ZorgSaamWonen Award 2023 'Ik zie je buiten!'

'De langste tafel van Kampen' van Het 8ste Werk won de ZorgSaamWonen Award Publieksprijs in 2022. Foto: Freddy Schinkel.

'De langste tafel van Kampen' van Het 8ste Werk won de ZorgSaamWonen Award Publieksprijs in 2022. Foto: Freddy Schinkel.

De ZorgSaamWonen Award 2023 is op 8 juni geopend. De Award staat dit jaar in het teken van uitnodigende plekken die leiden tot ontmoeten. Wat kun je doen in de openbare ruimte of in gebouwen waardoor ontmoetingen ontstaan tussen groepen mensen die elkaar normaal niet zo snel vinden? Ontmoetingen die een menging van groepen stimuleren en mogelijk juist hierdoor een onverwachte combinatie van groepen mensen met verschillende achtergronden opleveren. Hoe kunnen fysieke interventies bijdragen aan verbinding tussen buurtgenoten, bijvoorbeeld tussen jong en oud, met of zonder zorgvraag?

Onder de titel ‘Ik zie je buiten’ gaan we op zoek naar uitnodigende plekken die bijdragen aan/leiden tot ontmoetingen die inclusie bevorderen. Wil je meer weten over de Award en over het inschrijven? Kijk dan op ZorgSaamWonen Award 2023.  
De Award bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs. Afgelopen jaar ging de publieksprijs naar Het 8ste Werk voor hun initiatief ‘De langste tafel van Kampen’. ZorgSaamWonen streek afgelopen maart even neer bij Het 8ste Werk en sprak met Jaap en Gea Overweg, de drijvende krachten achter deze oase van rust.

Noaberschap in een oase van rust

In de polder, net buiten de stad Kampen, ligt Het 8ste Werk. Laag aan de Zwartendijk staat een boerderij met groot erf, diverse schuren, hooimijt én een woonvoorziening in aanbouw. Gea Overweg en Jaap Boersma zetten zich hier met hart en ziel in om een plek te creëren waar iedereen kan komen en iedereen kan bijdragen. Noaberschap vertaalt naar mee-genieters, mee-klussers en mee-woners. Die samen zorgdragen, samen delen en samen leven. Het 8ste Werk maakt dat mensen zich (weer) gezien voelen en zelfstandig verder kunnen leven. Aandacht, respect en rust voor iedereen die het op dat moment in zijn leven nodig heeft. Preventie met een menselijke maat, zonder zorgindicaties, bureaucratische beperkingen of administratieve rompslomp. Een springplank naar betere tijden.

Dat er aan de Zwartendijk iets moois bloeit blijkt ook uit de nominatie van de Langste Tafel van Kampen, een van de activiteiten bij Het 8ste Werk, voor de ZorgSaamWonen Award 2022. Een tafel waarop kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen hun verhaal of dromen over Kampen schilderen of in mozaïek kunnen vormgeven. Mensen uit verschillende lagen van de gemeenschap delen zo rondom een thema verhalen uit verleden en heden, de kunst verbindt. Mee-klussers en mee-genieters maken de tafels in de werkplaats van Het 8ste Werk. De eerste 25 meters zijn dit voorjaar te zien in het weiland naast de boerderij. Een kleurig lint dat uitnodigt om aan te schuiven, verhalen te delen en van elkaar te leren. En iedereen mag helpen om de tafel nog langer te maken! De langste Tafel van Kampen was in 2022 de winnaar van de publieksprijs. Met trots en het vertrouwen op de goede weg te zijn met Het 8ste Werk hebben Jaap en Gea de ZorgSaamWonen Award in ontvangst genomen. Bij de Award hoort ook een bijdrage vanuit het Oranjefonds die zal worden besteed aan de inrichting van het erf en een ontmoetingsruimte.

Ooit begonnen met eetZe, een open eettafel waar gewoon werd gegeten zonder doelgroepsturend of stigmatiserend te zijn, ontwikkelt Het 8ste Werk zich vraaggestuurd, dynamisch en in samenspraak met de gebruikers door naar een zorgzaam concept dat niet direct te vangen is in bestaande welzijn/zorgstructuren en financiële systemen. Werken vanuit preventie en daarmee voorkomen dat duurdere zorg nodig, spreekt iedereen aan. Zeker in een tijd waarin de zorg vastloopt en er krapte op de woningmarkt. Maar wat als je dat wilt doen vanuit een community, zonder indicatiestelling en dossieropbouw? Hoe overtuig je dan organisaties, die je nodig hebt om het concept te realiseren, van de toegevoegde waarde van Het 8ste Werk?

