Het glas is halfvol 

Het glas is halfvol 

Het Zonnehuis
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
Tel: 035-4574574
info@zgijv.nl
http://www.zgijv.nl/zonnehuis

Het Zonnehuis maakt deel uit van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Vanuit 5 locaties in de omgeving van Zwolle en Ommen en via zorg aan huis wordt zorg en behandeling gegeven voor ouderen met verschillende vormen van dementie en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren. 

3,5 THe kopje 

Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse (vóór de tijd van hun alter ego de Dames THe) waren in 2009 in Het Zonnehuis in Zwolle in het kader van hun boek: ‘Thuis zijn. Staan voor waardige zorg’. Als een soort voorloper van de onverwacht afgelegde Zorgvisites werd Het Zonnehuis Zwolle beschreven met de titel ‘Kleinschalig wonen in een grootschalige setting: een zoektocht vol goede intenties’. Ter vulling van de start van Zorgvisite in 2011 zijn de toentertijd in het boek ‘Thuis zijn’ gepubliceerde vijf bezoeken aan verpleeghuizen en woonzorgcentra in Nederland, waaronder die aan het Zonnehuis in Zwolle, als een zorgvisite op de zorgvisite-website opgenomen. Ook bevat het boek ‘Thuis zijn’ een openhartig interview met de toenmalige bestuurder. Zie blz. 63-70 in het via de website te downloaden boek.  Het Zonnehuis biedt een scala aan wonen, zorg-, welzijns-, revalidatie- en thuiszorgdiensten voor een zeer gevarieerde doelgroep met een zorgvraag: van mensen met dementie tot (geriatrische) revalidatie, palliatieve zorg, tijdelijk verblijf, observatie en zorg aan huis. Het Zonnehuis is ruim tien jaar oud en staat in de nieuwbouwwijk Stadshagen, ten oosten van Zwolle. 

Een zorgvisite plus met jong en oud 

Bijzonder om tien jaar later terug te komen en met een gevarieerd gezelschap van medewerkers, bewoners van aanleunwoningen, cliëntenraadsleden en studenten alsook de coördinator van de Stichting JOW, een organisatie die ouderen en jongeren verbindt, Het Zonnehuis opnieuw onder de loep te nemen. En samen met Zorgvisite-ogen zowel buiten als binnen te kijken wat op het gebied van Thuis Voelen beter kan. Speciale gasten zijn aanwezig vanuit het Jo Visser Fonds/Leyden Academy en vanuit de Avans Hogeschool in Breda en de AP Hogeschool van Antwerpen, omdat zij zich de werkwijze en de kijk van Zorgvisite eigen willen maken. Al met al een volle en geanimeerde Zorgvisite Plus, die mede mogelijk is gemaakt door het Jo Visser Fonds en de Leyden Academy en waarover we terugkoppelen op 12 december 2019 bij de viering van de 200ste Zorgvisite. Zie bijgaand de uitnodiging en het voorlopig programma. Wat een Zorgvisite Plus inhoudt hebben we beschreven in de Zorgvisite Plus bij Flesseman, die onlangs plaats vond. 


De Zorgvisite Thuis Voelen-blik samengevat: 

Zorg dienstverlenend aan het gewone leven, zoals: Frisse neus halen en makkelijk naar buiten; Beweging(-svrijheid); Lekker eten en drinken; Ontspanning, hobby’s, een prettige dag, welbevinden; Informatie, communicatie en bejegening. En: Het zijn de kleine dingen die ertoe doen. 

We bekijken Het Zonnehuis van buiten naar binnen. 

Een schat aan buitenruimte die actief voor bewoners en wijk gemaakt kan worden 


Het is een kolossaal gebouw.

