Het is bijna volbracht in Maasbracht

Het is bijna volbracht in Maasbracht

Wooncomplex Dokter Engelsoord
Doctor Engelsoord 1 en 2
6051 LE Maasbracht
Tel: 0475-724740 (De Bolder/Wabisabi) of 088-9210052 (seniorenwoningen Woonzorg Nederland)
E-mail via contactformulier op de website
www.woonzorg.nl
www.proteion.nl/debolder
www.zorgondernemingwabisabi.nl

4 THe kopjes

Samen met Woonzorg Nederland, de locatie en de buurt op Zorgvisite

Ruim twee jaar geleden kregen we zomaar een telefoontje van de kersverse nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland. Hij had het item over onze Zorgvisites gezien in het tv- programma van Antoinette Herzenberg. Hij was geïnspireerd door onze manier van kijken door het thuis voelen centraal te stellen en tips hierop te geven. Het kijken met de ogen: hoe zou je het voor je eigen vader of moeder wensen? Maak je het makkelijker of moeilijker om bij het voortschrijden van de jaren een tevreden en prettige oude dag te kunnen hebben? Een oude dag waarbij, ook als je van een ander afhankelijk wordt en zorg nodig hebt de gewone dingen van het leven van belang blijven: een frisse neus, beweging(svrijheid), lekker eten en drinken, vrije tijd, hobby’s, ontspanning en welbevinden, informatie en communicatie. Staan die ‘gewone dingen van het leven’ - inclusief de nodige zorg - centraal of staat het belang van de organisatie voorop? En wat kan ik er zelf vanuit mijn kennis en kunde aan bijdragen? Hij gaf aan dat ook Woonzorg Nederland als grote woningcorporatie met focus op ouderenhuisvesting en verhuurder van vele woonzorgcomplexen bij hun transformatieopgaven kan leren van de kijk van Zorgvisite, ook daar waar het de buurt en de levensloopbestendigheid betreft. Immers, ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Aan de keukentafel van een van de Dames THe kwam toen al het idee, laten we met een breed gezelschap vanuit Woonzorg Nederland, locaties, vrijwilligers en de buurt eens samen Zorgvisites gaan doen. Nu we de 200ste Zorgvisite in het vooruitzicht hebben leek het goed om dit spontaan geboren idee ook ten uitvoer te brengen bij een paar locaties van Woonzorg Nederland.

Aldus gaan we eind juni 2019, op een middag waarin de hitte van de voorgaande dagen nog nasiddert, met een bont gezelschap aan de slag. Deelnemers zijn de zorgondernemers die de 25 studio’s voor mensen met een zorgvraag vanaf ZZP 5 bij De Bolder namens Proteion exploiteren, de relatiemanager van Proteion, twee vrijwilligsters, drie managers en de bewonersconsulent van Woonzorg Nederland en de coördinator van het Huis van Welzijn. Het Huis van Welzijn zal zich inclusief dagopvang op de benedenverdieping gaan vestigen. Men wil graag tips van Zorgvisite over de invulling van de begane grond en hoe de buurt bij de zorglocatie kan worden betrokken.

Een huis in progress

De Dokter Engelsoord-locatie is zogezegd ‘in progress’. Een deel van de locatie bestaat uit een voormalig verzorgingshuis dat in 2017 door De Zorggroep is verlaten. De sfeer van De Zorggroep wil men echt achter zich laten. De ambitie is een plek te creëren voor alle senioren, een plek waar je niet meer weg hoeft, een laagdrempelige plek, die verbindt naar elkaar en die ook beschikbaar is voor mensen met een kleine beurs. De begane grond (ruime hal, grote recreatiezaal, en 24 woningen) staat nog leeg en de aanwezigen hopen via deze ‘Zorgvisite plus’ er inzichten en tips voor te krijgen. De eerste verdieping is eind 2018 in gebruik genomen en bestaat uit De Bolder: 25 studio’s met twee gemeenschappelijke woon-, eet- en keukenruimtes, waar zowel mensen met een somatische als met een pg-zorgvraag - ZZP 5 en hoger zonder BOPZ - wonen. De Bolder wordt namens zorgorganisatie Proteion geëxploiteerd door zorgonderneming Wabi Sabi. De bewoners hebben een huurovereenkomst met De Bolder en krijgen de zorg via het VPT-pakket. De tweede verdieping wordt eerdaags door een fysiotherapiepraktijk betrokken. Voor een ander deel bestaat de locatie uit zelfstandige senioren- en aanleunwoningen met eigen ingangen, waarvan Woonzorg Nederland de verhuurder is en die van oudsher bewoond gebleven zijn.

