Samen Buurten | Workshop: Podium voor bewonersinitiatieven

Samen Buurten - Workshop

Hoe krijgen burgercollectieven de waardering voor de bijdrage die zij leveren aan de houdbaarheid van de zorg en hoe kunnen we de samenwerking tussen de markt, overheid en burger stimuleren?

Burgerinitiatieven zijn van groot belang omdat ze de kracht en betrokkenheid van individuen in de samenleving mobiliseren. Ze bieden een platform voor gemeenschapsopbouw, empowerment en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Burgerinitiatieven bevorderen participatie, versterken sociale cohesie, stimuleren innovatie en dragen bij aan een veerkrachtige en duurzame samenleving.

Het maatschappelijk initiatief levert een grote bijdrage aan onze samenleving. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe mensen van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Zij herontdekken de waarde van noaberschap en gemeenschapszin. Er bestaat een andere wereld tussen overheid en markt, tussen publiek en privaat. Dat is de wereld van gemeenschappen, van bewoners en hun collectieven. Maar welke verbindingen zien we tussen de drie disciplines en hoe kunnen we deze eventueel optimaliseren?

Het programma:

14.00 - 15.00 uur | Opening én een dialoog tussen markt, overheid en burger

Utopodium, een inspirerend burgerinitiatief, wordt gepresenteerd tijdens de opening: "Ontmoet Utopodium, theater Rap & Roer". Daarnaast vindt er een gesprek plaats tussen Freerk Dijkstra (Flever), Sjaak Kruis (Wethouder Lelystad) en Winne van Woerden (Commons Network) over de verbinding en mogelijk mismatch tussen markt, overheid en burgerinitiatieven.

15.15 - 17.00 uur | Werksessies (en conclusies): welke kansen liggen er?

Deze sessies richten zich op het versterken van de verbinding tussen overheid, instellingen en bewonerscollectieven in de snelgroeiende beweging van burgerinitiatieven. De focus ligt op waarden zoals solidariteit, samenwerking en verbondenheid, die verschillen van die van de overheid en de markt. De werksessies behandelen diverse thema's zoals cultuur, welzijn, armoede, vluchtelingen, gezondheid, voedsel en sociaal weefsel.

De wereld van gemeenschappen

 

 

 

 

 

 

Meer informatie of aanmelden? Kijk op samenbuurten.nu/agenda