Thuis in de wijk

ouderen
Dit is een congres dat wordt georganiseerd door Aedes, Actiz, de VNG en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor het congres is inmiddels een programma bekend, wat u hier kunt vinden. 

Voor uitvoerige informatie over het congres kunt u terecht op de website