Om in de termen van NOS-turncommentator Hans van Zetten bij een ‘gouden’  afsprong van Epke Zonderland te blijven: Hij staat! Het gebouw domineert dus. Daar helpt geen lief moedertje aan. Maar een relatief nieuw gebouw als dit hoeft ook geen belemmering op het Thuis Voelen te zijn, weten we uit ervaring. De uitdrukking is ‘Je kunt er niet omheen’, maar om Het Zonnehuis als gebouw kun je zeker wel heen lopen, ook al zou je dat niet denken. Vraag is of het de bedoeling is? Je wordt er in elk geval niet toe uitgenodigd. Niet alleen omdat de paden als wat hobbelig worden ervaren FOTO, maar je wordt er ook niet toe verleid. Er is veel onbenut eigen terrein, gras FOTO wat de klok slaat met her en der een pluk begroeiing, een zeer verstopt jeu de boules baantje bij de fysiotherapie, relatief kleine tuingedeeltes voor bewoners, die met hoge schermen afgebakend zijn.

Er is wel een bord dat een wandelroute symboliseert maar een relatieve buitenstaander zou niet weten wat het inhoudt. FOTO Het buitenbord met de plattegrond van de wijk is prima maar stimuleert niet op waar de leuke dingen voor de mensen zijn.

De enorme terrassen voor de hogere verdiepingen zijn natuurlijk geweldig, maar over het algemeen wel afstandelijk en ze ogen kaal.
 

Met kleine dingen vergroot je gebruik van de eigen buitenruimte 

Eigenlijk zegt iedereen, vergroot het gebruik van je eigen terrein en laat er gebruik aan verbonden worden ten gunste van de beleving en bewegingsvrijheid van de bewoners. TIP van ZORGVISITE. Meer gevarieerde beplanting, fruitbomen, pluktuintjes, kleine volks- en geveltuintjes, een kas, bijen- en insectenhotels en vogelhuisjes op plekken waar bewoners er ook naar kunnen kijken) een vlindertuin (bestaat de VSB-subsidieregeling er nog voor die we regelmatig bij vlindertuinen bij verpleeghuizen op borden vermeld zien staan?) Maak een bescherming van de buitenruimte niet via hekken en schermen maar via hagen, zoals we laatst in Terneuzen zagen. Kleine wandelroutes uitzetten met bewegwijzeringsborden met de afstanden erbij naar een lekker zit- of visstekje , een ijssalon, een koffieplekje doen al veel. 

Wij kennen een verpleeghuis waar de activiteitenbegeleiding met de bewoners en mensen die gebruik maken van de dagbehandeling dergelijke wandelroutes gezamenlijk hebben gemaakt. TIP van ZORGVISITE. Geweldig trots was men er met elkaar op. Ook wordt gesuggereerd kinderspeeltoestellen als een zandbak, een schommel, een wip neer te zetten of een volleybalnet neer te hangen zodat je ook de jeugd die op bezoek komt wat vertier aanbiedt. TIP van ZORGVISITE. En laatst zagen we ook een kleine ontdekkingsroute waarbij je zowel met kleine kinderen als met bewoners op speurtocht kunt gaan naar dierenbeeldjes die ‘verstopt’ zijn in het groen. Vergeet hierbij de binnentuin niet FOTO en hoe die voor wellicht een doelgroep die zeer naar binnen is gekeerd tot een prettige, zelfstandig te bereiken en veilige  belevingstuin kan worden gemaakt. TIP van ZORGVISITE. En heus het kan in de meest grootschalige en zelfs onmogelijke gebouwen die uit meerdere verdiepingen bestaan,  zoals De Savelberg in Gouda laat zien of het Marga Klompéhuis in Winterswijk. 

We zien nog een crèche vlakbij. Daar zijn zeker contacten mee,

maar er zijn geen toegangshekjes, die de tuinen van de crèche en van de extra Zonnehuis plaatsten die in dit aparte gebouw zijn gerealiseerd, verbinden. 

