Elle
van de Wall
Elle van der Wall
Functie
Adviseur
Organisatie
Talis

Profiel


Elle van de Wall is een gepassioneerd adviseur als het gaat om vernieuwende woonzorgconcepten. Hierbij staat de toekomstige bewoner centraal. Zij houdt zich hier al ruim 10 jaar mee bezig bij Talis, een middelgrote woningcorporatie in Nijmegen en Wijchen. Zij is vanuit het wonen bij uitstek een verbinder met partijen op het gebied van zorg, welzijn en kenniscentra. Door haar ervaring weet zij wat in de verschillende sectoren van belang is en wat de verschillende dilemma’s zijn. Samen met haar collega’s zoekt zij net zo lang tot er een creatieve oplossing voor een probleem gevonden is. ‘Het kan wel’ is het credo totdat het tegendeel bewezen is. 

Talis bouwt, verhuurt en beheert zo’n 14.000 woningen in de regio Nijmegen en Wijchen. Talis zorgt voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in goed functionerende wijken. Op verzoek van zorgaanbieders, van bewoners met een beperking of van hun familie, realiseert Talis daarnaast diverse woonzorggebouwen. Hierbij is specifiek aandacht voor het ontmoeten. Talis probeert dit zo slim mogelijk te organiseren, of het nu gaat over de indeling of over de exploitatie.   

Ook draagt Talis actief bij  om buurten duurzaam socialer en vitaler te maken.  Hierbij werkt ze samen met maatschappelijke organisaties, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf. Altijd in een gezonde balans tussen sociaal belang en verantwoord ondernemerschap. En altijd vanuit de gedachte dat ze de huurder op weg helpt om zo zelfstandig en prettig mogelijk te wonen.

Talis is een woningcorporatie die graag wil leren. Enerzijds doet zij dat door nieuwe wegen in te slaan om vervolgens werkende weg te merken wat wel en niet werkt. Anderzijds doet ze dat door veel in contact te staan  met huurders, samenwerkingspartners en experts en open te zijn over de dingen die ze doet, de keuzes die ze maakt en de koers die ze vaart. Regelmatig vraagt Talis hen of ze de goede dingen doet. Het Ondernemingsplan 2018-2022 van Talis heet niet voor niks ‘Op zoek naar wat we niet weten’. 
Zo wil Talis als huisvester er voor blijven zorgen dat al haar huurders, met en zonder beperking,  prettig wonen. Nu en in de toekomst.