Franka
Bakker
Franka Bakker
Functie
Associate lector Innoveren met Ouderen
Organisatie
Hogeschool Windesheim, Zwolle

Profiel


Dr. Franka Bakker is gezondheidswetenschapper en gerontoloog, gepromoveerd op de ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen in het Radboudumc, en momenteel verantwoordelijk voor de onderzoekslijn ‘G-OUDLAB; co-innoveren voor goed ouder worden’ van het lectoraat Innoveren met Ouderen. 

Participatie van ouderen en andere stakeholders zet zij centraal in het ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke diensten/producten/beleid/omgevingen. Woorden als co-creatie, co-onderzoek, en Living Labs zijn kenmerkend. Bakker kijkt daarbij vanuit een holistische blik naar vraagstukken t.a.v. goed ouder worden. Ze heeft daarvoor een model voor Goed Leven ontwikkeld i.s.m. de opleiding Toegepaste Gerontologie; age-friendly design and innovation, waarbij ouder worden wordt bezien vanuit het individu, de fysieke en sociale (woon/leef)omgeving, en de interactie daartussen.