Werkgroep samen met de wijk in al haar facetten 

Wij raden aan een werkgroep te gaan maken waarin medewerkers, cliëntenraad, bewoners maar ook het bedrijfsleven uit de buurt (zie verderop de passage over de wijk Stadshagen) gaan deelnemen om met de TIPS uit deze Zorgvisite plus aan de slag te gaan. En die het geweldige potentieel aan buitenruimte voor de kwetsbaarste bewoners van de wijk een functie gaan geven met een spin-off naar de wijk zelf. Een werkgroep die meeneemt wat wijkbewoners, winkeliers en bedrijven in de omgeving er voor henzelf aan toegevoegde waarde aan verbinden of eigen behoeftes erdoor ingevuld zien worden. Als Zonnehuis kun je ook de hulp erbij inroepen van het plaatselijke centrum voor natuur en milieu. Wij weten uit ervaring dat hiervoor fondsen beschikbaar zijn, maar ook dat met een herkenbaar doel de supermarkt er actie voor kan voeren door bv de bonnen van lege flessen te laten doneren door de klanten. TIP van ZORGVISITE. Ter inspiratie bevelen we de THe blik ‘We gaan naar buiten’ aan die ook op www.waardigheidentrots.nl staat. 

Ramen, Franse balkons en terrassen 

We willen het niet onbenoemd laten, maar met bloembakken, vogelzaad bolletjes, vogelvoederhuisjes, een draaiend molentje, fleecedekentjes in het zicht maak je het buitengebeuren tot een natuurlijk verlengstuk van het binnengebeuren. TIP van ZORGVISITE. En het maakt het gebouw vriendelijker en minder hard, waardoor bewoners, bezoekers en medewerkers naar onze ervaring ook met een ander gemoed binnen komen. We moesten dit soort kleine belevingszaken tijdens de Zorgvisite met een lampje zoeken. FOTO  Maak het makkelijk voor naasten om kant en klare bloembakken te kunnen kopen, als zij op bezoek komen.  Bespreek het met de bloemist in het winkelcentrum of met een nabij tuincentrum. TIP van ZORGVISITE. We hoorden dat er onder de zorgmedewerkers verschillende opvattingen leven over prikkelarme omgeving en buitenruimte. FOTO Voor ons is het dan altijd de kip of het ei. Is prikkelarm kaalheid en achter de gordijnen? Naar onze ervaring, die we regelmatig achteraf gestaafd zien door ervoor doorgeleerde personen en instanties, zijn de beste verpleeghuizen die huizen die juist het naar buiten gaan, de beleving en het wat te kijken hebben mogelijk maken. Zo ervaren wij al bijna 200 Zorgvisites lang dat een zwaai van ons altijd met een zwaai en een ‘big smile’ beantwoord wordt, hoe diep dement iemand ook is. 

Zorg- en leefboulevard?  

Rechts van de hoofdingang zien we eerst een amorfe buitenruimte van keuken en restaurant en vervolgens een strook laagbouw waar een huisartspraktijk en dergelijke in gevestigd is.
 
Je zou dit deel tot een soort zorg- en leefboulevard kunnen maken die de relatie met de wijk kan gaan leggen. Daarbij zijn de  keuken en restaurant, supermarkt, kapsalon en fysiotherapie mee te nemen, en net als bij Neibertilla in Drachten  zowel van buiten voor de wijk als van binnen voor de bewoners toegankelijk wordt gemaakt. TIP van ZORGVISITE. 

 Over de buiteningang  

De hoofdingang ervaart de een als prachtig mede vanwege de aan weerszijden grote waterpartijen

en de ander als weinig gastvrij. Feit is wel dat je niet weet waar je voor staat en wat er binnen te doen is, als ook dat het erg stenig is. Wij houden altijd meer van bloembakken, een hinkelbaantje, wat prettige bankjes, een buitenschaakspel etc. TIP van ZORGVISITE, 

Er is een terrasje gekomen omdat bewoners en revalidanten dit een prettige ontmoetingsplek vinden, maar het heeft geen natuurlijke relatie met het restaurant. FOTO Mogelijk kan dit aspect worden meegenomen in de zorgboulevard plannen die wij liever zorg en leven boulevard noemen. TIP van ZORGVISITE. 

