Seminar 'Wonen met dementie'

Seminar

De samenleving moet beter ingericht worden voor mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie neemt toe: steeds meer mensen met dementie wonen thuis of in een beschutte omgeving. Dat vraagt het een en ander van het ontwerp van woningen maar ook van de wijk. Wat is er nodig om mensen met dementie zo prettig, veilig en comfortabel mogelijk te laten wonen? Hoe kan de omgeving bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen met dementie?

Programma 

13.00 uur | Opening door dagvoorzitter Els van Betten (corporatie Habion)
13.10 uur | Woonzorg Nederland en Alzheimer Nederland over onderzoek naar dementievriendelijk ontwerpen door Willemijn Souren (corporatie Woonzorg Nederland) en Anne de Boer (Alzheimer Nederland)
13.30 uur | Verhaal uit het hart door mantelzorger Huib Bos 
14.00 uur | pauze
14.15 uur | sessieronde 1
15.15 uur | wisselen
15.30 uur | sessieronde 2
16.30 uur | naar zaal 
16.35 uur | Anders kijken naar dementie door professor Anke Coumans, lectoraat Image in Context. Dit lectoraat maakt deel uit van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en is gerelateerd aan de bachelor- en masteropleidingen van Academie Minerva, Hanzehogeschool Groningen en Ricky van Duuren (vrijwilliger DeMensPlek)

Sessies ronde 1

Samenredzaamheid binnen woonzorgcentra en verpleeghuizen
Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het ook binnen woonzorgcentra en verpleeghuizen noodzakelijk om meer bewoners met minder medewerkers te ondersteunen. Minder ‘hospitalisatie’. Bewoners die ondanks hun ernstige ziektebeelden actief bijdragen aan het ondersteunen van elkaar en het runnen van hun huis. Hoe kan de inrichting van het gebouw daaraan bijdragen? Zorgorganisatie Thebe is hier volop mee bezig. Hoe zorg je dat zorgvisie en vastgoed goed op elkaar aansluiten? Een workshop over samenredzaamheid, gespikkeld wonen en leven door Paul Oomen, strategisch adviseur vastgoed Thebe en Ruud Dirkse, innovator ouderenzorg

OdenseThuis; wonen zoals thuis
Participanten van het Odensehuis in Amsterdam Zuid vatten in 2017 het plan op een woongroep te starten in de buurt van het Odensehuis. Een kleinschalige groepswoning voor acht bewoners. Zoals thuis, met eigen regie, geen verdienmodel en met professionele zorg. Ook voor mensen met een kleine beurs, in de eigen buurt en met de bekende gezichten van het Odensehuis. Na jaren zoeken naar een locatie, is er nu zicht op een woongroep op de begane grond van een nieuwbouwcomplex van woningcorporatie Eigen Haard. Het voorlopig ontwerp is klaar, de nieuwbouw is in 2027 gereed. 
Juliette van Gelder, initiatiefnemer en voorzitter van de stichting OdenseThuis en Hans van Amstel, kwartiermaker, vertellen over het ontwerpproces met de participanten en laten zien hoe de keuze voor gewoon wonen en eigen regie, het ontwerp en de organisatie van de woongroep bepaalt. 

Architectuur, technologie en dementie
Vergrijzing en behoefte om langer thuis te blijven wonen vraagt om aanpassingen in woonomgeving en ondersteuning van technologie. Wang Long Li van Tinybots en Henk Middelkoop van Kokon Architectuur & Stedenbouw delen daarin hun visie hoe architectuur en technologie een belangrijke rol gaat spelen binnen de woonruimten voor ouderen en in het bijzonder voor mensen met dementie in de toekomst. Zo wordt zorgrobot Tessa ingezet als hulpmiddel bij mensen met een cognitieve beperking d.m.v. verbale begeleiding. Door de woonruimte en zorgrobot op elkaar af te stemmen is iemand meer zelfstandig en daarmee minder afhankelijk van zorg.

 

Sessies ronde 2

ZorgErf Buiten-Verblijf in Putten
ZorgErf Buiten-Verblijf in Putten is volgens ZorgSaamWonen één van de mooiste plekken om te verblijven als je dementie hebt. De inrichting van de buitenruimten daagt bewoners en bezoekers volop uit om op verschillende manieren van de natuur te genieten en mee te doen. Er zijn dieren, een moestuin, spelvormen, een boomhut. Er zijn drie routes: gedichtenroute, de natuurroute en kabouterroute. Mensen met dementie worden geprikkeld en beleven veel geluksmomenten per dag.  René van der Leest,  die het samen met zijn vrouw heeft opgericht, vertelt je er meer over. 

Nieuwe dimensies voor dementie
Architectenbureau Wiegerinck onderzoekt al jaren de relatie tussen de gebouwde omgeving en de zorg voor ouderen met dementie. Studie en onderzoek leveren steeds weer nieuwe inzichten op. Deze kennis passen ze toe op hun ontwerpen. Zij willen graag de ontwerpen van hun gebouwen laten aanpassen op de veranderingen die in de zorg plaatsvinden. In deze sessie delen architecten Tom Vlemingh en Wilma Hiemstra deze inzichten aan de hand van concrete voorbeelden.

DemenTalent
We staan in Nederland aan de vooravond van een enorme opschaling van DemenTalent. DemenTalent is vrijwilligerswerk in de samenleving door mensen met dementie; dienstbaarheid voor anderen. Het ministerie van VWS en de Stichting DemenTalent werken samen toe naar 50.000 mensen met dementie als vrijwilliger actief in 2030. De inschatting is dat dit voor tweederde thuiswonenden zijn, maar ook voor éénderde bewoners van verpleeghuizen/woonzorgcentra. In deze workshop staan we stil bij het enorme proces van omdenken en omhandelen dat hiervoor nodig is. Maar ook over de noodzakelijke samenwerking. Hoe kunnen mensen met dementie bijvoorbeeld dienstbaar zijn voor woningbouwverenigingen? Of in de natuur, bij (sport)verenigingen of in het onderwijs? Een workshop door Ruud Dirkse, landelijk kartrekker DemenTalent vol ambitie en praktische voorbeelden.

Dit seminar is bedoeld voor
•    Corporaties, ontwikkelaars en architecten
•    Gemeenten, provincies
•    Zorg- en welzijnsorganisaties
•    Ouderenorganisaties