Een vraag is, hoe kun je het gevoel realiseren dat Dr Engelsoord een huis van allen (bewoners De Bolder, huurders en wijk) is waar je met elkaar voor staat en belang bij hebt? En hoe krijg je het voor elkaar dat het functionele bezoek aan bv fysiotherapie en prikpost ook tot een sociaal bezoek leidt? Een TIP van ZORGVISITE is: maak interessante, leuke dingen mogelijk die bij de bewoners van de aanleunwoningen en de buurtbewoners (bijvoorbeeld hun hobby’s en belangstelling) aansluiten en bouw op zo’n manier aan een gemeenschap. Later in deze Zorgvisite daarover meer.

De Maas is vlakbij

Het is natuurlijk heerlijk dat de rivier de Maas met een indrukwekkende sluis en met een druk verkeer aan binnenschepen en een levendige boulevard zo vlakbij zijn. Voor de Maasbrachters is het heel gewoon, want als je ergens dag in dag uit in verkeert, dan zie je het bijzondere ervan bijna niet meer.

Wat ons betreft mag naast de fraaie enorme foto van de rivier die de muur van de binnenhal bekleedt, De Maas in al haar facetten door en om het huis en in de interesses van de bewoners een leidraad vormen. TIP van ZORGVISITE.

Een groene oase omringt het gebouw

De buiteningang is bescheiden en anoniem. Je moet even zoeken wat nu waar gesitueerd is. De rode loper mag wel meer uitgerold worden en je kunt op een aardige en gastvrije manier buiten al aangeven wat je in huis aan moois hebt. TIP van ZORGVISITE. De buitenasbak is functioneel en mooi.

Het fraaie Bolder-kunstwerk dat nu als het ware zielloos dolend is aan de zijkant verdient een mooie plek in het zicht. Wij begrijpen dat een bolder een meerpaal is en gerelateerd is aan de scheepvaart op de 30 meter verderop drukbevaren Maas. Wij zouden deze associaties dus volop willen benutten en het fraaie kunstwerk als herkenningsbaken een plaats geven op de lege grashoek rechtsvoor aan de Maaskant. TIP van ZORGVISITE. En zet ook een bewegwijzeringspaal neer naar de sluis, naar de boulevard en een andere te belopen pleisterplaats. Bij Het Gasthuis in Rijssen zagen we daar een mooi voorbeeld van: 100 meter naar dit, 200 meter naar dat. Of maak een kaart net als in natuurgebieden met leuke wandelingetjes naar aangename plekjes, waar een tussenstop kan worden gemaakt. TIP van ZORGVISITE En je kunt denken aan een lekker zitplekje buiten bij de entree.

Bezie de voetpaden en hun routing

Opvallend is ook dat er eigenlijk geen voetpad naar de entree is. Je bent lopend overgeleverd aan de verkeersruimte voor het parkeren. Naar de entree van de zelfstandige huurwoningen loop je wel via een keurig voetpad. Het voetpad voor de zelfstandige woningen stopt bij twee bankjes, precies op de scheidslijn van de zelfstandige huurwoningen en wat vroeger het verzorgingshuis was.