De hoofdingang is ook een geliefde rokersplek. En daar is discussie over. Het Zonnehuis is niet het enige verpleeghuis die dit probleem heeft, weten wij uit ervaring. De keuze tussen rekkelijken en preciezen is al een typisch Nederlands dilemma, waarbij je als zorgorganisatie  nog in een extra spagaat zit. En toch, welke opvoedkundige taak heb je als zorgorganisatie voor mensen die op hoge leeftijd in hun laatste fase van het leven bij jou wonen? Als pertinente niet-rokers, worden wij tijdens onze Zorgvisites altijd positief getroffen door prettige oplossingen (zowel binnen als buiten) op zo’n  manier dat de rokers geen overlast bezorgen aan de niet rokers. Zo bezien zou links van de hoofdingang heel goed een rokersplek kunnen worden ingericht met een glazen afscheiding. FOTO TIP van ZORGVISITE. 

… en de sluis 

Het is een lange sluis. Er wordt even gauw een plakbandbriefje weggehaald, want ook hier bestaat de neiging tot een plakbandcultuur. Alle behaalde certificaten hangen prominent in de sluis, maar daar blijft het verder wel bij. Donkerbruine vloerbedekking en een trits rolstoelen maken de sluis compleet.

Wij pleiten er voor de sluis een eerste welkom te laten zijn. Breng mensen ermee in een prettige stemming. Laat zien wie je bent en waar je voor staat. Een plattegrond met erbij aangegeven waar je wat en wie vindt is ook altijd handig. TIP van ZORGVISITE.

Voor de rolstoelen en ander rijdend materieel, zoals later de prachtige duofiets in de Muinckzaal (wie wordt verleid hem te gebruiken als ‘ie zo uit het oog staat?) en het fietslabyrint wat we in een gang aantreffen
 
bevelen wij aan een aparte ruimte te vinden die meteen ook stimuleert er mee naar buiten te gaan. TIP van ZORGVISITE. 

En er is nog een ingang 

Er blijkt nog een ingang te zijn, meer aan de achterzijde. Daar is geen enkele aanduiding voor, noch is er wat aardigs van gemaakt.

Wel treffen we er een asbak. De bewoners van de aanleunwoningen zijn blij met deze ingang vanwege het gemak. Een tweede ingang is prima, maar maak er dan wat van en wees duidelijk van wanneer tot wanneer deze open is etc. Geef er betekenis aan door bv een buiten boekenruil kastje. TIP van ZORGVISITE. 

Contrast binnen en buiten 

Na de sluis kom je een andere wereld binnen. Het is een gezellige drukte van belang.

Een open kapsalon, heerlijke fauteuils en zithoekjes, in een nis een open counter van het restaurant, een keur aan eettafels een prachtige open servicebalie, een supermarkt.

Je hebt een geweldig blikveld, er maken veel mensen gebruik van en je ziet van alles gebeuren. De eerste indruk is dan wat gezellig en leuk. Ook als wij er zelf na afloop van de Zorgvisite in de ruimte eten valt ons de levendigheid op mede door de laagdrempeligheid en kwaliteit van het restaurant. 

Om de hoek naar de redelijk grote en wat ratjetoe aandoende Muinckzaal en verderop de grote  kerkzaal (waarover later meer) is een boekenwand met een kar vol nog op te ruimen boeken ervoor, een paar Indonesische beelden en sandwichborden met aankondigingen.

En een prachtig ingerichte en door een ringetje te halen reminiscentie kamer.

Je wordt gewoon overweldigd, het is zoveel. Maar je merkt ook contrasten tussen de ene en de andere ruimte op. Waarvoor is wat. En voor wie? En dan wordt ons ook gevraagd, we willen zo graag een biljart, waar zou je die zetten? En tegelijkertijd worden we belaagd en steken mensen het vingertje op “kijk dit is exemplarisch, de kinderhoek onder de trap en velletjes met rood gevaar tekens om het hoofd niet te stoten en verboden op de trap te klimmen”.
  

Creëer helderheid in woon- en leefsferen per doelgroep 

Tja, wat zouden wij adviseren? Eerlijk gezegd zien wij alleen maar heel veel ruimte op de begane grond (we laten de oorspronkelijke zwembad ruimte die buiten gebruik is gesteld er buiten), die echt meer ten dienste van het welbevinden van de bewoners kan staan. 

