Dorte
Kristensen
Dorte Kristensen
Functie
Architect-directeur
Organisatie
Atelier PRO
Telefoon

Profiel


Dorte Kristensen (architect directeur) is een van oorsprong Deense architect. Ze is architect-directeur van atelier PRO.

In haar werk staat de kwaliteit van de leefomgeving van mensen centraal. Een leefomgeving moet in haar overtuiging zo veel mogelijk bijdragen aan het welzijn en gezondheid van mensen. Ruimten, materialen en vormen zijn afgestemd op de activiteiten van mensen en op een optimale beleving daarvan.  
Dorte ontwerpt voornamelijk openbare gebouwen met maatschappelijke functies, waar ontmoeten en verbinden een belangrijke plaats innemen. Een speciale plek in haar oeuvre heeft ontwerpen van gebouwen voor kwetsbare doelgroepen; bijvoorbeeld senioren die kampen met dementie, geriatrische patiënten, moeilijk lerende kinderen of pubers met gedragsstoornissen. “Ontwerpen voor kwetsbare doelgroepen vergt een groot inlevingsvermogen. Het gaat om mensen die niet direct passen in de samenleving en voor wie geen voor de hand liggende oplossingen bestaan. Dus dan moet je verder denken en je echt in de mensen verdiepen. Daar krijg ik energie van.”
Via een contextuele benadering werkt haar team van architecten en interieurarchitecten aan woonzorgomgevingen, ouderenhuisvesting, healing environments, leeromgevingen en cultuurgebouwen. In de ontwerpen is het perspectief van de gebruikers bepalend. Een gebouw moet niet alleen passen in de omgeving maar moet ook sociale interactie mogelijk maken om te voorkomen dat mensen in een isolement raken.