Beter zijn de gescheiden werelden van twee verschillende bestuurlijke financieringsstromen (gemeente en rijk) niet te typeren. Nog los van het feit dat het allemaal geld van dezelfde premie- en belastingbetaler is, spreekt hier ook uit dat je als burger met een zorgvraag buiten ‘ons als gemeente’ staat. Dit is een punt voor een indringend gesprek met de gemeente. TIP van ZORGVISITE

Voeg beleving toe aan het groen dat past bij de locatie en de belangen van de gebruikers

Het vele groen is prachtig onderhouden. In zijn opzet is het echter wel passief. Er zijn weinig belevingselementen terwijl de ruimte er groot genoeg voor is. Het is wel zo dat een groot deel van de gemeenschappelijke tuin van de gezamenlijke particuliere huurders is. Zij betalen hiervoor via de servicekosten. Je ziet grote verschillen als het gaat om de groene vingers van de huurders. Een spant de kroon met een keurig onderhouden moestuin. De gedachte komt op, zou je zo een bewoner niet eens apart kunnen aanspreken of hij meer kan en wil betekenen om met bijvoorbeeld de bewoners van De Bolder te tuinieren? We moeten ook aan een recent afgelegde Zorgvisite denken bij De Wittenberg in Haaften. Daar was een heel samenspel in een goede balans van privé, semipublieke en publieke buitenruimte van zorglocatie, particuliere bewoners en gemeente. Of neem de Zorgvisite aan De Schorre in Terneuzen waar vogelhuisjes, bijenhotel, pindaslierten en vogelbolletjes en kleine informatiebordjes momentjes van kijken en voorlezen bracht. Wij zijn ook altijd gecharmeerd van een waterpartijtje met een opspringend fonteintje. TIP van ZORGVISITE.

Gezamenlijke gebruikersplatform

We begrijpen dat er geen gebruikersvereniging is voor het geheel van het Dr. Engelsoord gebouwencomplex. Je kunt je voorstellen dat Woonzorg Nederland het initiatief neemt om een dergelijk platform op te richten met deelnemers vanuit De Bolder, de fysiotherapie, het Huis van Welzijn, de particuliere huurders om zo elkaar te leren kennen, ideeën uit te wisselen maar vooral ook gemeenschappelijke thema’s met elkaar te bespreken zoals de buitenruimte, de bewegwijzering, de hal, de zaken voor een goed en tevreden leven. TIP van ZORGVISITE.

Discussie over het woordgebruik dagopvang

We lopen gemoedelijk het rondje om het huis door. Verschillende deelnemers geven aan dat eigenlijk nog nooit te hebben gedaan en dat ze geen idee hadden wat er allemaal aan omringende ruimte nog is. Een weg aan de kant van de Maas, waar een bord verboden voor onbevoegden staat blijkt de oude leveranciersingang te zijn en precies dus de grens tussen de grond van de particuliere huurders en de gemeenschappelijke grond.

Aan deze weg ligt ook een groot stenen terras met een fijn aantal openslaande deuren. Erachter is de beoogde ruimte voor de nog te realiseren dagopvang.

Zorgvisite kan het niet laten om het vingertje meteen al te heffen bij een woord als dagopvang. Dagopvang of dagbesteding, zulke termen wil je toch niet als oudere? Dus dat is ook een TIP van ZORGVISITE: gebruik gewone mensentaal. Dat geldt ook, ook als je de bewegwijzering en je informatiemateriaal ter hand gaat nemen Wij zien tijdens Zorgvisites wel woorden in gebruik als lounge, sociëteit, hobbyruimte, atelier, club.  Dit soort woorden (is er misschien een aansprekend Limburgs woord?) spreekt naar onze smaak de mensen, ook van buiten meer aan en het zet ook de medewerkers in aan andere modus. Wat we ook wel zien is dat ruimten gebruikt worden voor de hobby’s van buurtbewoners met de afspraak dat de kwetsbare bewoners bijvoorbeeld mee kunnen doen of alleen maar mee kunnen kijken, wat ook al een afleiding is. Daarom ook een inhoudelijke TIP van ZORGVISITE: ga bij zowel de bewoners van het complex als bij de bewoners die in de buurt wonen en bij bijvoorbeeld het verenigingsleven na welke hun hobby’s en behoeften zijn en of daar geen wederzijds belang in kan worden gecreëerd. Je kunt daar ook de immense leegstaande recreatiezaal in meenemen. Wij hebben voorbeelden gezien waarbij de schaakvereniging of de miniatuurmodelbouwspoorwegclub zijn domicilie naar een woonzorgcentrum locatie verplaatste. Of dat een kunstenaar zijn atelier ernaartoe verplaatste. Of een fotograaf zijn werkruimte en donkere kamer.