Een tweede gedachte is, ga vanuit belevingswerelden en de thuis voelen dimensies van de verschillende doelgroepen die je herbergt na, wie welke ruimte op een natuurlijke manier nodig hebben en gebruiken? Er zijn zo veel doelgroepen in Het Zonnehuis. Hoe ga je om met loopdrang en onrust voorkomen van mensen met dementie.

Wat is hun scharrelruimte. Gesloten afdelingen, ook al noem je ze buurten is dat niet ouderwets? Gaat het niet om bescherming en veiligheid binnen het gevoel van bewegingsvrijheid? Praat daar met elkaar over en welke belevingswereld je wil creëren. Een decorbouwer kan al goede en goedkope diensten daarbij verlenen om bv een winkelstraat ‘na te bouwen’. TIP van ZORGVISITE. We kunnen ons verder voorstellen dat door het gemixte gebruik van de ruimte op de begane grond, de bewegingsvrijheid van de meest kwetsbare bewoners met dementie door het hele gebouw, juist wordt beperkt. We horen dat al bij de annex gelegen binnentuin. Die juist een paradijsje voor hen zou kunnen zijn. FOTO Voor veel ruimtes zijn ook sleutels nodig vanwege de veiligheid. En wat we ook missen is een heldere bewegwijzering, een overzicht in wat waar, routes met een beleving of functionele insteek. TIP van ZORGVISITE. 

Eigenlijk moet je terug naar voor wie je er met welke visie en bedoeling bent. Creëer sferen, eigen belevings- en woonwerelden naar doelgroep of behandeling en revalidatie. Creëer ook sferen en stel weer verenigingen in, naar ontspanning en hobby’s en invulling van een gewone dag en je Thuis Voelen. TIP van ZORGVISITE. Wees helder in je plattegrond waar die samen komen en waarom. Check of wat je aanbiedt in de basisbehoeften van het Thuis Voelen gericht op die specifieke bewoner wordt voldaan en hoe. Een wereld met binnen en buiten en het gewone leven voor mensen met dementie; voor mensen met een chronische lichamelijke beperking; voor mensen die gericht op herstel tijdelijk van je gastvrijheid gebruik maken; voor de hospicefunctie zouden wij zelfs een aparte vleugel met eigen ingang en alles aanbevelen zoals we in Doetinchem zagen. 

Balans van rust en reuring en creëer sfeer werelden naar doelgroep 

Maak transparante, functionele sferen die je hobby-, creatieve-, culturele-, ontspannings- en werkplaatsruimtes noemt. Waar ook mannen hun ‘mannendingen’ kunnen doen of naar kunnen kijken. Zie THe blik Mannendingen.

Wellicht is het zelfs nog beter dit soort van binnen en buiten te bereiken ruimtes te koppelen aan de gewenste ‘zorg- en levenboulevard’ en mensen met hobby’s uit de buurt ook ruimte  te geven om hun talenten in te zetten. Zoek contact met kunstenaars en hobbyclubs en verenigingen in de buurt. Onder het motto: ‘Wij hebben ruimte als u onze geïnteresseerde bewoners een plekje van meedoen of lekker erbij horen gunt’. Het is een aanvulling op het vrijwilligersbeleid. TIP van ZORGVISITE.  

‘Je werkt waar een ander woont’ 

Wees ook helder in waar woont iemand en waar doet hij/zij dingen buiten de groep of binnen het afdelingsgewijs wonen. Kijk erbij naar uw eigen woning? Wat doe je in je eigen woon- en leefsfeer en wat er buiten? Probeer ook bij de huiselijke termen te blijven in plaats van de organisatie gebonden termen en benamingen te hanteren. Wij pleiten altijd voor een duidelijke afscheiding van het wonen en van de algemene functies voor iedereen.

