Johan
Osté
Johan Osté
Functie
Adviseur Strategie
Organisatie
Staedion

Profiel


Na verschillende functies in het gemeentelijke sociaal domein, werkt Johan sinds 2 jaar bij Staedion in Den Haag. Daar werkt hij als strategisch adviseur aan de opgave rondom leefbaarheid en wonen & zorg. Staedion wil meer programmatisch sturen op de opgave rondom wonen & zorg en heeft hiervoor een programma ontwikkeld. De focus van het programma is daarbij vooral gericht op senioren. Johan vervult daarbij de rol van programmamanager. Het samenspel met zorg en welzijn als ook het ontwikkelen van nieuwe woon(zorg)vormen heeft zijn warme belangstelling. Zo is Staedion recent gestart met een woonzorgchallenge samen met het atelier van de Rijksbouwmeester.