Discussie over de ingang van de dagopvang

De dames THe dwalen nog wel eens van het pad af, om er ook weer op terug te komen. De vraag is of de ingang van wat nu nog dagopvang heet, apart moet van de hoofdingang zodat de busjes makkelijk kunnen in- en uit laden. Vanuit de zorg wordt dat als veilig gezien. Vanuit Zorgvisite zeggen wij dat je daarmee de mensen isoleert en ook de contacten met andere gebruikers van hen weghoudt. Juist over en weer elkaar zien geeft ontmoeting en impulsen. Bovendien als je weer thuis bent is het verkeer ook voor je deur. Hou je het weg dan wordt dat stukje oplettendheid wat thuis van je verwacht wordt ook minder gestimuleerd. TIP van ZORGVISITE Dat geldt eigenlijk ook voor ‘leveranciers’. Waarom die naar de achterkant? In- en uitladen en ernaar kijken is ook een belevingsmomentje. En ga eens na hoe vaak leveranciers komen. Hebben zij een totaal eigen weg nodig waarmee ook de boel wordt afgesloten naar de eerdergenoemde gemeenschappelijke tuin. Leer juist chauffeurs van de vaak vaste leveranciers om stil te staan bij de doelgroep en wat een zwaaitje of een woordje al doet in plaats van zich afgezonderd te fixeren op het eigen werk: hup, afleveren en naar de volgende klant. U begrijpt het: wij hebben het niet zo op afzonderen. TIP van ZORGVISITE

We raden verder aan het terras van de ‘dagopvang’ op een aardige en toch veilige manier te verbinden met de rest van de tuin. Al je er een hek omzet maak er dan een aardig hek van en zorg voor een toegangshekje naar de rest van de tuin. In onze THe-blik voor Waardigheid en Trots ‘On-be-hagen’ treft u voorbeelden.

Fraaie binnentuin en terras voor de De Bolder bewoners op de eerste verdieping

Je wordt er blij van, de vrolijkheid van de onder de parasols zittende bewoners tijdens het zingen van de liedjes onder begeleiding van de gitaar. Het is mooi dat de binnentuin al zo snel na openstelling van De Bolder (eind 2018) al zo een levend hart is.

Je zou denken dat het wonen op de eerste verdieping van mensen met een complexe zorgvraag een obstakel vormt voor het naar buiten gaan. Maar niets is minder waar. Het naar buiten meenemen van de bewoners door medewerkers is zo een onderdeel van hun werk dat alle bewoners hier elke dag naar buiten gaan, de boulevard op en Maasbracht in, of naar de tuin. Het is in de visie van de twee zorgondernemers een principieel punt; je laat dit niet afhankelijk zijn van vrijwilligers. Voor deze visie maakt Zorgvisite een diepe buiging. Op de eerste verdieping waar de studio’s van de bewoners van De Bolder zijn, is ook een groot terras met fijne parasols en stoelen. Nu is het extreem warm en een binnentuin en een terras naar de binnenruimte wordt dan al gauw te warm. Maar waar niet met deze temperaturen, kun je zeggen. Bovendien als we later binnen zijn is het er heerlijk koel!

Vanuit de woonkamer is er contact met de wat stille straat en parkeerplaats. Om buurtbewoners vaker een loopje richting Dr Engelsoord te laten hebben, kun je de gemeente vragen hier afvalbakken voor glas, papier plastic, etc. of een brievenbus te plaatsen.

