Janet
Croes
Janet Croes
Functie
Ontwikkelaar
Organisatie
Brabant Wonen

Profiel


Janet Croes is sinds 10 jaar werkzaam bij BrabantWonen, waar ze vanaf dag één een rol heeft vervuld in projecten op het raakvlak van wonen en zorg. Van oorsprong met een marketing- en communicatieachtergrond. Daarna doorgegroeid tot ontwikkelaar met als aandachtsgebied conceptontwikkeling, waarbij vastgoed altijd een middel is om zo goed mogelijk invulling te geven aan een woonbehoefte.

 Naast het verhuren, beheren en onderhouden van ongeveer 19.000 sociale huurwoningen in de regio Den Bosch – Oss – Meierijstad werkt BrabantWonen nauw samen met organisaties in de zorg en welzijn. De uitdaging in de samenwerking is de balans te vinden tussen de verschillende doelen en mogelijkheden van organisaties die met veranderend overheidsbeleid te maken hebben en de robuustheid van vastgoedontwikkeling wat met hoge investeringen gepaard gaat. Belangen dienen in evenwicht te zijn en investeringen verantwoord. Maar het vertrekpunt blijft voor haar altijd de klant.

Conceptontwikkeling beperkt zich voor BrabantWonen niet tot vastgoed. De corporatie zet zich actief in om samen met bewoners, gemeenten en andere organisaties oplossingen te zoeken, zodat mensen goed kunnen wonen en meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen betekenen. Dit gebeurt op wijkniveau, zoals bijvoorbeeld in de Proeftuin Ruwaard en bij Leefgoed Veghel. Bij dit laatste initiatief zit Janet Croes aan de tekentafel samen met de aangesloten organisaties en gemeente. Maar ook op het niveau van diensten. Samen met een co-partner vanuit BrabantZorg heeft zij aan de wieg gestaan van het woonproduct www.comfortwonenbrabant.nl. Hierdoor is het wonen in of in de nabijheid van een verpleeghuis mogelijk op zelfstandige basis, vanuit ieders individuele behoefte aan zorg en comfort. Parallel daaraan heeft BrabantWonen steeds meer aandacht voor kleinschalige woonvormen waarbij (seniore) bewoners prettig samenwonen en naar elkaar omkijken.