ZorgSaamWonen Congres

congres logo

Het landelijke jaarcongres van het platform ZorgSaamWonen is verplaatst naar 8 september 2022. Voorafgaand aan het congres organiseren op 7 september een pré-event. Het ZorgSaamWonen Congres wordt georganiseerd in samenwerking met provincie Overijssel. 

Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, zorginstellingen, dienstverleners, GGZ en woningcoöperaties.Het doel van het congres is om het fysieke en sociale domein te verbinden, informatie te delen, elkaar te leren kennen en activeren en gezamenlijk vervolgstappen te zetten.

Lang zullen we wonen! We leven langer en dat is een feest waard. Toch zijn er genoeg uitdagingen om dit langere leven zo prettig mogelijk te maken. Zo is er een groot tekort aan betaalbare, passende woningen voor jong én oud. En zijn er meer plekken nodig voor mensen waar zij hun talenten kunnen inzetten, elkaar kunnen ontmoeten en volop kunnen participeren. Het platform ZorgSaamWonen en de Provincie Overijssel organiseren samen het landelijke ZorgSaamWonenCongres.

Tijdens het congres staan thema’s als doorstroming, transformatie, nieuwbouw, bewonersinitiatieven, ontmoeting en bewustwording centraal. Het gaat erom betaalbare woningen te hebben voor mensen met beperkingen, voor ouderen, voor starters in veilige en prettige buurten waar mensen kunnen ontmoeten en meedoen.

Kom en geniet van:

  • Interview met gedeputeerden Monique van Haaf en Roy Witte vanuit het fysieke én sociale domein
  • Lezing door Professor Peter Boelhouwer hoogleraar Housing Systems bij de TU Delft
  • Leerzame voorbeelden uit Overijssel en uit de rest van het land.
  • Praktijksessies en Inspiratiesessies
  • Presentatie winnaar ZorgSaamWonen Award 2021 gericht op Eenzaamheid en wonen
  • Lancering woonzorgcatalogus
  • Filmpjes uit de reeks ZorgsaamWonen kijkt verder

Aanmelden voor het ZorgSaamWonen Congres >>