Bert
van de Wijdeven
erer
Functie
Adviseur
Organisatie
JongeOuderen

Profiel


Sinds 2015 betrokken bij het vraagstuk van de vergrijzing, met vooral aandacht voor de rol van jonge ouderen (derde levensfase) hierin.  Onder de noemer van JongeOuderen.nl geeft Bert lezingen en  workshops aan de doelgroep. Ook ontwikkelt hij dienstverlening voor gemeente en instellingen in het sociale domein, zoals een quickscan ‘Derde levensfase’, opzetten en begeleiden van wijk- en buurtprojecten, coachtraining, ontwikkeling van woonconcepten en zo voort.