ZorgSaamWonen Congres

ZorgSaamWonen Congres

Het landelijke jaarcongres van het platform ZorgSaamWonen vindt plaats op 27 en 28 september 2023. Voorafgaand aan het congres vindt op 27 september het pre-event plaats. Het ZorgSaamWonen Congres wordt georganiseerd in samenwerking met gemeente Amsterdam.

Prettig ouder worden in Amsterdam. Dat gun je alle Amsterdammers en daar zetten de gemeente Amsterdam en de samenwerkingspartners zich, samen met de (toekomstige) senioren, graag voor in. Samen bouwen zij aan zorgzame buurten waarin mensen naar elkaar omkijken, elkaar een handje helpen. De gemeente zet de komende jaren verder in op doorstroming,  geclusterd wonen en wonen met zorg nabij. Deze drie thema’s staan centraal in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting waar het gaat om gebruik maken van bestaande bouw aangevuld met nieuwbouw waardoor er voldoende variaties aan (nieuwe) woonvormen bij kunnen komen.

Tijdens het congres 'Bouwen aan Zorgzame buurten' staan we stil bij de complexiteit van deze opgave rondom specifiek de ouderenhuisvesting en bespreken we mogelijke oplossingsrichtingen. Je kunt proeven aan de mix aan voorbeelden uit Amsterdam naast die uit het gehele land. We laten zien wat er allemaal wel kan, waar nog belemmeringen zijn. Hoe kunnen we die constructief oppakken en wat is daarvoor nodig?

 

Kijk op zorgsaamwonencongres.nl voor de terugblik naar het congres!