Webinar 'Thuis oud worden, kan het?'

thuis oud worden
Foto: Chris Hoefsmit, Burenhulp.nu

Werk jij in de wijk samen met ouderen? Zoek je naar voorbeelden om hen hulp en ondersteuning te bieden bij het zelfstandig wonen? Wil je hierbij graag meer samenwerken met andere organisaties?

ZorgSaamWonen en Vilans organiseren de inspiratiesessie Thuis oud worden, kan het?  voor zorgverleners en sociaal professionals die werkzaam zijn in of met de wijk.

Aan de hand van drie (lokale) voorbeelden gaan we in gesprek over de samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg.  Met ervaringen en tips waar je gelijk mee aan de slag kunt.

34343

De praktijkvoorbeelden die aan bod komen zijn:

  • Verbindingscentrum de Fontein in Deventer verbindt de wijk in Colmschate. Zij hebben in de wijk een groot netwerk opgebouwd met alle ketenpartners en initiatieven en ook met de bewoners onderling. Dit doen zij in nauwe samenwerking met gemeente Deventer, Sociaal Team, de huisartsen en de andere ketenpartners. Inmiddels zijn er circa 180 bewoners die dagprogramma's volgen in de Algemene collectieve voorziening. Dit zorgt voor een gemeenschap waarbij meer bewoners naar elkaar omkijken en ook samen dingen regelen en organiseren. Over ons - De website van defonteinwebsite! (vcdefontein.nl)
  • Stichting Dorpenzorg is een initiatief van zes bewonersorganisaties uit de gemeente Emmen. Goede zorg voor de inwoners. Dat is het doel. Dat doen ze door inzet van vrijwilligers en door samenwerking met 100 organisaties. De stichting Dorpenzorg heeft drie Noaberhuuzn opgezet, dat zijn informatiepunten waar mensen terecht kunnen voor hulp of zorg. in deze bijeenkomst laten zij zien wat dorpsbewoners met professionals kunnen bereiken met elkaar. Over ons – Stichting Dorpenzorg
  • De flatcoach helpt flatbewoners bij het opzetten van initiatieven om elkaar te helpen. Doordat kleine zorgtaken onderling worden opgepakt kunnen bewoners langer zelfstandig blijven wonen en doen ze minder een beroep op de (thuis)zorg. Bovendien neemt de eenzaamheid af en ontstaat er een prettig(er) woonklimaat. De Flatcoach is in 2016 begonnen in Rijswijk en vindt navolging in andere gemeenten zoals Leidschendam-Voorburg en Delft. De gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de zorgverzekeraar dragen dit project. Innovatieproject ‘Flatcoach’ voortgezet in 2021 en 2022 | Gemeente Rijswijk

Betrokkenen bij deze initiatieven maken op hun eigen manier de verbinding naar de zorg voor ouderen. Hoe doen zij dat en wat kunnen zorgverleners en sociaal professionals in de wijk van hun leren?

Meld je nu aan via het aanmeldformulier

Lees ook: Vijf trends in nieuwe woonvormen voor ouderen

Aanmelden voor het webinar 'Thuis oud worden, kan het?'