René
Lolkema
rené lolkema
Functie
Domeinleider Zorg en Wonen
Organisatie
HEVO | Experts in Huisvesting en Vastgoed

Profiel


René Lolkema is bij HEVO verantwoordelijk voor het domein Wonen en Zorg. Hij heeft ruime werkervaring in het ontwikkelen en realiseren in geschikte woningen en -woonomgevingen en zorgvastgoed. Van huis uit is René sociaal geograaf. Hij heeft gewerkt bij adviesbureaus en 15 jaar bij twee landelijk werkende woningcorporaties (Mooiland en Habion). Ook is hij verantwoordelijk geweest voor de samenwerking tussen Amaris Zorggroep en Habion, een duurzame samenwerking tussen een zorginstelling en een woningcorporatie gericht op het realiseren van geschikt vastgoed voor zelfstandig wonende ouderen en voor ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Bij HEVO werkt René dagelijks aan diverse vastgoedvraagstukken op het snijvlak van wonen en zorg. HEVO is een advies- en projectmanagementbureau. De vraagstukken waar René aan werkt hebben betrekking op haalbaarheidsonderzoeken, opstellen businesscases, herontwikkelings- en transformatieonderzoeken, marktonderzoek, strategische vastgoedplannen, begeleiding (samenwerkings-) overeenkomsten en Sale and Leaseback en het begeleiden van woonzorgvisies. Hij adviseert graag verschillende partijen en werkt aan projecten die daadwerkelijk worden waargemaakt. Vanuit een heldere visie werkt hij graag aan het definiëren van haalbare projecten zodat projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd en dat er wordt voorzien in een behoefte aan geschikte woonvormen en projecten waar mensen behoefte aan hebben.

Hij werkt voor woningcorporaties, zorginstellingen, beleggers en gemeenten. Vanuit zijn onafhankelijke adviesrol wordt hij vaak ingezet om samenwerkingen in projecten vlot te trekken zodat projecten voor kwetsbare groepen kunnen worden gerealiseerd.

Eigen publicaties Rene Lolkema:

https://www.hevo.nl/actueel/verduurzaming-zorgvastgoed-kost-komende-tien-jaar-8-1-miljard-euro

https://www.hevo.nl/actueel/nieuwbouw-hoge-woerd-in-utrecht-bijzonder-duurzaam-in-elke-denkbare-vorm

https://www.hevo.nl/actueel/zorgvastgoed-tekort-ouderenwoningen