Je kunt je dan ook afvragen of de Multifunctionele ruimtes die er nu per buurt zijn niet omgevormd zouden moeten worden tot gezellige woon en leefruimtes waarbij de aangrenzende terrassen als een verlengd buiten kunnen worden gebruikt. Sowieso niet bestemmen als vergaderruimtes voor het zorgpersoneel. TIP van ZORGVISITE. En moet alles achter een deur? Of kun je eigenheid en beschutting van functies gericht op ontspanning en ontmoeting ook realiseren via schouderhoge afscheidingen zoals bij Humanitas Deventer? Alle medewerkers van hoog tot laag en van zorg tot facilitair staan ten dienste van het wonen en welbevinden van de bewoners. Zonder bewoners geen Zonnehuis. ‘Je realiseren dat je werkt waar een ander woont’, zei een voorzitter van een cliëntenraad ons eens.  

Voor wie en wat is de buurt?  

En kijk ook eens goed naar de buurten. Wat is een buurt voor je en wat wil je met een buurt bereiken? En voor wie? Voor de bewoners of voor de medewerkers of voor de organisatie? TIP van ZORGVISITE. Een kort bezoek aan een van de buurten gaf dezelfde indruk van veelheid en gekrioel  als op de begane grond.

Je kreeg niet bij eerste indruk grip en overzicht. Dan is het best begrijpelijk dat medewerkers teruggrijpen op termen als prikkelarme omgeving terwijl het eigenlijk gaat om helderheid, overzicht, natuurlijke duidelijkheid die bij de doelgroep past. Welke specifieke uitstraling of bedoeling heeft een buurt? Drie van de vijf buurten zo lezen wij op de website zijn gericht op meerdere doelgroepen tegelijkertijd. Twee buurten, waar mensen met dementie wonen zijn gesloten. En passant horen we dat er koppelbedden en een logeerkamer zijn. Zet deze in de etalage, pronk ermee, zet mensen aan het denken er gebruik van te maken. Er is ook een fietslabyrinth. Geweldig, zet hem op een logische  plek die tot contact en gebruik stimuleert.  

Jong en oud 

Via de stichting JOW is er een prachtig potentieel en door de aanwezigheid van de Avans Hogeschool tijdens deze Zorgvisite komt nog een nieuw potentieel boven drijven met studenten toegepast gerontologie op het gebied van goedkope zorgtechnologie en bijvoorbeeld het digitale levensboek.  Houd de contacten warm! 

Wat is het gezicht van Het Zonnehuis? 

Op de website van de Zonnehuisgroep IJssel en Vecht staat dat elke locatie zijn eigen gezicht heeft? Welk gezicht heeft het Zonnehuis in Zwolle? Of zijn er vele gezichten? En welke vanuit welke visie? En hoe doe je dat? Duidelijkheid daarover is wenselijk, ook om ‘goedbedoelde willekeur’ tegen te gaan. Bij de Zorgvisite Plus waren medewerkers aanwezig die met hart en ziel voor welzijn en de inzet van vrijwilligers gaan. Echter geen zorgmedewerkers en geen managementteam- leden. Wordt daarmee welbevinden en thuis voelen een zaak van de welzijnsmedewerkers geacht? Of te druk? Onze gast uit Vlaanderen verschoot van de Nederlandse personeelsbezetting. Ten opzichte van Vlaanderen is die behoorlijk ruimer. Tegelijkertijd kreeg ze de indruk dat er nogal wat functie scheiding qua taken is.  

Thuis Voelen gaat samen op met goede zorg 

Thuis Voelen vergt goede zorg. Het is een symbiose en een zaak van iedereen, waaraan elke medewerker vanuit zijn/haar deskundigheid en vaardigheid een steentje bijdraagt. Laag in een organisatie neergelegde ‘zelfsturing’ gaat niet zonder visie en afspraken met elkaar over de ruimte van invulling. Het vergt van hoog tot laag integrale teams van zorg, welzijn en staf- en steun-, waaronder facilitaire- en restaurant-/keukenmedewerkers. TIP van ZORGVISITE. 

Informatie op schrift en op website richten op de behoeften van de bewoners voor een prettige oude dag 

Er wordt heel veel informatie gegeven, maar vooral vanuit het systeem, de organisatorische inrichting. Het aanbod is overweldigend. Maar wie doet daar wat mee? Waar is een interactief overzicht? Hoe communiceert Het Zonnehuis met de bewoners en hun naasten. Het lijkt wat statisch terwijl je mensen op ideeën en in beweging wilt brengen. Wij vinden het ook altijd leuk als we meteen een persoonlijk woord en beeld krijgen van de bestuurder, de locatiemanager. Maak mensen herkenbaar en aaibaar. 

