Partner aan het woord: Bouwinvest

Life Amsterdam

Bouwinvest is een nieuwe partner van ZorgSaamWonen. Wat zij doen en waarom ze zijn aangesloten als partner lees je in dit artikel. Helma Spuls (Director Dutch Healthcare Investments) en Monique Tetteroo (Acquisition Manager), vertellen meer over Bouwinvest. Bouwinvest Real Estate Investors investeert het vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars in vastgoed. Helma Spuls: “Bouwinvest bestaat sinds 1952 en is ontstaan uit het pensioenfonds voor de Bouw (bpfBOUW). Inmiddels investeert Bouwinvest voor meerdere partijen, 36 in totaal. Bouwinvest heeft in Nederland vijf sectorfondsen waarmee we voor onze klanten investeren in woningen, winkels, kantoren, hotels en zorgvastgoed. Daarnaast investeren we voor bpfBOUW in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. Wij hebben een langetermijnfocus, omdat we investeren met kapitaal dat ook over 20 tot 30 jaar moet renderen”. Monique vervolgt: “Wij investeren in wat de maatschappij nodig heeft. Daarom zeggen wij ook wel: ons vermogensbeheer draagt bij aan het verbeteren van pensioenuitkeringen én aan duurzame, leefbare en toegankelijke steden.”

Bouwinvest Healthcare Fund

Het Bouwinvest Healthcare Fund heeft drie speerpunten. “Dat is verzorgd wonen, intramurale zorg en particuliere woonzorg. Het grootste accent ligt bij het fonds op verzorgd wonen, waarbij mensen langer zelfstandig thuis wonen. Daar ligt wat ons betreft namelijk een grote maatschappelijke opgave. We zien een gebrek aan seniorenhuisvesting én aan personeel in de zorg. De vraag is dan wie er voor de senioren gaat zorgen. We moeten dus organiseren dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, waardoor formele zorg door zorgpersoneel zo lang mogelijk wordt uitgesteld,” aldus Helma.

De visie van Bouwinvest op goede zorghuisvesting is dan ook als volgt:

  1. Preventie en zelfstandigheid: woningen hebben goede, voor zorg geschikte plattegronden.
  2. Ontmoeting tussen gelijkgestemden: het duurzame ontwerp stimuleert sociale interactie in reactie op eenzaamheid.
  3. Flexibiliteit: het concept is met geringe aanpassingen voor andere doeleinden bruikbaar.
  4. Veiligheid en comfort: er is 24 uurs zorg in de nabijheid.
  5. Efficiency: er is sprake van schaalgrootte, maar wel binnen de menselijke maat.

Samenwerken, juist om elkaar te versterken

Naast het personeelstekort, is er ook een grote woningbouwopgave in Nederland. Door vergrijzing, is de behoefte naar zorghuisvesting groot. Het beschikbaar komen van locaties, is een uitdaging waar men bij Bouwinvest regelmatig tegenaan loopt in de realisatie van nieuwe zorghuisvesting. Zo geeft Monique aan: “Veel gemeenten willen meer zorghuisvesting realiseren, maar beseffen niet dat zij een sleutelrol hebben. Wij zeggen vaak tegen gemeenten dat locaties die een maatschappelijke bestemming hebben, ook maatschappelijk bestemd moeten blijven. In veel gevallen levert zorghuisvesting iets minder op dan bijvoorbeeld reguliere woningbouw, maar als de grond een maatschappelijke bestemming heeft, dan is de kans groter dat daar daadwerkelijk seniorenhuisvesting wordt gerealiseerd. Wij merken dat dit een eye-opener is voor veel gemeenten.”

Helma benadrukt dat het van belang is dat alle partijen, gemeenten, ontwikkelaars, zorginstellingen én investeerders, goed met elkaar samenwerken. Helma: “Zorgpartijen en gemeenten zien ons op het zorgdomein niet als natuurlijke samenwerkingspartner. Dit terwijl er een grote woningbouwopgave is en institutionele investeerders, met Nederlandse pensioenfondsen als achterban, een groot deel van de investeringsopgave op zich kunnen nemen. Door samen te werken met institutionele investeerders, kunnen zorginstellingen zich meer richten op hun kerntaken: het verlenen van zorg.”

Bouwinvest en ZorgSaamWonen

Bouwinvest is partner geworden van ZorgSaamWonen, om in contact te komen en kennis te delen. Zo geeft Monique aan: “Voor samenwerking moet je elkaar kennen en is vertrouwen nodig. Dat is ook één van de redenen om ons aan te sluiten bij het platform ZorgSaamwonen. Wij willen nog meer in contact komen en kennis delen met de verschillende partijen die nodig zijn om tot goed passende huisvesting voor senioren te komen. Iedere partij binnen de samenwerking heeft een eigen doel, het is dan ook belangrijk om begrip te kunnen opbrengen voor elkaars doel en elkaar daarin te kunnen vinden. Zo gaan wij graag met zorginstellingen in gesprek die behoefte hebben aan het verduurzamen van hun zorgvastgoed, want dat is ook echt iets waar wij zeker een rol in kunnen vervullen.” Klik voor meer informatie over Bouwinvest hier

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.