Petra
Donker
Petra Donker
Functie
Directeur Bestuurder
Organisatie
Elisabeth Otter-Knoll Stichting

Profiel


Petra Donker is Sociaal Gerontoloog met een verpleegkundige achtergrond. Haar ervaring is breed en betreft vrijwel alle 'lijnen’ in de gezondheidszorg. Als bestuurder van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting ziet zij een kans om op betrekkelijk kleine schaal een aandeel te leveren aan een toekomstbestendige woonvorm voor ouderen, waarin veel aspecten samen komen.

De Elisabeth Otter-Knoll Stichting is een non-profit organisatie met een lange historie. Zij is in 1912 opgericht naar het testament van Elisabeth Otter-Knoll. Hoewel de organisatie zich met de tijd heeft mee ontwikkeld is het historisch element nog steeds voelbaar.  De organisatie verhuurt 112 appartementen vanuit de vrije sector aan mensen van 65 jaar en ouder. De bewoners vormen een relatief homogene groep met een brede interesse in kunst en cultuur. Alle bewoners wonen volledig zelfstandig en wensen dit zo lang mogelijk vol te houden. Om deze zelfstandigheid te ondersteunen is het mogelijk gebruik te maken van een ruim servicepakket, gericht op veiligheid, ontmoeting en gemak. De relatief kleine organisatie kan gekenmerkt worden als een netwerkorganisatie en werkt nauw samen met ondernemers uit de buurt en lokale aanbieders van wijkverpleging en Wmo gefinancierde zorg.
.