Hilke
Huysinga
Hilke Huysinga

Profiel


Hilke Huysinga kijkt vanuit sociale planologie naar de invloed van de leefomgeving op menselijk gedrag. Ze wordt door gemeentes, ontwikkelaars en zorgorganisaties gevraagd om mee te kijken naar een nieuwe manier van ontwikkelen zodat sociale uitdagingen met ruimtelijke invulling verbeterd worden. Met haar expertise zorgt ze voor een hele andere kijk op sociale kansen die we kunnen versterken met juiste keuzes in een planontwikkeling. Ze kijkt graag als onderdeel van een multidisciplinair team mee naar de opgave, zodat ruimtelijke, landschappelijke en sociale ingrediënten een basis leggen voor (laagdrempelig) ontmoeten. Met als doel een voedingsbodem realiseren voor nabuurschap.

Ruim 15 jaar is zij als projectmanager van zorgorganisatie Kempenhaeghe betrokken geweest bij de transformatie van instellingsterrein naar de eerste inclusieve wijk van Nederland (Kloostervelden, Sterksel). Een wijk gebaseerd op omgekeerde integratie, waar circa 500 nieuwe buren zijn gaan samenwonen met 176 cliënten van Kempenhaeghe. Als ambassadeur draagt ze de opgedane kennis al vele jaren over ter inspiratie aan andere initiatieven. Het project heeft in 2018 de internationale Aim2flourish Price gewonnen met het thema “No outsider anymore” , in 2021 wonnen ze de stijlprijs van de provincie Brabant en in juni 2023 bezocht Koningin Maxima de wijk als inspiratie en voorbeeld voor anderen. 

Inmiddels zet Hilke als freelance adviseur haar kennis in bij de ontwikkeling van nieuwe hofjes en Kloosters, landgoederen en wijken waar wonen, zorg en welzijn samen komen. Als talk-vertaler spreekt ze niet alleen de taal van de zorg, maar verstaat ook de belangen van de ontwikkelaar en uitdagingen van gemeentes. 

Lange tijd lag bij de ontwikkeling van een woonomgeving voornamelijk de aandacht op de stenen. Door in een nieuwe manier van ontwikkelen de nadruk te verleggen naar het cement ontstaat de verbinding die nodig is voor een woonomgeving met aandacht voor de sociale cohesie, het landschap en de identiteit van de plek. Ook de inzichten uit onderzoeken naar “Positieve gezondheid” en de “Blue zones”, hebben veel overlap met de ervaring die zij in praktijk terug ziet.

Haar missie is de leefomgeving zo inrichten dat nabuurschap als vanzelfsprekend weer terug in de samenleving komt. Door de juiste balans in steuners en leuners in een wijk, kunnen we eenzaamheid verlagen en collectieve zelfredzaamheid verhogen.