Benedenverdieping woningen staan nog leeg

Het is opmerkelijk dat de woningen op de benedenverdieping nog allemaal leeg zijn. Er wordt toegelicht dat dit een bewuste keuze is en dat nog wordt nagegaan op welke doelgroep gemikt gaat worden. Vanuit onze dagdromen om oud en jong samen te brengen en jongeren zo al direct te laten kennis maken en wellicht te interesseren voor de zorg, ook via meervoudig gebruik van een aantal functies en faciliteiten, hopen wij dat de kinderen/jongvolwassen uit het nabijgelegen schippersinternaat nadrukkelijk in beeld gaan komen.

Als we deze woon-opgave op de benedenverdieping - tijdens de terugreis naar het Westen - nog eens overdenken, komt bij ons op waarom deze woningen toch niet te bestemmen als zorgwoningen a la De Bolder. De woningen liggen zo mooi en je kunt er een twist aangeven a la Boswijk in Vught met privétuintjes. We zien meteen mogelijkheden om via de aanleg van een intelligente lift alleen voor de bewoners, de eerste verdieping van De Bolder te verbinden met de begane grond en zo veel meer leef- en buitenruimte voor alle bewoners te creëren. Zie daarvoor de Zorgvisites aan Jonkerszorg en Hogewey. TIP van ZORGVISITE We kennen natuurlijk de wachtlijsten en zorgvraagontwikkelingen in de regio niet, maar het zou de moeite waard zijn. We raden tevens aan een onderzoekje te doen naar de behoefte van een soort ‘senioren LAT-wonen’. TIP van ZORGVISITE. We hoorden van het ondernemersechtpaar dat De Bolder ‘runt’, dat echtparen welkom bij hen zijn en er ook zijn, maar dat de echtelieden zelf het soms bezwarend vinden om zo dicht op elkaar te zitten.

 

Tijd om naar binnen te gaan

De befaamde sluis die je van buiten naar binnen leidt is van een ruime omvang, nu nog kaal en met een indifferente vloerbedekking. Voor ons geeft de sluis altijd meteen de eerste indruk en heeft dat invloed op je stemming. Heb dus aandacht voor de inrichting van de sluis. Zet je er meteen - positief - mee in de etalage qua wat je in huis hebt met een aantrekkelijke en beeldende plattegrond van het huis (niet de standaard vlucht- en brandalarmplattegronden en wie er van de bedrijfshulpverleners wel en niet aanwezig zijn), een lekker bankje, een mand met fleecedekentjes, de spelregels en ballen voor de jeu de boules. TIP van ZORGVISITE.

 

Veel ideeën voor de hal

Na de sluis kom je in een enorme hal. Op een prettig dressoirtje aan het eind naast de lift staat mooi ingelijste informatie over De Bolder. De witkwast heeft verder goede diensten bewezen.

De deelnemers geven aan dat er al veel met de ondernemers in de buurt wordt gedaan: de visboer komt, er wordt vlaai gebracht. Hartstikke goed. Vanuit Zorgvisite zoeken we ook naar mogelijkheden van geven en nemen over en weer, tot wederkerigheden. Bijvoorbeeld de bakker die de vlaai brengt, kan die niet eens komen bakken in de keuken van De Bolder zelf. Of de visboer die een excursie naar de kotter mogelijk maakt of eens een workshop geeft over zijn werk. TIP van ZORGVISITE.

Sterk punt van Dr. Engelsoord is de betrokkenheid van de lokale samenleving. Niet alleen van de ondernemers, maar ook van de vele vrijwilligers uit de omgeving. Zij verzorgen tal van activiteiten, die zo goed bezocht worden dat de ruimtes soms te klein zijn. Deze betrokkenheid moet worden vastgehouden bij alle veranderingen die op komst zijn.