Een brainwave over de wijk, Het Zonnehuis en de kerkzaal 

Denk niet dat Amsterdammers nooit naar Zwolle komen. Sowieso is museum De Fundatie een trekpleister van jewelste. En hotel Wientjes is ook een begrip. Laat nou twee dagen na deze Zorgvisite Plus een van de Dames THe alweer Zwolle aandoen om na een ritje op de ov-fiets door Het Vechtdal, het prachtige beeldenpark De Anningahof aan te doen. En de tocht daarnaar toe leidt door de wijk Stadshagen waarin Het Zonnehuis staat. Tjonge dat is een behoorlijk grote nieuwbouwwijk die gaat uitgroeien tot 30.000 inwoners. Op www.stadshagen.nl, een site van de gemeente, tref je werkelijk alles. En ze willen van alles. Met groen, met een kinderboerderij, met de winkeliers, met de sportverenigingen. Evenwel geen woord over Het Zonnehuis. Wel over een nieuw woon- en zorgcomplex bij De Stadshoeve op een terrein bij het winkelcentrum en met een dierenweide en een boomgaard. Wel een cultuurhuis met bibliotheek en maatschappelijke organisaties, maar geen woord over film, of over toneel en cabaret.  

En u was nog een terugkomen op de kerkzaal beloofd. Waarom niet, los van de functie op de geëigende kerktijden, de programmering van deze zaal laten doen door het theater van Zwolle en/of gezamenlijk met het Zwolse filmhuis? We hebben een voorbeeld gezien in Drenthe bij woonzorgcentrum Mozaïek in Zuidlaren. Win-win voor de wijk en Het Zonnehuis en de bewoners. En op deze natuurlijke wijze wijk en huis verbinden en vrijwilligers op basis van hun talenten en belangstellingen in huis halen. Zoek het contact erover met de gemeente Zwolle. Zelfs in Amsterdam draait een filmhuis aan de Ceintuurbaan met vrijwilligers met als bonus gratis geprojecteerde films zien. TIP van ZORGVISITE.

Het geeft een extra schwung aan de inzet van de vrijwilliger coördinator die een mooi, helaas wat qua plek onzichtbaar bord had gemaakt die de vrijwilligers in het zonnetje zette. Combineer dat op een zichtplek met vraaggerichte vrijwilligers vacatures. TIP van ZORGVISITE 

Het Zonnehuis heeft voor Thuis Voelen alles in huis 

Thuis Voelen is niet direct een kwestie van geld. Het zou afbreuk doen aan deze Zorgvisite Plus als de primaire reactie zou zijn: daar is geen geld en tijd voor. Wij wijzen dan altijd naar de door ons bezochte locaties die wij in onze eregalerij van 4,5 en 5 THe kopjes hebben staan.  

Het Zonnehuis in Zwolle heeft werkelijk alles in huis en heeft ook alle ruimte om het thuis voelen met goede zorg voor bewoners, medewerkers en buurt nog beter en integraal tot stand te brengen. Het vraagt om inspiratie, met elkaar willen en doen, dan volgen - ook de financiële - mogelijkheden vanzelf. Vanuit de cliëntenraad-leden die aan deze Zorgvisite Plus deelnamen werd gezegd, dat eigenlijk het gewone leven, het wonen niet op de agenda van het overleg staat. Om te beginnen zou het fijn zijn als deze Zorgvisite op de agenda van de Raad van Bestuur en de cliëntenraad wordt gezet en er gewoon eens met open vizier over te spreken en af te spreken met elkaar tot  ‘een Thuis Voelen en Waarde-volle zorg agenda’ te komen. Tip van ZORGVISITE   

Zorgvisite afgelegd op 12 september 2019 

Deze zorgvisite plus is mede mogelijk gemaakt door het Jo Visser fonds 

Copyright Dames THe,  Zorgvisite, Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse, Publicarea  

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.