Seminar 'Wonen met Dementie'

Wonen met Dementie

De samenleving moet beter ingericht worden voor mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie neemt toe: steeds meer mensen met dementie wonen thuis of in een beschutte omgeving. Dat vraagt het een en ander van het ontwerp van woningen maar ook van de wijk. Wat is er nodig om mensen met dementie zo prettig, veilig en comfortabel mogelijk te laten wonen? Hoe kan de omgeving bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen met dementie?

In dit seminar is er aandacht voor het onderzoek van Woonzorg Nederland, KAW en Alzheimer Nederland naar een Programma van Eisen, maar ook voor verschillende dementievriendelijke woonvormen zoals Zorgerf Putten en het Odensethuis, en de inrichting van de woning en omgeving met presentaties van HevoFame, Wiegerinck architecten en Kokon. Ook Ruud Dirkse, vernieuwer, veranderaar, met name in de ouderenzorg in zijn algemeenheid en de dementiezorg in het bijzonder, verzorgt een workshop. Je kunt je al inschrijven! Nadere informatie volgt. 

Doelgroep
•    Corporaties, ontwikkelaars en architecten
•    Gemeenten, provincies
•    Zorg- en welzijnsorganisaties
•    Ouderenorganisaties