René
Lolkema
René Lolkema
Functie
Domeinleider Zorg en Wonen
Organisatie
HevoFame

Profiel


René Lolkema is Partner bij HEVO/ HevoFame. Hij heeft ruime werkervaring in het ontwikkelen en realiseren in geschikte woningen en -woonomgevingen en zorgvastgoed. Van huis uit is René sociaal geograaf. Hij heeft gewerkt bij adviesbureaus en 15 jaar bij twee landelijk werkende woningcorporaties (Mooiland en Habion). Ook is hij verantwoordelijk geweest voor de samenwerking tussen Amaris Zorggroep en Habion, een duurzame samenwerking tussen een zorginstelling en een woningcorporatie. René zijn ervaring ligt met name op het op het voorbereiden en realiseren van geschikt vastgoed voor zelfstandig wonende ouderen en voor kwetsbare mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Bij HEVO/ HevoFame werkt René dagelijks aan diverse vastgoedvraagstukken op het snijvlak van wonen en zorg. HevoFame is gericht op integrale ondersteuning van organisaties bij de voorbereiding en ontwikkeling van woonconcepten voor kwetsbare mensen. René werkt als planontwikkelaar aan de totstandkoming van nieuwbouw- en transformatieprojecten. Vanaf de visievorming en haalbaarheidsfase is hij betrokken. Vanuit een heldere visie werkt hij graag aan het definiëren van haalbare projecten zodat projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd en dat er wordt voorzien in een behoefte aan geschikte woonvormen en projecten waar mensen behoefte aan hebben.

Hij werkt met name voor woningcorporaties, zorgorganisaties en beleggers. Vanuit zijn onafhankelijke rol wordt hij vaak ingezet om samenwerkingen in projecten vlot te trekken zodat projecten voor kwetsbare groepen kunnen worden gerealiseerd.

Eigen publicaties Rene Lolkema:

https://www.hevo.nl/actueel/verduurzaming-zorgvastgoed-kost-komende-tien-jaar-8-1-miljard-euro

https://www.hevo.nl/actueel/nieuwbouw-hoge-woerd-in-utrecht-bijzonder-duurzaam-in-elke-denkbare-vorm

https://www.hevo.nl/actueel/zorgvastgoed-tekort-ouderenwoningen