleving in de locatie Hart van Vathorst biedt de nodige inspiratie".

Ellen, beleidsadviseur ouderenorganisatie

"We hebben allemaal weer goede input gekregen om lekker ons werk voor ouderen en mensen met een zorgvraag met nieuwe energie op te pakken."

Ad, strategisch adviseur gemeente

 

Programma

Tijd Programmaonderdeel
20 feb 2023 12:00 uur Ontvangst met lunch op het gezellige binnenplein van Hart van Vathorst.
20 feb 2023 12:45 uur Opening en kennismaking door Yvonne Witter - Platform ZorgSaamWonen.
20 feb 2023 13:00 uur Trends en ontwikkelingen, innovatieve woonconcepten, catalogus woonvormen voor senioren, vitale wijken, samenwerking en woonzorgvisie - Door Sabine Verkroost en Yvonne Witter, platform ZorgSaamWonen.
20 feb 2023 13:45 uur Pauze
20 feb 2023 14:00 uur Wooninitiatief het Boekhuis Amersfoort - Door Barbara Bastiaansen, initiatiefnemer en bewoner.
20 feb 2023 15:00 uur Uitleg van het project Hart van Vathorst door Ronald van Panhuis gevolgd door rondleiding en een interactief onderdeel.
20 feb 2023 16:15 uur Terugkoppeling
20 feb 2023 16:45 uur Afronding