DeelZe

Gea: "De eerste horde die we moesten nemen was organisaties ervan te overtuigen dat wij aansluiten bij ‘zorgmissers’. Mensen die zorg nodig hebben, maar teleurgesteld zijn in of door het verstikkende hulpverleningssysteem. Zij drijven weg van zorgverleners. Wij lopen laagdrempelig met hen mee in een moeilijke fase van het leven. En faciliteren tijdens dat meelopen het ophalen van behoeftes die hun overlevingskans vergroten. Zo zijn wij ook op de mee-woners gekomen. Niet omdat Jaap of ik vinden dat het nodig is. Maar omdat mensen tijdens de eetmomenten hun zorgen en uitdagingen in het leven deelden met hun tafelgenoten, andere erfdelers en ons. Zo is ook de verbinding ontstaan met het Kamper Noodfonds voor voedselpakketten. Dit initiatief is opgenomen in Het 8ste Werk als de sociale supermarkt deelZe. Iedereen die af en toe wat nodig heeft, of over heeft, kan vrijblijvend en zonder oordeel van de supermarkt gebruik maken. En als mensen een structureel tekort hebben aan levensmiddelen, dan geleiden wij hen laagdrempelig door naar de voedselbank."

Financiering moeizaam 

Klinkt allemaal heel eenvoudig, maar dat is het niet. De financiering voor het realiseren van de tien appartementen en een ontmoetingsruimte komt moeizaam rond. Jaap en Gea moesten in een businessplan laten zien dat het concept financieel haalbaar was. Gea: "We hebben een innovatief plan met elementen waar geen voorbeelden bij te passen zijn. Bijvoorbeeld appartementen die je buiten het woningruimteverdelingssysteem van de corporatie om, en onorthodox zonder wachtlijst, toewijst. Maar tegelijkertijd wel wil dat mee-woners na maximaal anderhalf jaar kunnen instromen in een reguliere huurwoning van de corporatie. Hoe laat je dan zien wat jouw toegevoegde waarde is? Wij geven een nieuwe invulling aan termen zoals eigen kracht, participatie en noaberschap. Je hebt mensen in organisaties nodig die in Het 8ste Werk concept geloven en positief meedenken. De juiste vraag is dan: Help ons te leren van jullie concept, wat is nodig om het tot een succes te brengen. Vanuit de overtuiging dat het concept bijdraagt aan burgerparticipatie, haalbaar is en dure geïndiceerde zorg voorkomt."

"De eerste horde die we moesten nemen was organisaties ervan overtuigen dat wij aansluiten bij ‘zorgmissers’. Mensen die zorg nodig hebben, maar teleurgesteld zijn in of door het verstikkende hulpverleningssysteem."
- Gea Overweg, Het 8ste Werk.

Gea en Jaap weten dankzij crowdfunding een financiële basis te leggen voor hun concept. Gea: "Dat geeft extra vertrouwen, je hebt immers mensen weten te bereiken die zich achter jouw idee scharen. En het biedt houvast om in gesprek te bleven met potentiële financierders." Die vinden ze uiteindelijk in Stichting Kerkelijk Geldbeheer. In september 2022 is de bouw van de appartementen en de ontmoetingsruimte begonnen. En in mei 2023 gaan deuren open voor de eerste mee-woners.

Programma SAMEN

Hun reis is niet onopgemerkt gebleven. In het najaar van 2022 zijn zij samen met de gemeente Kampen aangehaakt bij het Programma SAMEN van het VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en VNG. Een tweejarige leercyclus voor bewonersinitiatieven en zeven gemeenten om nieuwe wegen te bewandelen en samen meer mogelijk te maken. Zowel financieel als in het samenwerken met de gemeente en fondsen, op een manier die recht doet aan de kracht van bewoners. Ook hebben Jaap en Gea zich met Het 8ste Werk aangesloten bij Radicale Vernieuwing Zorg. Een beweging die droomt van zorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels, protocollen en gewoonten. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Gea: "Mensen vertellen ons dat Het 8ste Werk voelt als eindelijk ‘thuiskomen’. Waar zij vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid ontdekken wat wel kan, soms zelf letterlijke fysieke pijn vergeten en weer kunnen genieten."

Hoe gaat het nu verder met Het 8ste Werk? Gea: "Wij zijn inmiddels de heuvel over en kunnen nu een vliegwiel zijn voor andere initiatieven. We delen graag onze kennis en ervaring. En ondertussen blijven we zelf leren. Samen met Studio Vers Bestuur, die ons ondersteunt in het zuiver houden van ons sociaal kompas. En ons helpt in het opbouwen van een community waarin gebruikers het mede-eigenaarschap écht voelen. Zo groeit Het 8ste Werk door. Wij blijven de tandem onder het geheel."

"Wij geven een nieuwe invulling aan termen zoals eigen kracht, participatie en noaberschap."
- Gea Overweg, Het 8ste Werk.

Gea en Jaap willen het erf letterlijk delen en openstellen voor anderen. Door deze visie zichtbaar te leven hopen zij dat deze manier van leven anderen inspireert. Gea vertelt tot slot: "We zullen ons werk en de resultaten daarvan dan ook actief delen met de mensen om ons heen. Een droomscenario die werkelijkheid is geworden en ook elders in het land een kans moet krijgen."

Vrijdag 22 september is de officiële opening van de ontmoetingsruimte en de appartementen. Op zaterdag 23 september is een inloopdag voor iedereen die een kijkje wil komen nemen. Voor meer informatie over Het 8ste Werk, kijk op Het 8ste Werk | Ervaar noaberschap in een oase van rust.
 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.