Rondetafel ‘Ruimte maken voor seniorenhuisvesting in de buurt’

rt

Als ouderen een verhuizing overwegen geven ze vaak de voorkeur aan een alternatief in de buurt waar ze geworteld zijn en hun netwerk hebben. Welke mogelijkheden zijn er om in bestaande wijken en buurten aantrekkelijke woonvormen toe te voegen voor ouderen? Zijn er voldoende locaties? KAW Architecten laat met hun onderzoek ‘Ruimte zat in de stad’ zien dat er meer mogelijk is  in de bestaande stad. Welke onbenutte kansen zijn er? Hoe komen we tot een versnelling?

Download het verslag van deze rondetafel >>

In deze (besloten) bijeenkomst gaan we in gesprek met partners van ZorgSaamWonen uit verschillende hoeken; gemeente, bank, bewonersinitiatief, architect, zorgorganisatie, ontwikkelaar, en corporatie. Uitgangspunt van het gesprek is het onderzoek Ruimte Zat in de stad van KAW architecten en adviseurs uit 2020 en het vervolgonderzoek uit 2021. Het onderzoek focust op de locaties om in de bestaande stad woonruimte toe te voegen. In het vervolgonderzoek focust KAW op transformatie van verouderde winkelcentra, binnenstedelijke benzinestations en zorglocaties en laat daarmee zien hoeveel potentiële ruimte er is in de stad. Na de presentatie van Reimar von Meding en Daniel Depenbrock van KAW gaan we in gesprek over kansen en belemmeringen bij de ontwikkeling van woonvormen voor ouderen in bestaande wijken. Welke locaties kunnen worden gebruikt? Hoe zorg je dat ze beschikbaar komen? Wat kunnen verschillende partijen bijdragen? Welke goede voorbeelden zijn er en hoe komen we tot een versnelling?

Deelnemers aan de ronde tafel zijn: Aart Cooiman en Geert van der Heijden van Rabobank, Anneke Speelman van AM, Nel Sangers van Knarrenhof Nederland, Eppie Fokkema van Archipel, Nienke Miedema van gemeente Rotterdam, Jeannette ter Braak van gemeente Amsterdam, Mark Logtenberg van Maas Wijkontwikkeling, Anne van Grinsven en Willemijn Souren van Woonzorg Nederland, Daniël Depenbrock en Reimar von Meding van KAW en Yvonne Witter van ZorgSaamWonen. Daniëlle Harkes van ZorgSaamWonen is gespreksleider.

Benieuwd naar wat er besproken is, hou dan de site en nieuwsbrief in de gaten. We maken een mooi artikel om de inzichten te delen. 

Programma

14.00    Ontvangst

14.15    Kennismaking en inventarisatie discussiepunten deelnemers

14.30    Presentatie KAW en gelegenheid voor vragen

14.50    Gesprek over kansen en belemmeringen

16.15    Conclusies, vervolg formuleren

16.30    Afsluiting

Download het verslag van deze rondetafel >>