Masi
Mohammadi
Masi Mohammadi
Functie
Hoogleraar/Lector
Organisatie
HAN
Website

Profiel


Een progressieve houding, rekening houdend met de functionele kaders, kenmerkt Masi Mohammadi, hoogleraar ‘Smart Architectural Technologies’ aan de TU Eindhoven en lector ‘Architecture in Health’ bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Zij onderzoekt innovatieve ruimtelijke concepten en methoden voor het bevorderen van de kwaliteit van de woonomgeving. Nu de participatiesamenleving en gezond en zelfstandig wonen hoog in het vaandel staan, spelen technologische innovaties een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelen. In dit kader ontwikkelt Mohammadi het concept voor het ‘Huis als Mantelzorger’, een visie die weer een stap verder gaat dan ‘de slimme woonomgeving’ en nadrukkelijker inspeelt op het gedrag en de wensen van de gebruiker. ‘Huis als Mantelzorger’ is een woonomgeving die ‘meevoelt’ met de ouder wordende bewoner en in zekere zin de functie vervult of ondersteunt van mantelzorger.

Als bestuurslid en/of voorzitter van meer dan 15 (inter)nationale commissies en onderzoeksnetwerken op het gebied van wonen met zorg heeft ze brede ervaring in cross-disciplinair onderzoek en het vertalen daarvan naar de praktijk. Mohammadi is initiatiefnemer van de ‘Empathic LivingLabs’, waar zij in samenwerking met industriële en maatschappelijke partners wetenschappelijke kennis opbouwt en toepast in de dagelijkse praktijk. Momenteel werken er 20 onderzoekers onder haar leiding aan de realisatie van dit programma.  

Vanwege deze nieuwe verbindingen tussen vakdisciplines, de samenleving en haar lectoraat (HAN) heeft het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs haar lectoraat benoemd als KIVI-Chair.