Birgit
Jurgenhake
Birgit Jurgenhake
Functie
Architect PhD
Organisatie
TU Delft

Profiel


Birgit Jürgenhake, is architect PhD, onderzoeker en docent. Vijftien jaar werkte ze als architect voor verschillende bureaus (Mecanoo Architecten, Erick van Egeraat, KCAP Architecten, 3TO Architecten) o.a. aan vernieuwende woonmodellen als ook aan een woon-zorgcomplex. Daarna begon ze haar werk als assistent professor aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, bij de leerstoel Architectuur en Woningbouw. Haar focus daar waren afstudeerstudio’s waarin nieuwe woonmodellen werden ontwikkeld. Ze begeleidde workshops samen met de Universiteit in Milaan, de University of Art and Design (KUAD) in Kyoto en de Sungkyunkwan University (SKKU) in Seoul.

Het vertrekpunt was altijd het ontwikkelen van nieuwe woonmodellen. De laatste jaren werd haar aandacht gevestigd op het probleem van de huisvesting van ouderen met een zorgvraag en in 2017 bezocht ze zorginstellingen in verschillende landen. Daarna richtte ze masterstudios met het thema ‘wonen met zorg’ aan de Faculteit voor architectuur op en begon  samen te werken met een antropoloog om antropologische onderzoeksmethodes (observatie, interviews en notities) te combineren met haar eigen, architectonische onderzoeksmethodes zoals de methode van visuele perceptie.

In de masterstudio’s zoekt ze altijd samenwerkingen met gemeentes, specialisten in de ouderen zelf en met woningbouwverenigingen die op ouderen huisvesting gericht zijn. Voor haar geldt dat “The best source of information is the person for whom the designer is designing the product.” (Buti, L.B. (2018) Ask the right question. P.8.) Daarom logeren haar studenten minimal een week in een verpleeghuis en doen veel onderzoek, voor dat ze aan een ontwerp beginnen. Haar wens gaat uit naar een inclusieve samenleving, waar ook kwetsbare ouderen hun plaats hebben. In haar onderwijs en onderzoek komen de woning – het gebouw – de buurt en de stad aan bod.