Blijkbaar is er de gedachte van een kapper en een winkeltje in de ruimte. Wij pleiten voor transparante ruimte, waarbij dit soort functies gecombineerd worden. Want hoe vaak en op welke tijden zal er gebruik van worden gemaakt? We zien veel te vaak dichte kapsalons en winkeltjes vanwege beperkte openingstijden. We raden ook aan om te kijken welke functies je beneden en in de hal bij de entree nog meer kunt realiseren, bijvoorbeeld een plek voor de woonconsulent of een technische dienst, of een open ruimte voor medewerkers van het Huis van Welzijn. De clustermanager van Woonzorg Nederland die ook deelneemt aan de ‘Zorgvisite plus’ vertelde dat ze spreekuren houdt. Ook daarvoor kun je in hal of ‘de zaal’ (zie hieronder) een prettige plek creëren. Uit de ‘Zorgvisite plus’ kwam ook de suggestie van een open bibliotheek of een boek omruil-kastje, een webcam aangesloten op een tv-scherm gericht op de sluis in de Maas, waardoor je altijd het vertier ziet, een leestafel, een hobby tafel, wat de dames THe weer doet denken aan hun THe blik ‘Aan elkaar breien’, een piano, tafelvoetbalspel, biljart. Zo heb je ook op een natuurlijke manier toezichthoudende en zich verantwoordelijk voelende ogen. TIP van ZORGVISITE

 

De toiletten zijn niet in de renovatie meegenomen. Nu geeft dat helemaal niks, maar maak ze wel een beetje gezellig met een schilderijtje, een plantje, reukstokjes of wat dies meer zij.

‘De zaal’

Dat is de naam van de immense oude recreatiezaal. Het Huis van Welzijn wordt hier eerdaags gehuisvest. 35 medewerkers gaan onder aanvoering van de aanwezig ondernemer aan de slag. De suggesties genoemd bij de hal kunnen hier ook goede diensten bewijzen. We raden aan om hokkerigheid te voorkomen, maar wel natuurlijke sferen te creëren voor zaken die een thema of relatie naar elkaar hebben of een clubgevoel kunnen oproepen: een muziekhoek, hobbyhoek, knutsel-, technische hoek, rust- en ontspanningshoek met lekkere banken, een sportieve hoek. En laat die ruimte ook als vanzelf in verbinding staan met de ‘dagopvang’ zodat die niet gesoleerd en op zichzelf wordt gezet. TIP van ZORGVISITE. Zoek de goede balans tussen rust en reuring.

De Bolder op de eerste verdieping

Hiervoor is al een paar keer De Bolder de revue gepasseerd. 25 Studio’s, twee woon-eetruimtes, 3 logeeruimtes. De sereniteit van de Japanse levensfilosofie die het ondernemersechtpaar met Wabi Sabi nastreeft, treffen we aan als we de etage bezoeken. Een enkele deelnemer aan de ‘Zorgvisite plus’ vindt de uitstraling en inrichting wel erg rustig en zou de gangen wel wat meer aangekleed willen hebben. De filosofie van De Bolder is dat er geen etiketjes geplakt worden; we helpen en versterken elkaar. Daarom wonen er mensen met een somatische en een pg-zorgvraag door elkaar. De bewoners kunnen zich vrij bewegen; De Bolder is geen BOPZ-locatie. Maar je moet best wel wat barrières nemen van de toegangsdeur tot de liftdeuren.

Volgens Zorgvisite is er goed over nagedacht, onder meer door de geheel glazen voorentree (inclusief kapstok) naar de liften in de gang en door het glas van de woonkamer naar de binnen entree, zodat er natuurlijk toezicht kan worden gehouden. Voor de rolstoelen in de voorentree wil men nog een betere oplossing vinden. Vanuit ZORGVISITE verwijzen we naar De Schorre in Terneuzen, waar men een aardige oplossing had voor het uit elkaar houden van de jassen en persoonlijke bezittingen als pet, muts, dassen en shawls, handschoenen en al het rollend materieel.

