AM lanceert Let’s Live: het verzorgingshuis nieuwe stijl

am foto

Foto: Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg, ontvangt de publicatie Let’s Live! uit handen van Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM

Gebiedsontwikkelaar AM heeft een nieuw woonzorgconcept voor ouderen ontwikkeld: ‘Let’s Live! – Verzorgingshuis Nieuwe Stijl’. De  publicatie over dit concept is aangeboden aan Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg. Het eerste project volgens de principes van ‘Let’s Live!’ wordt inmiddels door AM gerealiseerd in Hillegom in de woonzorgzone Elsbroek-Zuid.

Maatschappelijke noodzaak
Nederland vergrijst: het aantal ouderen neemt snel toe. Omdat zij veel langer zelfstandig wonen, zijn er integrale oplossingen nodig op het gebied van wonen, welzijn én zorg. Een belangrijke opgave daarbij is het wonen tussen een geheel zelfstandige woning en het wonen in een verpleeghuis. Tussen beide woonvormen gaapt in Nederland inmiddels een grote kloof. De Taskforce Wonen en Zorg – een initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, alsmede de koepelorganisaties VNG, Aedes en Actiz – signaleren dat vele gemeenten de vergrijzing inmiddels agenderen, maar dat er nog te weinig concrete actie wordt ondernomen om in te spelen op de dringende behoefte aan integrale woonzorgtussenvormen. Reden voor AM om de ontwikkeling van het concept ‘Let’s Live! - Verzorgingshuis Nieuwe Stijl’ ter hand te nemen, zo legt directievoorzitter Ronald Huikeshoven uit. ‘Met ‘Let’s Live’ geven wij als AM antwoord op de urgente vraag van ouderen en andere kwetsbare groepen naar passend wonen. Die vraag hebben wij heel breed opgevat: het gaat naast goed en betaalbaar wonen om behoud van eigen regie, gezien worden, midden in de samenleving staan, liefdevolle zorg, persoonsgerichte benadering en zingeving.’

Integraal concept

Ontwikkelingsmanager Anneke Speelman vult aan: ‘We geven hieraan invulling met comfortabele levensloopbestendige woningen in een beschutte en geclusterde setting en een drempelloze, gemengde buurt. De bewoners hebben de beschikking over goede voorzieningen, diensten en zorg gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week. Deze worden zo ingezet dat ze daadwerkelijk ontzorgen en de kwaliteit van het leven vergroten.’ De inzet van een hospitality manager is daarbij van groot belang. De ’Let’s Live’-gebouwen worden gesitueerd op aantrekkelijke en levendige locaties waar bewoners onderdeel uitmaken van de samenleving. Omgekeerd worden buurtbewoners uitgenodigd om gebruik te maken van de voorzieningen in de gebouwen, zodat interactie en ontmoeting worden gestimuleerd. Speelman: ‘Om het concept tot bloei te laten komen, werkt AM intensief samen met lokale partijen en partners.’

Presentatie
De publicatie ‘Let’s Live’ werd door Ronald Huikeshoven overhandigd aan Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg. Huikeshoven: ‘Deze doelgroep van kwetsbare mensen verdient onze uitdrukkelijke aandacht en daarom hebben we dit initiatief genomen, als maatschappelijk betrokken onderneming. Vanuit onze rol als gebiedsontwikkelaar zien wij goede mogelijkheden om woonzorgtussenvormen in bestaande en nieuwe woongebieden te integreren – in fysiek en sociaal opzicht. Een goede inbedding in de omgeving zorgt voor interactie en contact tussen mensen en dat is van grote waarde. We bieden de publicatie aan de Taskforce Wonen en Zorg aan, in de hoop dat zij Nederland met dit nieuwe concept verder kan verrijken.’

Adriani nam deze dankbaar in ontvangst: ‘Een concept bedenken is één maar het daadwerkelijk toepassen zoals door AM gebeurt op een locatie in Hillegom is twee. AM heeft met verve de verschillende partijen bij elkaar gehaald om deze pilot gezamenlijk op te starten en de ervaringen te delen. Daarbij wordt nadrukkelijk vanuit de wensen en waarden van de bewoners zelf gedacht, dat is uitstekend. Met dit concept heeft AM iets moois in handen dat de komende jaren – er moeten 100.000 voor ouderen geschikte woningen bijkomen – een belangrijke rol kan spelen. Mijn advies: haak aan bij de gemeenten die momenteel visies rondom wonen en zorg ontwikkelen en leg het concept voor ‘Let’s Live!’ daar neer. Dan kan AM naar mijn idee op meerdere locaties straks aan de slag.’

De overhandiging werd voorafgegaan door een dialooggesprek waaraan ook Daniëlle van Veen (bestuurder zorgorganisatie HOZO) en Monique Tetteroo (acquisition manager Bouwinvest) deelnamen. Beide partijen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van ‘Let’s Live!’ in Hillegom. Daniëlle van Veen benadrukte in het gesprek het belang van het daadwerkelijk samenwerken tussen partijen en samen verder kijken dan een ieders eigen verantwoordelijkheid. Nieuwe concepten vereist durf en willen experimenteren en leren.  Monique Tetteroo ziet volop mogelijkheden om het ‘Let’s Live!’-concept ook op andere locaties in Nederland te realiseren: ‘Het is een waardevolle nieuwe aanvulling in onze portefeuille.’

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.