De grote woonkamer is prettig geproportioneerd met verschillende hoekjes en fijn meubilair zowel qua ontspanning als voor het eten. We zien - ook fijn - meerdere tafels van verschillend formaat om aan te eten waardoor er uitwijkmogelijkheden zijn en het niet een groot ‘met elkaar opzitten’ is. De keuken is naar de ruimte toe geplaatst. Je kunt altijd discussiëren over wat is je smaak, hoe vol of leeg vind je fijn. Waar wij vanuit Zorgvisite vooral naar kijken is of er een filosofie achter zit; heb je nagedacht over waarom welke dosering; heb je een thermometer of de bewoners zich er prettig bij voelen en kun je aanpassen. Leuk is de wand met de portretten.

De privéstudio’s voor de bewoners zijn prettig en zo dat slaap- en leeffunctie te combineren zijn op de beschikbare 24m². Fraai is de kastruimte, de keukenpantry en de badkamer. Bewoners kunnen hun eigen bed meenemen totdat er door De Bolder aangegeven wordt dat een professioneel bed wenselijk is. Het bed dat er dan komt, vinden wij van de prettige soort en gelukkig niet het standaard licht grenen geval. Ook kunnen de eigen huisdieren mee. De studio’s hebben door middel van fraaie deurposters elk een eigen herkenbaarheid, ze hebben een huisnummer en een neppe brievenbus. De naambordjes van de bewoners komen eraan wordt ons verteld. Er is bewust voor gekozen geen foto’s van de bewoners bij de deur. Dat heb je thuis ook niet en wij kunnen dat natuurlijk alleen maar billijken.

De tweede wat kleinere woon-eetkamer vinden we meer van het gewone soort: een grote ruimte met een weggestopte keuken.

We horen dat deze ruimte vaak aan grote familiebezoeken wordt toebedeeld. Er is veel contact met familie en die komen ook veel. Tijdens de Zorgvisite zagen we in beide woon-slaapkamers niet zo gauw dingen liggen waardoor je als familie denkt, ah ja ik zou een spelletje kunnen gaan doen, of de krant kunnen gaan voorlezen, of een breiwerkje ter hand nemen. Blijkbaar zijn de grijpgrage bewoners de reden dat dit soort zaken niet direct in het zicht zijn. Onder de tv zien we een la die vol zit met dvd’s en cd’s.

Op De Bolder werken 37 medewerkers. We zagen geen overzicht wie de medewerkers zijn en wie er aanwezig zijn.

Van het ruime terras wordt veel gebruik gemaakt. De barbecue staat er vlakbij voor klaar. Wat ons betreft mag er nog wel wat meer groen op alsook - en dat geldt eigenlijk voor elk (Frans) balkonnetje en balkon - bakken met bloeiende planten.

Fysiotherapie

Een fysiotherapiepraktijk komt eerdaags op de tweede etage. Daar veranderen we niks meer aan. We hopen dat er veel contacten zullen zijn tussen fysiotherapie en alle andere gebruikers en dat initiatieven als bewegen, sport en spel en ideeën ervoor binnen en buiten de locatie met elkaar opgepakt worden. Van de fysiotherapie-expertise is er veel te delen om langer lichamelijk en mentaal gezond(er) te blijven.

Maak een aansprekende website

De huidige digitale informatie over Dr. Engelsoord is versnipperd en functioneel. Weinig persoonlijk en aantrekkelijk.  Je moet naar Woonzorg Nederland.nl, naar Proteion. De website van Wabi Sabi is innemend, maar je moet hem wel weten te vinden. Dus als Dr. Engelsoord zijn vorm heeft gevonden raden wij aan er een integrale, aansprekende website van te maken in samenspraak met de (toekomstige en huidige) bewoners en gebruikers.

 

Copyright: Dames THe, zorgvisite, Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg, Publicarea

Deze ‘Zorgvisite plus’ is afgelegd op 27 juni 2019 op initiatief van Woonzorg Nederland en in het kader van de 200ste Zorgvisite die op 12 december gevierd gaat worden.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.